Sitemap

Thời hiệu về nợ ở California là gì?

Thời hiệu về nợ ở California là sáu năm.Điều này có nghĩa là các chủ nợ chỉ có thể theo đuổi một khoản nợ trong sáu năm kể từ ngày nó phát sinh.Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối với quy tắc này.Ví dụ, nếu chủ nợ biết hoặc có lý do để biết về việc con nợ che giấu một sự thật quan trọng, thì thời hiệu có thể được kéo dài lên đến 10 năm.Ngoài ra, nếu có gian lận liên quan đến việc thu hồi khoản nợ, thì thời hạn có thể được kéo dài lên đến 20 năm kể từ khi nó được phát sinh ban đầu.

Các chủ nợ phải theo đuổi một khoản nợ trong bao lâu?

Ở California, các chủ nợ có ba năm để theo đuổi một khoản nợ.Thời hạn này được gọi là “thời hiệu”.Thời hiệu bắt đầu có hiệu lực khi bạn biết rằng mình nợ tiền, chứ không phải khi khoản nợ thực sự đến hạn.Vì vậy, nếu bạn không biết về khoản nợ cho đến khi quá thời hạn ba năm, chủ nợ của bạn vẫn có thể cố gắng thu hồi khoản nợ đó.Tuy nhiên, điều này sẽ khó khăn hơn vì sẽ có ít bằng chứng hơn để hỗ trợ cho yêu cầu bồi thường. Nếu bạn cho rằng chủ nợ của mình đã trễ hạn, bạn có thể nộp “đơn yêu cầu giảm nhẹ” lên tòa án.Đơn khởi kiện này yêu cầu tòa án gia hạn hoặc miễn thời hiệu khởi kiện để chủ nợ tiếp tục truy đòi khoản nợ của bạn.Nếu tòa án chấp nhận đơn yêu cầu của bạn, chủ nợ của bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để thu thập. Tuy nhiên, việc nộp đơn yêu cầu giảm nhẹ không phải lúc nào cũng dễ dàng hoặc đảm bảo thành công.Bạn có thể cần cung cấp bằng chứng thuyết phục cho thấy lý do tại sao nên kéo dài thời hiệu—hoặc thậm chí miễn bỏ hoàn toàn.—Natalie Bednarz

Quy chế giới hạn ở California kéo dài ba năm và bắt đầu có hiệu lực ngay khi ai đó biết rằng họ nợ tiền mà chưa trả hết (mặc dù họ có thể không biết vào thời điểm đó). Nếu ai đó nộp đơn xin phá sản trong vòng 3 năm sau khi biết về các khoản nợ của họ thì bất kỳ chủ nợ không có bảo đảm nào cũng bị cấm cố gắng lấy bất cứ thứ gì từ họ nhưng các chủ nợ có bảo đảm vẫn có thể đòi những gì còn lại, thường ít hơn nhiều so với khi nộp đơn trong thủ tục phá sản thông thường. tất cả các khoản nợ không có bảo đảm đều bị xóa sạch và tất cả tài sản được bán hết bao gồm bất kỳ vốn chủ sở hữu nào trong bất kỳ tài sản nào có thể khiến mọi người rất dễ bị tổn thương, đặc biệt nếu sau đó lại thất nghiệp vì hầu hết các công việc không mang lại lợi ích hưu trí như An sinh xã hội, v.v.

Lý do chính mà một người nào đó có thể muốn nộp đơn xin phá sản trong vòng 3 năm thường là vì họ không đủ khả năng chi trả các khoản thanh toán hàng tháng nữa và cảm thấy như bị mắc kẹt giữa một tảng đá và một nơi khó khăn, dù bằng cách nào thì họ cũng sẽ phá sản. các khoản nợ sẽ được xóa sạch, nghĩa là không thể xảy ra việc trừ lương hoặc tịch thu tài sản ngay cả khi vẫn còn thứ gì đó sau khi mọi thứ khác đã bị lấy đi, bao gồm cả nhà cửa/xe cộ, v.v... mặc dù các chủ nợ có bảo đảm như thế chấp vẫn sẽ tồn tại chỉ với số tiền giảm đi đáng kể nợ so với thủ tục phá sản thông thường trong đó tất cả các khoản nợ không có bảo đảm được xóa hoàn toàn chỉ để lại những gì còn nợ đối với các khoản vay có bảo đảm phía sau..

Không có gì đảm bảo rằng việc nộp đơn xin cứu trợ theo Mục 707(b) của Bộ luật Phá sản sẽ dẫn đến việc gia hạn hoặc từ bỏ Thời hiệu; tuy nhiên, nhiều cá nhân thấy quá trình này hữu ích do những lợi ích tiềm năng của nó..

Các luật sư phá sản thường khuyến nghị các cá nhân tham khảo ý kiến ​​luật sư trước khi nộp các vụ kiện theo Chương 7 hoặc 13 để tối đa hóa cơ hội đạt được kết quả thành công cho dù họ có tìm kiếm sự cứu trợ theo Mục 707(b) hay không tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng cá nhân.

Hết thời hiệu khởi kiện chủ nợ có được không?

Ở California, có một thời hiệu mà các chủ nợ phải tuân theo để kiện bạn về khoản nợ của bạn.Thời hiệu này thường là ba năm, nhưng có thể ngắn hơn hoặc dài hơn tùy thuộc vào loại nợ.Sau khi hết thời hiệu, các chủ nợ không thể theo đuổi bất kỳ hành động pháp lý nào đối với bạn vì khoản nợ của bạn.Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ sẽ ngừng cố gắng đòi nợ bạn.Các chủ nợ vẫn có thể liên hệ với bạn về khoản nợ của bạn và cố gắng thu nợ từ bạn thông qua các biện pháp khác như giữ lương hoặc tịch thu tài sản.Nếu bạn không thanh toán các khoản nợ của mình sau khi hết thời hiệu, các chủ nợ có thể khởi kiện bạn để lấy lại tiền của họ.

Nếu tôi không trả nợ, chủ nợ có tự động kiện tôi không?

Ở California, các chủ nợ có một khoảng thời gian giới hạn để theo đuổi một khoản nợ.Thông thường, các chủ nợ có hai năm kể từ ngày phát sinh khoản nợ ban đầu để nộp đơn kiện.Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này - ví dụ: nếu chủ nợ đã cố gắng đòi nợ không thành công trước khi nộp đơn kiện hoặc nếu con nợ bị phá sản.Nếu bạn không trả nợ trong khoảng thời gian này, chủ nợ của bạn có thể chọn kiện bạn thay thế.

Bao lâu một chủ nợ có thể liên lạc với tôi về một khoản nợ quá hạn?

Ở California, các chủ nợ có quyền theo đuổi một khoản nợ trong tối đa ba năm sau khi khoản nợ đó trở nên quá hạn.Sau khoảng thời gian đó, chủ nợ chỉ có thể liên hệ với bạn về khoản nợ nếu có số dư chưa thanh toán hoặc nếu có các thủ tục pháp lý khác liên quan đến khoản nợ.

Tôi nên làm gì nếu một chủ nợ kiện tôi về khoản nợ cũ?

Nếu bạn nợ tiền chủ nợ ở California, chủ nợ có thể kiện bạn về khoản nợ đó.Thông thường, các chủ nợ có hai năm kể từ ngày phát sinh khoản nợ ban đầu để khởi kiện.Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối với quy tắc này.Ví dụ: nếu bạn che giấu hoặc trình bày sai khoản nợ của mình một cách gian lận, chủ nợ có thể có ít thời gian hơn để kiện bạn.Ngoài ra, nếu thời hiệu đối với khoản nợ của bạn đã hết, chủ nợ không thể kiện bạn về khoản nợ đó.

Quyền của tôi khi nói đến việc đối phó với các chủ nợ là gì?

Khi nói đến nợ nần, có một số điều bạn cần biết về các chủ nợ ở California.Nói chung, các chủ nợ có quyền theo đuổi khoản nợ của bạn trong tối đa ba năm sau ngày đáo hạn.Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này - ví dụ: nếu bạn nộp đơn xin phá sản hoặc nếu chủ nợ không thể thu nợ từ bạn.Ngoài ra, một số khoản nợ nhất định - chẳng hạn như khoản vay của sinh viên - có thể được các chủ nợ theo đuổi vô thời hạn.Để bảo vệ các quyền của bạn và hiểu các quyền của chủ nợ, điều quan trọng là phải nói chuyện với luật sư.

Tôi có thể tự thương lượng với chủ nợ hay tôi cần luật sư?

Không có câu trả lời chắc chắn cho câu hỏi này vì khoảng thời gian mà các chủ nợ có thể theo đuổi một khoản nợ ở California sẽ khác nhau tùy thuộc vào các sự kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp.Tuy nhiên, nói chung, các chủ nợ có một khoảng thời gian giới hạn (thường là khoảng sáu tháng) để thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn để thu hồi khoản nợ của bạn.Nếu bạn có thể tự mình thương lượng với các chủ nợ, điều này có thể rút ngắn thời gian họ phải theo đuổi các thủ tục thu nợ đối với bạn.Nếu bạn cần hỗ trợ đàm phán với các chủ nợ hoặc muốn tìm tư vấn pháp lý, hãy tham khảo ý kiến ​​luật sư.

Làm cách nào để tôi có thể ngừng liên lạc không mong muốn từ các chủ nợ hoàn toàn?

Không có giới hạn thời gian cố định cho các chủ nợ theo đuổi một khoản nợ ở California.Tuy nhiên, chủ nợ phải cố gắng đòi nợ càng lâu thì càng trở nên khó khăn hơn.Thông thường, các chủ nợ có sáu tháng kể từ ngày vỡ nợ (ngày bạn không trả nợ) để kiện bạn và nhận phán quyết chống lại bạn.Sau đó, họ có ba năm để thu thập bản án.Nếu họ không thu thập trong vòng ba năm, phán quyết sẽ tự động hết hạn.Có một số trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này: nếu có gian lận liên quan đến việc bạn không thanh toán hoặc nếu thời hiệu đã hết.Trong những trường hợp này, các chủ nợ vẫn có thể theo đuổi khoản nợ của bạn ngay cả khi đã quá thời hạn sáu tháng.Cuối cùng, có một số loại nợ nhất định—chẳng hạn như khoản vay của sinh viên—có các quy chế giới hạn đặc biệt khác nhau tùy theo tiểu bang.Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ của mình và muốn được trợ giúp để bắt đầu giải quyết chúng, hãy cân nhắc nói chuyện với luật sư.

Một số biện pháp bảo vệ phổ biến đối với một vụ kiện của chủ nợ là gì?

Chủ nợ có thể khởi kiện để đòi nợ ở California nếu người mắc nợ không trả tiền trong vòng 30 ngày sau khi nhận được thông báo từ chủ nợ.Chủ nợ cũng có thể khởi kiện để đòi nợ nếu con nợ không trả lời yêu cầu thanh toán bằng văn bản.Chủ nợ chỉ có thể theo đuổi khoản nợ trong thời gian cần thiết để thu hồi.Con nợ có thể có những biện hộ đối với một vụ kiện của chủ nợ, chẳng hạn như chứng minh rằng họ được miễn trả nợ hoặc khoản nợ đó không có giá trị.

Nếu tôi thắng trước tòa, điều đó có nghĩa là khoản nợ sẽ được xóa sạch hoàn toàn?

Ở California, chủ nợ có thể theo đuổi khoản nợ trong tối đa ba năm sau khi phán quyết được đưa ra.Sau đó, thời hiệu bắt đầu chạy.Điều này có nghĩa là chủ nợ chỉ có ba năm để thu nợ từ bạn.Nếu bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian ba năm này, chủ nợ cố gắng thu tiền từ bạn và bạn tranh chấp khoản nợ trước tòa, thì thời hiệu có thể được kéo dài cho đến khi phán quyết cuối cùng được đưa ra có lợi cho bạn.Tuy nhiên, ngay cả khi thời hiệu được gia hạn, vẫn có khả năng chủ nợ sẽ thu được khoản nợ từ bạn.

Cơ quan thu nợ có thể báo cáo khoản nợ chưa thanh toán của tôi cho các cơ quan tín dụng không?

Không có giới hạn thời gian cố định về việc chủ nợ có thể theo đuổi khoản nợ trong bao lâu ở California.Tuy nhiên, có một số quy tắc nhất định phải được tuân theo để duy trì quyền thu thập.Thông thường, các chủ nợ có sáu tháng kể từ ngày liên lạc cuối cùng với bạn để nộp đơn kiện hoặc thực hiện hành động pháp lý khác để đòi nợ.Nếu bạn không đáp lại bất kỳ nỗ lực đòi nợ nào của chủ nợ, cuối cùng họ có thể bỏ cuộc và ngừng cố gắng.

Sau khi khoản nợ của tôi được bán cho một công ty thu nợ, liệu có công ty nào khác cũng có thể thu nợ của tôi không?

Tại California, các chủ nợ có thể theo đuổi khoản nợ đến sáu năm sau khi khoản nợ được bán cho cơ quan thu nợ.Sau đó, người thu nợ mới chỉ có thể thu thập từ chủ nợ ban đầu.