Sitemap

Alacağı tahsil eden alacaklılar için zamanaşımı süresi nedir?

Alacağı tahsil eden alacaklılar için zamanaşımı süresi, borcun doğduğu eyalete göre değişebileceğinden, bu sorunun tek bir yanıtı yoktur.Bununla birlikte, genel olarak, çoğu eyalette üç ila altı yıl arasında değişen bir zaman aşımı süresi vardır.Bu nedenle, borcunuzda gecikmişseniz ve altı aydan fazla bir süredir herhangi bir ödeme yapmadıysanız, alacaklınız size karşı yasal işlem başlatabilir.Bununla birlikte, her kuralın istisnaları olduğunu unutmamak önemlidir - bu nedenle, eyaletinizin zamanaşımı konusunda emin değilseniz, bir avukata danışmak her zaman en iyisidir.

Eski bir borcu ödediğinizde zamanaşımı sıfırlanır mı?

Zamanaşımı, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için dava açmaları veya başka bir yasal işlem başlatmaları gereken bir süredir.Saat, borcu ilk öğrendiğiniz gün değil, borcun ortaya çıktığı gün işlemeye başlar.Dolayısıyla, eski bir borcu zamanaşımı süresi içinde öderseniz, bu alacaklının daha fazla yasal işlem başlatmasını engeller.Ancak, bu kuralın bazı istisnaları vardır - örneğin, sabit bir adresi olmayan birine borcunuz varsa, onlar sizi gerçekten dava edene kadar zaman işlemeye başlamaz.

Alacaklılar zamanaşımı süresi dolduktan sonra size dava açabilir mi?

Zamanaşımı, alacaklıların borcunuz için size dava açabileceği bir süre sınırıdır.Genel olarak, zamanaşımı, borcun farkına vardığınızda veya alacaklı tarafından keşfedilmiş olması gerektiğinde işlemeye başlar.Bir alacaklının bir borcu tahsil etmeye çalışabileceği süre, borcun türüne ve tahakkuk ettiği duruma bağlıdır.

Genel olarak, alacaklıların sizi dava etmek için temerrüde düştüğünüz tarihten (ilk ödeme yapmadığınız zaman) itibaren üç yılı vardır.Ancak, bu kuralın bazı istisnaları vardır.Örneğin, krediniz o zamandan beri satılan bir mülk tarafından teminat altına alınmışsa veya krediniz başka bir kişinin ölümüyle ilgili bir mali uzlaşmanın parçası olarak verilmişse, alacaklının temerrüt tarihinden itibaren size dava açmak için dört yılı vardır.

Birinin, geçerli zamanaşımı süresinin ötesinde bir alacak tahsil etmeye çalıştığını düşünüyorsanız, bir avukata başvurmaktan çekinmeyin.Bir avukat, haklarınızı korumanıza yardımcı olabilir ve herhangi bir tahsilat çabasının yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlayabilir.

Zamanaşımına uğramış borç ile zombi borcu arasındaki fark nedir?

Zamanaşımına uğrayan alacak, kanunen tahsili yasaklanan borçtur.Öte yandan, zombi borcu, yasal olarak tahsili yasaklandıktan sonra bile ödenmemiş bir borçtur.Bu, alacaklıların mahkemeler tarafından ölü ilan edilse bile borcu tahsil etmeye devam edebilecekleri anlamına gelir.

Eski bir borcunuz varsa, alacaklılar maaşınıza haciz koyabilir mi?

Bir alacaklı, ilk borcun tarihinden itibaren üç yıla kadar ve bundan sonraki her yıl için ek olarak altı aya kadar bir borcu tahsil etmeye çalışabilir.Bu sürenin sonunda hala borcunuz varsa, alacaklınız maaşınıza haciz koyabilir.Ancak, borcunuz varsa ve maaşınıza haciz konuyorsa kullanabileceğiniz bazı korumalar vardır.Bunun size olabileceğini düşünüyorsanız, özel durumunuz hakkında bir avukatla konuşmalısınız.

İflas başvurusunda bulunursam, bu alacaklıların bir zombi borcunu tahsil etmeye çalışmasını engelleyecek mi?

Spesifik duruma bağlı olacağından, bu soruya kimse cevap veremez.Genel olarak, alacaklıların siz iflas başvurusunda bulunduktan sonra borcunuzu tahsil etmeye çalışmak için sınırlı bir süreleri vardır.Ancak, bu kuralın bazı istisnaları vardır, bu nedenle iflas başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız bir avukatla konuşmanız önemlidir.Genel olarak, iflas başvurusunda bulunmadan önce oluşan borçların çoğu kararınızdan etkilenmeyecek ve alacaklılar tarafından tahsil edilmeye devam edecektir.Ancak, çocuk nafakası veya nafaka ödemeleri gibi bazı borçların tahsili, siz iflas halindeyken durdurulabilir.Tüm borçlarınızın karşılandığından ve iflas başvurusunda bulunmanın sonuçlarını anladığınızdan emin olmak için özel durumunuz hakkında bir avukata danışmanız önemlidir.

Alacaklıların tüketicilerden alacaklarını tahsil etmeye çalıştıkları bazı yaygın yollar nelerdir?

Alacaklıların tüketicilerden alacaklarını tahsil etmeye çalıştıkları birçok yol vardır.

Tüketicileri saldırgan alacak tahsildarlarından koruyan yasalar var mı?

Tüketicileri agresif borç tahsildarlarından koruyan birkaç yasa var.Bir yasa, 1977'de kabul edilen ve borç tahsildarlarının borçlularla nasıl etkileşim kurabileceğini düzenleyen Adil Borç Tahsilat Uygulamaları Yasasıdır.Yasa, borç tahsildarlarının bir borçlunun borcunun durumu hakkında bilgi vermesini, borçluyla iletişim kurmak için makul girişimlerde bulunmasını ve onu taciz etmemesini veya kötüye kullanmamasını gerektirir.

Tüketicileri saldırgan alacak tahsildarlarından koruyan bir başka yasa, 1968'de kabul edilen ve alacaklıların kredi hizmetleri için ne kadar ücret talep edebileceğine ilişkin sınırlar ve masraflara itiraz etme hakları gibi tüketici korumaları sağlayan Tüketici Kredisini Koruma Yasası'dır.

Tüketicileri saldırgan borç tahsildarlarından koruyabilecek eyalet yasaları da vardır.Örneğin, Kaliforniya'da Haksız Rekabet Yasası, işletmelerin alacaklarını tahsil ederken haksız veya aldatıcı uygulamalara girişmesini yasaklar.

Tüketicileri saldırgan borç tahsildarlarından koruyan bazı yasalar olsa da, borç alanların borç tahsildarları tarafından taciz edildiği veya suistimal edildiği birçok durum da vardır.Alacaklınızın sizi taciz ettiğini veya yasa kapsamındaki haklarınızı kötüye kullandığını düşünüyorsanız, durumunuz hakkında bir avukatla konuşmanız faydalı olabilir.

Bir alacaklının beni eski bir borç hakkında aramasını nasıl durdurabilirim?

Gecikmiş bir borcunuz varsa, alacaklılar bunu "tahsilat zamanaşımı" olarak bilinen bir süre boyunca tahsil etmeye çalışabilirler.Bu eyaletten eyalete değişir, ancak çoğu durumda, alacaklıların borcu tahsil etmeye çalışmak için orijinal borcun tarihinden itibaren üç ila altı yılı vardır.Alacaklıya borcunuz hakkında yanlış bilgi verilmesi veya borcunuzla ilgili olarak dolandırıcılık yapmanız gibi, bu kuralın birkaç istisnası vardır.Alacaklınızın, tahsilat zamanaşımı dışında eski bir borç hakkında sizinle iletişime geçmeye çalıştığını biliyorsanız, bunları durdurmak için atabileceğiniz bazı adımlar vardır.Öncelikle, alacaklıya neden bu belirli borç hakkında sizinle iletişime geçebileceklerini düşündüklerini ve iddialarını destekleyen herhangi bir belge olup olmadığını sorun.Alacaklı, iddiasını destekleyen herhangi bir kanıt sunamazsa, sizinle yasal olarak iletişim kuramayabilir.Haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, eyalet tüketici koruma kurumuna şikayette bulunma hakkınız da vardır.Son olarak, bir alacaklının eski bir borç hakkında sizinle iletişime geçmesini tahsilat zamanaşımı süresi dışında durdursanız bile, yine de borçla ilgili tazminat davası açabileceklerini unutmayın.