Sitemap

Số tiền cho vay tối đa có sẵn theo Chương trình bảo vệ tiền lương là bao nhiêu?

Số tiền cho vay tối đa có sẵn theo Chương trình bảo vệ tiền lương là 10.000 đô la.Tuy nhiên, có một số hạn chế nhất định có thể áp dụng đối với việc bạn đủ điều kiện nhận khoản vay PPP.Ví dụ: bạn có thể đủ điều kiện nếu bạn đã thất nghiệp ít nhất sáu tháng và đã nhận được ít nhất hai lần kiểm tra thất nghiệp trong mười hai tháng qua.Ngoài ra, bạn phải đáp ứng các yêu cầu thu nhập nhất định và có lịch sử tín dụng tốt.Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký khoản vay PPP, vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của bạn để hỏi về các tiêu chí cho vay cụ thể của họ.

Làm cách nào để tính toán khoản vay PPP mà tôi có thể đủ điều kiện nhận?

Các khoản vay PPP có sẵn với nhiều số tiền khác nhau và số tiền bạn có thể đủ điều kiện nhận sẽ tùy thuộc vào điểm tín dụng của bạn, tài sản bạn đang mua và các yếu tố khác.Tuy nhiên, nếu bạn có tín dụng tốt và công việc ổn định, bạn có thể được vay tới 80% giá mua.Nếu bạn không có tín dụng tốt hoặc công việc ổn định, khả năng hội đủ điều kiện của bạn có thể thấp hơn.Bạn có thể tìm thêm thông tin về các khoản vay theo hình thức PPP trên trang web của Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang hoặc thông qua người cho vay thế chấp.

Những yếu tố nào được xem xét khi xác định tính đủ điều kiện cho khoản vay PPP?

Có một số yếu tố mà người cho vay xem xét khi quyết định có chấp thuận khoản vay PPP hay không.Một số yếu tố quan trọng nhất bao gồm điểm tín dụng của công ty, khả năng hoàn trả khoản vay và sự ổn định tài chính của công ty.Ngoài ra, người cho vay thường sẽ xem xét công ty cần bao nhiêu tiền và liệu họ có khả thi để trả khoản vay hay không.Cuối cùng, người cho vay sẽ đưa ra quyết định của họ dựa trên nhiều yếu tố.

Tôi có cần chứng minh rằng tôi đã cố gắng vay tín dụng từ các nguồn khác trước khi đăng ký khoản vay PPP không?

Các khoản vay PPP được thiết kế để giúp những người không thể vay các khoản vay truyền thống.Để đủ điều kiện nhận khoản vay theo hình thức PPP, bạn phải chứng minh rằng bạn đã cố gắng vay tín dụng từ các nguồn khác trước khi đăng ký.Điều này có nghĩa là bạn phải được chấp thuận cho ít nhất một khoản vay khác và đã trả hết nợ.Nếu bạn không thể hiển thị lịch sử này, cơ hội nhận khoản vay PPP của bạn sẽ thấp hơn.

Các doanh nghiệp có hơn 500 nhân viên có thể đăng ký khoản vay PPP không?

Các khoản vay PPP dành cho các doanh nghiệp có hơn 500 nhân viên.Số tiền cho vay dựa trên quy mô của công ty và tỷ lệ nợ trên thu nhập của công ty.Các khoản vay PPP thường có thời hạn trả nợ dài hơn các loại khoản vay khác, vì vậy, điều quan trọng là phải so sánh lãi suất và các điều khoản trước khi đăng ký khoản vay PPP.

Các tổ chức phi lợi nhuận có thể đăng ký khoản vay PPP không?

Có một số điều cần lưu ý khi đăng ký khoản vay PPP.Các tổ chức phi lợi nhuận thường có điểm tín dụng thấp hơn và tỷ lệ vỡ nợ cao hơn so với các doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận, vì vậy, điều quan trọng là đảm bảo đơn đăng ký của bạn được hoàn thiện tốt.Ngoài ra, các điều khoản của khoản vay PPP có thể khá hạn chế, vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu những gì bạn đang tham gia trước khi gửi đơn đăng ký.Cuối cùng, các tổ chức phi lợi nhuận thường cần nhiều thời gian hơn để trả khoản vay PPP so với các doanh nghiệp vì lợi nhuận, vì vậy hãy sẵn sàng trả lãi cho khoản vay trong khi bạn chờ trả nợ.

Có bất kỳ hạn chế nào về cách sử dụng vốn PPP không?

Không có giới hạn nào về cách sử dụng quỹ PPP, miễn là chúng được sử dụng cho các mục đích đã được phê duyệt.Số tiền tối đa mà bên cho vay PPP có thể cung cấp thường là khoảng 80% tổng chi phí của dự án, phần còn lại đến từ các nguồn tài trợ của chính phủ.

Tôi phải hoàn trả khoản vay PPP trong bao lâu?

Các khoản vay theo hình thức PPP thường là các khoản vay nhỏ, ngắn hạn có thể được hoàn trả trong khoảng thời gian vài tháng hoặc thậm chí vài tuần.Tuy nhiên, số tiền bạn phải hoàn trả sẽ phụ thuộc vào các điều khoản của khoản vay và số tiền bạn đã vay.Nói chung, hầu hết các khoản vay PPP yêu cầu người vay phải hoàn trả ít nhất một nửa số tiền ban đầu đã vay trong vòng sáu tháng sau khi vay.Sau thời điểm đó, việc trả nợ dựa trên thang trượt tăng dần khi số tiền được vay nhiều hơn.Vì vậy, nếu bạn vay 1.000 đô la và trả lại 600 đô la trong vòng sáu tháng, khoản nợ còn lại của bạn sẽ là 400 đô la.Nếu bạn không trả bất kỳ khoản nợ nào trong vòng sáu tháng, nó sẽ tích lũy lãi suất khoảng 12%.

Tổng số tiền bạn phải trả lại cho khoản vay PPP thường phụ thuộc vào một số yếu tố:

-Điểm tín dụng của bạn: Điểm tín dụng của bạn càng cao thì chi phí đi vay của bạn càng thấp.

-Bạn dự định sử dụng khoản vay trong bao lâu: Các khoản vay ngắn hạn thường có thể được hoàn trả nhanh chóng trong khi các khoản vay dài hạn có thể cần được hoàn trả theo thời gian nhưng với tần suất ít hơn.

-Bạn vay bao nhiêu tiền: Số tiền lớn hơn có nghĩa là khoản thanh toán hàng tháng lớn hơn nhưng cũng có nghĩa là cơ hội thu hồi tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn cao hơn nếu mọi việc không diễn ra như kế hoạch.

Toàn bộ khoản vay PPP của tôi có được tha thứ nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng không?

Các khoản vay PPP thường được cung cấp bởi các ngân hàng và các tổ chức cho vay khác.Số tiền cho vay, lãi suất và thời hạn của khoản vay có thể khác nhau, nhưng tiền đề cơ bản là bạn vay tiền từ người cho vay để tài trợ cho một dự án hoặc mua hàng.Khi các điều khoản của khoản vay đã được đáp ứng, hầu hết những người cho vay sẽ tha thứ cho mọi số dư còn lại của khoản vay.Tuy nhiên, có một số hạn chế có thể áp dụng tùy thuộc vào tình huống cụ thể của bạn.Nếu bạn cần trợ giúp để xác định xem khoản vay PPP của mình có được xóa nợ hay không, hãy nói chuyện với cố vấn tài chính hoặc tìm kiếm thông tin trực tuyến về các khoản vay PPP và hướng dẫn xóa nợ.