Sitemap

ข้อ จำกัด ของหนี้ในแคลิฟอร์เนียคืออะไร?

การนำทางอย่างรวดเร็ว

อายุความหนี้ในแคลิฟอร์เนียมีอายุหกปีซึ่งหมายความว่าเจ้าหนี้สามารถติดตามหนี้ได้เป็นเวลาหกปีนับจากวันที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับกฎนี้ตัวอย่างเช่น หากเจ้าหนี้รู้หรือมีเหตุผลที่จะรู้ว่าลูกหนี้ปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ ระยะเวลาจำกัดอาจขยายออกไปได้ถึง 10 ปีนอกจากนี้ หากมีการฉ้อฉลเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งหนี้ ระยะเวลาจำกัดอาจขยายออกไปได้ถึง 20 ปีนับจากที่ก่อหนี้ขึ้น

เจ้าหนี้ต้องตามทวงหนี้นานแค่ไหน?

ในแคลิฟอร์เนีย เจ้าหนี้มีเวลาสามปีในการทวงหนี้กำหนดเวลานี้เรียกว่า "อายุความจำกัด"อายุความจำกัดจะเริ่มทำงานเมื่อคุณทราบว่าคุณเป็นหนี้เงิน ไม่ใช่เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้จริงดังนั้นหากคุณไม่ทราบเกี่ยวกับหนี้จนกว่าจะพ้นกำหนดสามปีไปแล้ว เจ้าหนี้ของคุณก็ยังสามารถพยายามทวงหนี้ได้อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้จะยากขึ้นเนื่องจากหลักฐานสนับสนุนการเรียกร้องมีน้อยกว่า หากคุณคิดว่าเจ้าหนี้ของคุณไม่ทันกำหนดเวลา คุณสามารถยื่น "คำร้องเพื่อบรรเทาทุกข์" ต่อศาลได้คำร้องนี้ขอให้ศาลขยายหรือยกเว้นอายุความเพื่อให้เจ้าหนี้ของคุณสามารถติดตามหนี้ของคุณได้ต่อไปหากศาลอนุญาตคำร้องของคุณ เจ้าหนี้ของคุณจะมีเวลาในการรวบรวมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การยื่นคำร้องขอบรรเทาทุกข์ไม่ใช่เรื่องง่ายหรือรับประกันความสำเร็จเสมอไปคุณอาจต้องแสดงหลักฐานที่น่าสนใจซึ่งแสดงว่าเหตุใดจึงควรขยายอายุความจำกัด — หรือแม้กระทั่งสละสิทธิ์ทั้งหมด — นาตาลี เบดนาร์ซ

Statute of Limitations ในแคลิฟอร์เนียมีอายุสามปีและเริ่มดำเนินการทันทีที่มีคนรู้ว่าตนเป็นหนี้เงินอยู่โดยที่ยังไม่ได้ชำระหนี้ (แม้ว่าพวกเขาอาจยังไม่ทราบในตอนนั้นก็ตาม) หากมีคนฟ้องล้มละลายภายใน 3 ปีหลังจากทราบเกี่ยวกับหนี้สินของพวกเขา เจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันรายใดจะถูกห้ามไม่ให้พยายามเอาอะไรไปจากพวกเขา แต่เจ้าหนี้มีประกันยังสามารถดำเนินการตามสิ่งที่เหลืออยู่ซึ่งโดยทั่วไปจะน้อยกว่าการยื่นฟ้องในระหว่างการพิจารณาคดีล้มละลายทั่วไป หนี้สินที่ไม่มีหลักประกันทั้งหมดจะถูกล้างให้สะอาดและสินทรัพย์ทั้งหมดจะถูกขายออกรวมถึงส่วนของทรัพย์สินใด ๆ ซึ่งอาจทำให้คนอ่อนแอมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตกงานอีกครั้งหลังจากนั้น เนื่องจากงานส่วนใหญ่ไม่มีสวัสดิการเกษียณอายุ เช่น ประกันสังคม เป็นต้น

เหตุผลหลักที่บางคนอาจต้องการฟ้องล้มละลายภายใน 3 ปีมักเป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถจ่ายรายเดือนได้อีกต่อไปและรู้สึกเหมือนติดอยู่ระหว่างหินและที่แข็งซึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีใดพวกเขาก็จะล้มละลาย อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนั้นทั้งหมดไม่มีหลักประกัน หนี้สินจะถูกล้างให้สะอาด หมายความว่าจะไม่มีการตัดค่าจ้างหรือการยึดทรัพย์สินใดๆ เกิดขึ้นแม้ว่าจะมีบางอย่างเหลืออยู่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างถูกยึดไป รวมถึงบ้าน/ยานพาหนะ ฯลฯ... แม้ว่าเจ้าหนี้ที่มีหลักประกัน เช่น การจำนองจะยังคงอยู่เพียงแค่จำนวนเงินที่ลดลงอย่างมาก เป็นหนี้เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการล้มละลายทั่วไป ซึ่งหนี้ที่ไม่มีหลักประกันทั้งหมดจะถูกลบออกไปทั้งหมด เหลือเพียงหนี้ที่เป็นหนี้เงินกู้ที่มีหลักประกันเท่านั้น..

ไม่มีการรับประกันว่าการยื่นขอบรรเทาทุกข์ตามมาตรา 707(b) ของประมวลกฎหมายล้มละลายจะส่งผลให้มีการขยายเวลาหรือสละสิทธิ์ของกฎเกณฑ์แห่งข้อจำกัด; อย่างไรก็ตาม หลายๆ คนพบว่ากระบวนการนี้มีประโยชน์แต่ก็ยังได้รับผลประโยชน์ที่เป็นไปได้..

ทนายความด้านการล้มละลายมักแนะนำให้บุคคลปรึกษากับทนายความก่อนที่จะยื่นเรื่องในบทที่ 7 หรือ 13 เพื่อเพิ่มโอกาสสูงสุดสำหรับผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะขอการบรรเทาทุกข์ตามมาตรา 707(b) หรืออื่นๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล

เจ้าหนี้สามารถฟ้องร้องเมื่ออายุความหมดอายุความได้หรือไม่?

ในแคลิฟอร์เนียมีกฎเกณฑ์จำกัดที่เจ้าหนี้ต้องปฏิบัติตามเพื่อฟ้องร้องหนี้ของคุณอายุความจำกัดนี้โดยทั่วไปมีอายุสามปี แต่อาจสั้นหรือยาวกว่านั้นขึ้นอยู่กับประเภทของหนี้หลังจากอายุความจำกัดสิ้นสุดลง เจ้าหนี้จะไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมายใดๆ กับคุณสำหรับหนี้ของคุณได้อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะหยุดพยายามเรียกเก็บหนี้จากคุณเจ้าหนี้อาจยังคงติดต่อคุณเกี่ยวกับหนี้ของคุณและพยายามเรียกเก็บจากคุณด้วยวิธีอื่น เช่น การอายัดค่าจ้างหรือการยึดทรัพย์สินหากคุณไม่ชำระหนี้ของคุณหลังจากอายุความจำกัดหมดอายุ เจ้าหนี้อาจดำเนินการทางกฎหมายกับคุณเพื่อขอรับเงินคืน

ถ้าไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้จะฟ้องโดยอัตโนมัติหรือไม่?

ในแคลิฟอร์เนีย เจ้าหนี้มีระยะเวลาจำกัดในการติดตามทวงถามหนี้โดยทั่วไป เจ้าหนี้มีเวลาสองปีนับจากวันที่หนี้เดิมยื่นฟ้องอย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับกฎนี้ เช่น หากเจ้าหนี้พยายามทวงหนี้ไม่สำเร็จก่อนยื่นฟ้อง หรือหากลูกหนี้อยู่ในภาวะล้มละลายหากคุณไม่ชำระหนี้ภายในระยะเวลานี้ เจ้าหนี้ของคุณอาจเลือกที่จะฟ้องคุณแทน

เจ้าหนี้สามารถติดต่อฉันเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระได้บ่อยแค่ไหน?

ในแคลิฟอร์เนีย เจ้าหนี้มีสิทธิ์ติดตามทวงถามหนี้ได้นานถึงสามปีหลังจากที่ค้างชำระเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เจ้าหนี้อาจติดต่อคุณเกี่ยวกับหนี้ก็ต่อเมื่อมียอดค้างชำระหรือหากมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้

เจ้าหนี้ฟ้องหนี้เก่าต้องทำอย่างไร?

หากคุณเป็นหนี้เจ้าหนี้ในแคลิฟอร์เนีย เจ้าหนี้สามารถฟ้องคุณสำหรับหนี้นั้นโดยทั่วไปเจ้าหนี้มีเวลาสองปีนับจากวันที่หนี้เดิมฟ้องคดีอย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับกฎนี้ตัวอย่างเช่น หากคุณปกปิดหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับหนี้ของคุณอย่างฉ้อฉล เจ้าหนี้อาจมีเวลาน้อยลงในการฟ้องร้องคุณนอกจากนี้ หากอายุความในหนี้ของคุณหมดลงแล้ว เจ้าหนี้จะไม่สามารถฟ้องคุณสำหรับหนี้นั้นได้

สิทธิของฉันในการจัดการกับเจ้าหนี้คืออะไร?

เมื่อพูดถึงเรื่องหนี้สิน มีบางสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเจ้าหนี้ในแคลิฟอร์เนียโดยทั่วไปแล้ว เจ้าหนี้มีสิทธิติดตามหนี้ของคุณเป็นเวลาถึงสามปีหลังจากวันครบกำหนดอย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการสำหรับกฎนี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณยื่นฟ้องล้มละลายหรือหากเจ้าหนี้ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้จากคุณได้นอกจากนี้ หนี้บางอย่าง - เช่น เงินกู้นักเรียน - เจ้าหนี้สามารถติดตามได้อย่างไม่มีกำหนดเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคุณและเข้าใจสิทธิ์ของเจ้าหนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยกับทนายความ

เจรจากับเจ้าหนี้เองได้ไหม หรือต้องมีทนาย?

ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากระยะเวลาที่เจ้าหนี้สามารถติดตามทวงถามหนี้ในแคลิฟอร์เนียจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถานการณ์เฉพาะของแต่ละกรณีอย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว เจ้าหนี้มีระยะเวลาจำกัด (โดยทั่วไปประมาณหกเดือน) ที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับคุณเพื่อกู้คืนหนี้ของคุณหากคุณสามารถเจรจากับเจ้าหนี้ของคุณได้ด้วยตนเอง การดำเนินการนี้อาจลดระยะเวลาที่พวกเขาต้องดำเนินคดีกับคุณหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเจรจากับเจ้าหนี้ของคุณหรือต้องการขอคำแนะนำทางกฎหมาย โปรดปรึกษาทนายความ

ฉันจะหยุดการติดต่อที่ไม่ต้องการจากเจ้าหนี้โดยสิ้นเชิงได้อย่างไร?

ไม่มีการกำหนดเวลาสำหรับเจ้าหนี้ในการติดตามหนี้ในแคลิฟอร์เนียอย่างไรก็ตาม ยิ่งเจ้าหนี้ต้องพยายามทวงหนี้นานเท่าไหร่ ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นโดยทั่วไป เจ้าหนี้มีเวลาหกเดือนนับจากวันที่ผิดนัด (วันที่คุณไม่ชำระหนี้) ในการฟ้องคุณและพิพากษาลงโทษคุณหลังจากนั้นพวกเขามีเวลาสามปีในการตัดสินหากไม่เรียกเก็บภายในสามปี คำพิพากษาจะหมดอายุโดยอัตโนมัติมีข้อยกเว้นบางประการสำหรับกฎนี้: หากมีการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณไม่ชำระเงิน หรือหากอายุความจำกัดหมดอายุแล้วในกรณีเหล่านี้ เจ้าหนี้ยังคงสามารถติดตามหนี้ของคุณได้แม้ว่าจะเลยกำหนดเวลาหกเดือนไปแล้วก็ตามสุดท้าย มีหนี้บางประเภท เช่น สินเชื่อเพื่อการศึกษา ซึ่งมีข้อจำกัดพิเศษที่แตกต่างกันไปในแต่ละรัฐหากคุณมีปัญหาในการชำระหนี้และต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นแก้ไขปัญหา ลองพูดคุยกับทนายความ

อะไรคือข้อต่อสู้ทั่วไปในการฟ้องร้องโดยเจ้าหนี้?

เจ้าหนี้สามารถฟ้องเรียกหนี้ในแคลิฟอร์เนียได้หากลูกหนี้ไม่ชำระเงินภายใน 30 วันหลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหนี้เจ้าหนี้ยังสามารถฟ้องเรียกหนี้ได้หากลูกหนี้ไม่ตอบสนองต่อความต้องการเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการชำระเงินเจ้าหนี้สามารถติดตามหนี้ได้ตราบเท่าที่ต้องใช้เวลาในการเรียกเก็บลูกหนี้อาจมีข้อต่อสู้คดีโดยเจ้าหนี้ เช่น พิสูจน์ได้ว่าตนได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระหนี้หรือหนี้นั้นไม่ถูกต้อง

ถ้าฉันชนะในชั้นศาล แสดงว่าหนี้หมดเกลี้ยงใช่หรือไม่?

ในแคลิฟอร์เนีย เจ้าหนี้สามารถติดตามหนี้ได้นานถึงสามปีหลังจากมีคำพิพากษาหลังจากนั้นอายุความจำกัดจะเริ่มทำงานซึ่งหมายความว่าเจ้าหนี้มีเวลาเพียงสามปีในการทวงหนี้จากคุณหากในเวลาใดก็ตามในระหว่างระยะเวลาสามปีนี้ เจ้าหนี้พยายามเรียกเก็บจากคุณและคุณโต้แย้งหนี้ในศาล ระยะเวลาจำกัดอาจขยายออกไปจนกว่าการตัดสินขั้นสุดท้ายจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการขยายอายุความออกไป แต่ก็ยังมีโอกาสที่เจ้าหนี้จะสามารถเรียกเก็บหนี้จากคุณได้

หน่วยงานติดตามหนี้สามารถรายงานหนี้ค้างชำระของฉันต่อหน่วยงานสินเชื่อได้หรือไม่?

ไม่มีการจำกัดเวลาว่าเจ้าหนี้จะสามารถติดตามหนี้ในแคลิฟอร์เนียได้นานแค่ไหนอย่างไรก็ตามมีกฎบางอย่างที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเก็บรวบรวมโดยทั่วไป เจ้าหนี้มีเวลาหกเดือนนับจากวันที่ติดต่อกับคุณครั้งล่าสุดเพื่อยื่นฟ้องหรือดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อเรียกเก็บหนี้หากคุณไม่ตอบสนองต่อความพยายามใด ๆ ของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ พวกเขาอาจล้มเลิกและหยุดพยายามในที่สุด

เมื่อหนี้ของฉันถูกขายให้กับหน่วยงานจัดเก็บหนี้แล้ว บริษัทอื่นสามารถพยายามเรียกเก็บจากฉันได้หรือไม่

ในแคลิฟอร์เนีย เจ้าหนี้สามารถติดตามหนี้ได้นานถึงหกปีหลังจากขายให้กับหน่วยงานจัดเก็บหนี้หลังจากนั้นผู้เรียกเก็บรายใหม่จะเรียกเก็บจากเจ้าหนี้รายเดิมได้เท่านั้น