Sitemap

California'da borç üzerindeki zaman aşımı süresi nedir?

Kaliforniya'da borç zaman aşımı süresi altı yıldır.Bu, alacaklıların sadece tahakkuk ettikleri tarihten itibaren altı yıl boyunca bir borcu takip edebilecekleri anlamına gelir.Bununla birlikte, bu kuralın bazı istisnaları vardır.Örneğin, alacaklı, borçlunun maddi bir gerçeği gizlediğini biliyorsa veya bilmek için nedeni varsa, zamanaşımı süresi 10 yıla kadar uzatılabilir.Ayrıca, borcun elde edilmesinde bir hile varsa, zamanaşımı süresi, ilk tahakkuk ettiği tarihten itibaren 20 yıla kadar uzatılabilir.

Alacaklılar bir borcu ne kadar süre takip etmelidir?

Kaliforniya'da, alacaklıların bir borcu takip etmek için üç yılı vardır.Bu süreye “zamanaşımı” denir.Zamanaşımı, borcun gerçekten vadesi geldiğinde değil, borcunuz olduğunu fark ettiğinizde işlemeye başlar.Bu nedenle, üç yıllık son teslim tarihini geçene kadar borcu bilmiyorsanız, alacaklınız yine de tahsil etmeye çalışabilir.Ancak bu daha zor olacaktır çünkü bir iddiayı destekleyecek daha az kanıt olacaktır. Alacaklınızın süreyi kaçırdığını düşünüyorsanız, mahkemeye “uzaklaştırma dilekçesi” verebilirsiniz.Bu dilekçe, alacaklınızın borcunuzu takip etmeye devam edebilmesi için mahkemeden zaman aşımını uzatmasını veya zamanaşımından feragat etmesini ister.Mahkeme dilekçenizi kabul ederse, alacaklınızın bunu tahsil etmek için daha fazla zamanı olacaktır. Ancak, yardım için dilekçe vermek her zaman kolay veya garantili bir başarı değildir.Zamanaşımı süresinin neden uzatılması, hatta tamamen kaldırılması gerektiğini gösteren ikna edici kanıtlar sağlamanız gerekebilir.—Natalie Bednarz

Kaliforniya'daki Zamanaşımı Süresi üç yıldır ve birisi henüz ödemeden bir borcu olduğunu öğrendiğinde (o sırada bilmiyor olsalar da) işlemeye başlar. Birisi borçlarını öğrendikten sonra 3 yıl içinde iflas başvurusunda bulunursa, teminatsız alacaklıların onlardan herhangi bir şey almaya çalışması yasaklanır, ancak teminatlı alacaklılar, kalanın peşine düşmeye devam edebilir ve bu, genellikle normal iflas işlemleri sırasında yapılandan çok daha azdır. tüm teminatsız borçlar silinir ve herhangi bir mülkteki herhangi bir öz sermaye de dahil olmak üzere tüm varlıklar satılır; bu, özellikle daha sonra tekrar işsiz kaldıklarında insanları çok savunmasız bırakabilir, çünkü çoğu iş Sosyal Güvenlik vb. gibi emeklilik yardımları sunmaz.

Birinin 3 yıl içinde iflas başvurusunda bulunmak isteyebilmesinin ana nedeni, genellikle aylık ödemelerini artık karşılayamayacak olmaları ve her iki durumda da iflas edecekleri ancak bunu yaparak tamamen güvencesiz olacakları bir kaya ile sert bir yer arasında sıkışmış gibi hissetmeleridir. borçlar silinecek, yani evler/araçlar vb. dahil olmak üzere her şey alındıktan sonra geriye bir şey kalsa bile hiçbir ücret haczi veya varlıklara el konulması gerçekleşmeyecek. tüm teminatsız borçların tamamen silindiği ve yalnızca teminatlı kredilere borçlu olunanların geride bırakıldığı normal iflas işlemlerine kıyasla borçlu.

İflas Kanunu'nun 707(b) Bölümü uyarınca tedbir talebinde bulunmanın Zamanaşımı Süresinin uzatılmasına veya feragat edilmesine yol açacağına dair hiçbir garanti yoktur; ancak, potansiyel faydaları göz önüne alındığında, birçok kişi bu süreci faydalı bulmaktadır.

İflas avukatları, Bölüm 707(b) kapsamında yardım isterlerse veya bireysel koşullara bağlı olarak başka bir şekilde başarılı sonuç alma şanslarını en üst düzeye çıkarmak için, Bölüm 7 veya 13 davalarını açmadan önce bireylerin bir avukata danışmalarını tavsiye eder.

Alacaklılar zamanaşımı süresi dolduktan sonra dava açabilir mi?

California'da, alacaklıların borcunuz için size dava açabilmesi için uyması gereken bir zaman aşımı yasası vardır.Bu zamanaşımı süresi tipik olarak üç yıldır, ancak borcun türüne bağlı olarak daha kısa veya daha uzun olabilir.Zamanaşımı süresi sona erdikten sonra, alacaklılar borcunuz için size karşı herhangi bir yasal işlem başlatamazlar.Ancak bu, sizden alacakları tahsil etmeye çalışmaktan vazgeçecekleri anlamına gelmez.Alacaklılar yine de borcunuzla ilgili olarak sizinle iletişime geçebilir ve maaş haczi veya mal varlığına el koyma gibi başka yollarla borcunuzu sizden tahsil etmeye çalışabilir.Zamanaşımı süresi dolduktan sonra borçlarınızı ödemezseniz, alacaklılar paralarını geri almak için hakkınızda yasal işlem başlatabilirler.

Borcumu ödemezsem alacaklı otomatik olarak bana dava açar mı?

California'da, alacaklıların bir borcu takip etmek için sınırlı bir süresi vardır.Genel olarak, alacaklıların dava açmak için asıl borcun tarihinden itibaren iki yılı vardır.Bununla birlikte, bu kuralın bazı istisnaları vardır - örneğin, alacaklının dava açmadan önce başarısız bir şekilde borcu tahsil etmeye çalışması veya borçlunun iflas etmesi.Borcunuzu bu süre içinde ödemezseniz, alacaklınız bunun yerine size dava açmayı tercih edebilir.

Bir alacaklı, gecikmiş bir borç hakkında benimle ne sıklıkla iletişime geçebilir?

California'da, alacaklılar, bir borcun temerrüde düşmesinden sonra üç yıla kadar bir borcu takip etme hakkına sahiptir.Bu süre geçtikten sonra alacaklı, ancak ödenmemiş bakiye olması veya borçla ilgili başka yasal işlemlerin olması durumunda sizinle borçla ilgili olarak iletişime geçebilir.

Bir alacaklı bana eski bir borç için dava açarsa ne yapmalıyım?

California'daki bir alacaklıya borcunuz varsa, alacaklı bu borç için size dava açabilir.Genel olarak, alacaklıların dava açmak için asıl borcun tarihinden itibaren iki yılı vardır.Ancak, bu kuralın bazı istisnaları vardır.Örneğin, borcunuzu hileli bir şekilde gizlediyseniz veya yanlış beyan ettiyseniz, alacaklının sizi dava etmek için daha az zamanı olabilir.Ayrıca, borcunuzun zamanaşımı süresi dolmuşsa, alacaklı o borç için size dava açamaz.

Alacaklılar ile ilişkiler söz konusu olduğunda haklarım nelerdir?

Borç söz konusu olduğunda, California'daki alacaklılar hakkında bilmeniz gereken birkaç şey var.Genel olarak alacaklılar, vade tarihinden itibaren üç yıla kadar borcunuzu takip etme hakkına sahiptir.Ancak, bu kuralın bazı istisnaları vardır - örneğin, iflas başvurusunda bulunursanız veya alacaklı sizden borcu tahsil edemezse.Ek olarak, öğrenci kredileri gibi belirli borçlar alacaklılar tarafından süresiz olarak takip edilebilir.Haklarınızı korumak ve alacaklılarınızın haklarını anlamak için bir avukatla konuşmanız önemlidir.

Alacaklılarla kendim görüşebilir miyim yoksa bir avukata ihtiyacım var mı?

Alacaklıların Kaliforniya'da bir borcu takip edebilecekleri sürenin uzunluğu, her davanın kendine özgü gerçeklerine ve koşullarına bağlı olarak değişeceğinden, bu sorunun kesin bir yanıtı yoktur.Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, alacaklıların borcunuzu geri almak için size karşı yasal işlem başlatmak için sınırlı bir süreleri (genellikle yaklaşık altı ay) vardır.Alacaklılarınızla kendiniz müzakere edebiliyorsanız, bu onların size karşı tahsilat işlemlerini takip etmeleri için gereken süreyi kısaltabilir.Alacaklılarınızla müzakere ederken yardıma ihtiyacınız varsa veya yasal tavsiye almak istiyorsanız, bir avukata danışın.

Alacaklılardan istenmeyen teması nasıl tamamen durdurabilirim?

Alacaklıların Kaliforniya'da bir borcu takip etmeleri için belirlenmiş bir süre sınırı yoktur.Bununla birlikte, bir alacaklının bir borcu tahsil etmeye çalışması ne kadar uzun sürerse, o kadar zorlaşır.Genel olarak alacaklıların, temerrüt tarihinden (borçlarınızı ödemediğiniz tarih) itibaren sizi dava etmek ve aleyhinize bir karar almak için altı ayı vardır.Bundan sonra, kararı toplamak için üç yılları var.Üç yıl içinde tahsil etmezlerse, hüküm otomatik olarak sona erer.Bu kuralın bazı istisnaları vardır: Ödeme yapmamanızda dolandırıcılık söz konusuysa veya zamanaşımı süresi çoktan dolmuşsa.Bu durumlarda, alacaklılar, altı aylık süreyi geçmiş olsa bile borcunuzu takip edebilir.Son olarak, devlete göre değişen özel zaman aşımı yasalarına sahip belirli borç türleri (öğrenci kredileri gibi) vardır.Borçlarınızı ödemekte zorlanıyorsanız ve bunları çözmek için yardıma ihtiyacınız varsa, bir avukatla konuşmayı düşünün.

Bir alacaklı tarafından açılan bir davada bazı genel savunmalar nelerdir?

Bir alacaklı, alacaklıdan bildirim aldıktan sonraki 30 gün içinde borçlunun ödeme yapmaması durumunda, Kaliforniya'da bir borcun tahsili için dava açabilir.Alacaklı, borçlunun yazılı ödeme talebine cevap vermemesi halinde de alacağın tahsili için dava açabilir.Alacaklı, alacağı ancak tahsiline yettiği kadar takip edebilir.Borçlunun, alacaklı tarafından açılan bir davaya karşı, borcunu ödemekten muaf olduğunu veya borcun geçerli olmadığını kanıtlamak gibi savunmaları olabilir.

Mahkemede kazanırsam, bu borcun tamamen silindiği anlamına mı gelir?

California'da bir alacaklı, karar verildikten sonra üç yıla kadar bir borç takibi yapabilir.Bundan sonra zamanaşımı işlemeye başlar.Bu, alacaklının sizden borcu tahsil etmek için yalnızca üç yılı olduğu anlamına gelir.Bu üç yıllık süre içinde herhangi bir zamanda alacaklı sizden tahsilat yapmaya çalışırsa ve siz de mahkemede borca ​​itiraz ederseniz, lehinize nihai bir karar verilinceye kadar zamanaşımı süresi uzatılabilir.Ancak, zamanaşımı süresi uzatılsa bile, alacaklının sizden alacağı tahsil etme şansı yine de vardır.

Bir tahsilat kurumu ödenmemiş borcumu kredi kurumlarına bildirebilir mi?

Bir alacaklının Kaliforniya'da bir borcu ne kadar süreyle takip edebileceğine dair belirlenmiş bir zaman sınırı yoktur.Ancak tahsilat hakkının devamı için uyulması gereken bazı kurallar vardır.Genel olarak alacaklıların, borcu tahsil etmek için dava açmak veya başka bir yasal işlem başlatmak için sizinle son iletişim tarihinden itibaren altı ayı vardır.Alacaklınızın borcu tahsil etmeye yönelik herhangi bir girişimine yanıt vermezseniz, sonunda vazgeçebilir ve denemekten vazgeçebilir.

Borcum bir tahsilat acentesine satıldıktan sonra başka bir şirket de borcumu benden tahsil etmeye çalışabilir mi?

Kaliforniya'da alacaklılar, bir tahsilat kurumuna satıldıktan sonra altı yıla kadar bir borcu takip edebilirler.Bundan sonra yeni tahsildar ancak asıl alacaklıdan tahsilat yapabilir.