Sitemap

Có thể thu nợ thẻ tín dụng ở Texas trong bao lâu?

Điều hướng nhanh chóng

Ở Texas, nợ thẻ tín dụng có thể được thu hồi trong tối đa sáu năm kể từ ngày quá hạn ban đầu.Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ đối với quy tắc này.Ví dụ: nếu bạn đã nộp đơn xin phá sản trong vòng sáu năm qua, khoản nợ thẻ tín dụng của bạn có thể không thu được.Ngoài ra, bất kỳ khoản phí nào được thêm vào tài khoản của bạn do quá hạn ban đầu (chẳng hạn như phí thanh toán trễ hoặc lãi suất) cũng sẽ được xem xét khi tính toán thời gian thu nợ của bạn.Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn theo dõi tất cả các khoản phí và lãi suất chưa thanh toán liên quan đến tài khoản thẻ tín dụng quá hạn của mình để xác định xem chúng có ảnh hưởng đến nỗ lực thu nợ hay không.

Thời hiệu về nợ thẻ tín dụng ở Texas là gì?

Ở Texas, thời hiệu thu nợ thẻ tín dụng là sáu năm kể từ ngày tính phí ban đầu.Điều này có nghĩa là các chủ nợ có sáu năm để cố gắng thu hồi một khoản nợ sau khi nó đã được báo cáo cho họ.Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối với quy tắc này.Ví dụ: nếu bạn kiếm được hơn 25.000 đô la trong tổng thu nhập hàng năm hoặc sở hữu nhiều hơn hai bất động sản trị giá hơn 100.000 đô la, thời hiệu sẽ được kéo dài đến 10 năm kể từ ngày có khoản phí ban đầu.Ngoài ra, một số khoản nợ như hỗ trợ nuôi con và tiền cấp dưỡng có thể bị truy thu ngay cả khi chúng đã quá thời hiệu.Nếu bạn không chắc khoản nợ của mình có thuộc một trong những trường hợp ngoại lệ này hay không, bạn nên nói chuyện với luật sư hoặc chủ nợ về tình huống cụ thể của mình.

Bao lâu sau khi bạn ngừng thanh toán bằng thẻ tín dụng, công ty phát hành có thể bắt đầu cố gắng thu nợ?

Ở Texas, thời hiệu đối với nợ thẻ tín dụng là ba năm kể từ ngày bạn ngừng thanh toán.Sau đó, chủ nợ có thể bắt đầu thu nợ.Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối với quy tắc này.Ví dụ: nếu bạn chỉ thực hiện một vài khoản thanh toán bị lỡ và có lịch sử thanh toán hóa đơn đúng hạn, chủ nợ có thể không cố gắng thu nợ cho đến sau năm năm kể từ lần cuối cùng bạn thực hiện khoản thanh toán.Ngoài ra, nếu bạn tuyên bố phá sản hoặc nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 hoặc 13, tất cả các khoản nợ của bạn bao gồm cả các khoản nợ thẻ tín dụng sẽ được xóa.Điều này có nghĩa là chủ nợ không thể theo đuổi bạn đối với bất kỳ khoản tiền quá hạn nào.

Một khi chủ nợ đã nhận được phán quyết chống lại bạn vì khoản nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán, chủ nợ phải thu nợ trong bao lâu theo phán quyết?

Ở Texas, một chủ nợ có sáu năm để thu nợ theo phán quyết đối với khoản nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán.Tuy nhiên, có một số ngoại lệ đối với quy tắc này.Ví dụ, nếu khoản nợ phát sinh như một phần của kế hoạch lừa đảo, chủ nợ chỉ có ba năm để thu hồi theo phán quyết.Ngoài ra, nếu bạn bị tuyên bố vỡ nợ hoặc đã nộp đơn xin phá sản, các chủ nợ của bạn có thể không thu được nợ của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn thẻ tín dụng và bạn nghĩ rằng họ có thể thu nợ của bạn quá nhanh, hãy điều quan trọng là nói chuyện với một luật sư về tình hình của bạn.Luật sư có thể giúp bạn hiểu các quyền của mình và có thể biện hộ thay cho bạn nếu cần.

Các chủ nợ có thể trừ tiền lương của bạn ở Texas vì nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán không?

Ở Texas, các chủ nợ có thể áp dụng tiền lương của bạn để thu nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán.Điều này có nghĩa là chủ nợ có thể lấy một tỷ lệ phần trăm tiền lương của bạn mỗi tháng cho đến khi khoản nợ được trả hết.Tuy nhiên, quá trình này không hề dễ dàng và cần có sự hợp tác của cả bạn và chủ nợ.Nếu bạn không thể trả hết nợ thẻ tín dụng của mình, tốt nhất bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ cố vấn tài chính hoặc nhân viên tư vấn.

Các chủ nợ có thể tịch thu tài khoản ngân hàng của bạn hoặc các tài sản khác ở Texas để đáp ứng khoản nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán không?

Ở Texas, các chủ nợ có thể tịch thu tài khoản ngân hàng hoặc các tài sản khác của bạn để thu nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán.Tuy nhiên, quá trình này thường chỉ được sử dụng như là phương sách cuối cùng.Các chủ nợ thường thích thương lượng với bạn để giải quyết khoản nợ.Nếu đàm phán thất bại, các chủ nợ có thể áp dụng các biện pháp này để đòi nợ.

Một số biện pháp bảo vệ đối với nỗ lực thu nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán của các chủ nợ ở Texas là gì?

  1. Luật pháp tiểu bang có thể bảo vệ bạn khỏi những nỗ lực của chủ nợ để thu nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán ở Texas.
  2. Bạn có thể thương lượng một kế hoạch thanh toán với chủ nợ hoặc giảm các khoản thanh toán hàng tháng của bạn.
  3. Nếu bạn không thể thanh toán toàn bộ số tiền đến hạn, các chủ nợ có thể giảm lãi suất hoặc giảm tạm thời số dư nợ gốc của khoản nợ của bạn.
  4. Bạn cũng có thể kiện chủ nợ yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu họ cố gắng thu nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán ở Texas mà không có thẩm quyền pháp lý thích hợp.
  5. Cuối cùng, hãy cân nhắc tìm kiếm sự trợ giúp từ cơ quan bảo vệ người tiêu dùng nếu bạn cảm thấy rằng các quyền của mình đã bị chủ nợ ở Texas vi phạm.

Nếu bạn nộp đơn xin phá sản ở Texas, điều đó có xóa sạch trách nhiệm của bạn đối với các khoản nợ thẻ tín dụng chưa thanh toán không?

Ở Texas, khoản nợ thẻ tín dụng có thể được thu hồi trong tối đa sáu năm sau khi bạn nộp đơn xin phá sản.Tuy nhiên, bất kỳ số dư chưa thanh toán nào trên thẻ của bạn tại thời điểm bạn phá sản sẽ vẫn đến hạn và phải trả.Nếu trước đây bạn đã bỏ lỡ các khoản thanh toán trên thẻ tín dụng, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng bạn được vay hoặc cho thuê trong tương lai.Bạn cũng có thể phải trả thêm phí nếu cố gắng đòi nợ từ các chủ nợ trong hoặc sau thủ tục phá sản.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chuyển đến một tiểu bang khác sau khi mắc nợ thẻ tín dụng ở Texas – chủ nợ vẫn có thể cố gắng thu nợ từ bạn không?

Nếu bạn chuyển đến một tiểu bang khác sau khi phát sinh nợ thẻ tín dụng ở Texas, chủ nợ vẫn có thể cố gắng truy thu từ bạn.Tuy nhiên, có thể có giới hạn về số tiền mà chủ nợ có thể thu nếu bạn chuyển đi.Ngoài ra, nếu bạn bị phá sản hoặc thủ tục tố tụng pháp lý khác chống lại bạn, chủ nợ có thể không thu được gì cả.Nói chuyện với luật sư về tình huống cụ thể của bạn nếu bạn lo lắng về việc các chủ nợ đang cố gắng thu tiền từ bạn sau khi chuyển đi.

Tôi đang bị chủ nợ kiện vì số dư thẻ tín dụng chưa thanh toán – tôi có bất kỳ quyền nào theo luật Texas không?

Ở Texas, nợ thẻ tín dụng có thể được thu hồi trong tối đa sáu năm kể từ ngày số dư ban đầu.Nếu bạn đang bị chủ nợ kiện, bạn có thể có một số quyền theo luật Texas.Ví dụ: nếu bạn có thể chứng minh rằng bạn không chịu trách nhiệm về khoản nợ hoặc bạn không có khả năng thanh toán vì khó khăn kinh tế, chủ nợ của bạn có thể ít có khả năng theo đuổi các nỗ lực thu nợ.Bạn cũng nên tham khảo ý kiến ​​luật sư nếu có thắc mắc về các quyền hợp pháp của mình.

Một cơ quan thu nợ đang gọi cho tôi về một hóa đơn thẻ tín dụng chưa thanh toán – tôi nên làm gì?

Nếu bạn có hóa đơn thẻ tín dụng chưa thanh toán, cơ quan thu nợ có thể gọi cho bạn.Trước khi bạn làm bất cứ điều gì, điều quan trọng là phải hiểu các quyền của bạn và điều gì có thể xảy ra nếu bạn không trả nợ.

Nói chung, một công ty thẻ tín dụng phải đợi ít nhất 30 ngày sau khi gửi thông báo về ý định thu nợ trước khi nộp đơn kiện ra tòa.Nếu bạn không có khả năng trả nợ, có một số lựa chọn có sẵn để giúp giảm bớt hoặc thậm chí loại bỏ số tiền cần phải trả.Bạn cũng có thể cân nhắc việc liên hệ với công ty phát hành thẻ tín dụng và thương lượng một kế hoạch thanh toán.Tuy nhiên, nếu bạn từ chối thương lượng hoặc không đạt được bất kỳ tiến bộ nào trong kế hoạch thanh toán, công ty có thể đệ đơn kiện để lấy lại tiền của họ.

Không có khung thời gian nhất định về thời gian có thể thu nợ ở Texas, nhưng thường mất khoảng sáu tháng để phán quyết đối với người không trả nợ của họ trở thành phán quyết cuối cùng.Sau khi khoảng thời gian đó trôi qua, các cơ quan thu nợ có thể bắt đầu thực hiện các hành động khác nhau như thu hồi tiền lương hoặc tịch thu tài sản.Nếu điều này xảy ra và bạn vẫn chưa trả hết nợ, điều đó có thể trở nên rất khó khăn đối với bạn về mặt tài chính – có thể dẫn đến phá sản hoặc ngồi tù nếu không được giải quyết thông qua các biện pháp pháp lý trước. vì vậy hãy nhớ: đừng bao giờ bỏ qua các cuộc gọi của người thu gom và luôn hỏi ý kiến ​​luật sư nếu mọi thứ có vẻ quá phức tạp hoặc đáng sợ.