Sitemap

Vad är aktieförsäkring?

Aktieförsäkring är en typ av försäkring som skyddar investerare i händelse av att deras aktier i ett företag är mindre värda än vad de betalat för dem.Policyn täcker vanligtvis förluster på grund av aktiekursnedgångar, aktieutdelningar och till och med konkurs.

De vanligaste typerna av aktieförsäkringar är sådana som skyddar mot värdeförlust på aktierna, samt inkomstbortfall om aktierna säljs till ett lägre pris än vad som var försäkrat.Försäkringar kan också täcka förluster på grund av stämningar eller andra rättsliga förfaranden.

Försäkringsbolag erbjuder olika täckningsnivåer och priser för aktieförsäkringar, beroende på riskerna.Till exempel kan vissa försäkringar endast täcka förluster upp till ett visst dollarbelopp, medan andra kan ge täckning för eventuella förlorade belopp.

Investerare bör alltid jämföra aktieförsäkringspriser innan de köper en försäkring, eftersom premierna kan variera avsevärt från företag till företag.Några faktorer som kan påverka räntorna inkluderar storleken och risken för den portfölj som försäkras, ålder och kreditvärdighet för det företag vars aktier skyddas och om någon utdelning har betalats ut på dessa aktier under de senaste åren.

Hur fungerar aktieförsäkring?

Aktieförsäkring är en typ av försäkring som skyddar investerare från att förlora pengar om aktien de äger faller i värde.Policyn täcker vanligtvis förluster på grund av nedgångar i aktiekursen, oavsett om de orsakas av marknadsförhållanden eller av händelser utanför företagets kontroll.

Täckningen som tillhandahålls av en aktieförsäkring kan variera, men de flesta försäkringar ger ekonomiskt skydd för upp till ett fast belopp i dollar per aktie.Dessutom innehåller många försäkringar bestämmelser för ersättning av utgifter som uppkommit till följd av en investeringsförlust, såsom advokatarvoden och förlorad vinst.

Normalt betalas aktieförsäkringspremier årligen på de försäkrades vägnar i proportion till deras innehav i de berörda aktierna.Detta innebär att små investerare som innehar relativt små mängder aktier sannolikt kommer att betala mindre för täckning än stora institutionella investerare med miljoner eller till och med miljarder dollar investerade i berörda aktier.

Trots sitt namn skyddar aktieförsäkringen inte aktieägare från stämningar inlämnade av andra aktieägare som påstår sig felaktigt erhållna vinster eller förluster på sina investeringar.Den ger snarare ett ekonomiskt skydd mot faktiska ekonomiska förluster som åsamkats till följd av dessa rättegångar.

När behöver du en aktieförsäkring?

Vad är skillnaden mellan aktie- och obligationsförsäkring?Vilka är fördelarna med aktieförsäkring?Hur mycket kostar en aktieförsäkring?När ska du köpa aktieförsäkring?Var kan jag hitta aktieförsäkringskurser?Varför är det viktigt att ha en aktieförsäkring?

När behöver du en aktieförsäkring?

Om du äger aktier i ett företag kan du överväga att köpa en aktieförsäkring.Aktieförsäkring skyddar din investering om det sker en värdeförlust på dina aktier.

Den vanligaste anledningen till att du behöver denna typ av täckning är när marknaden går ner – vilket innebär att kursen på dina aktier sjunker.Om något händer och dina aktier tappar i värde kommer pengarna du investerat att skyddas av policyn.

En annan anledning att köpa aktieförsäkring kan vara om du funderar på att sälja dina aktier i ett företag.Du skulle vilja se till att alla pengar du tjänar på att sälja dina aktier skyddas av policyn.

Det finns också andra orsaker, men dessa är några av de vanligaste.Det är alltid viktigt att prata med en rådgivare innan du fattar några beslut om att köpa eller behöver denna typ av täckning.

Vad är skillnaden mellan aktie- och obligationsförsäkring?

Aktieförsäkring skyddar investeringar i aktier (aktier), medan Bond Insurance skyddar investeringar i obligationer (obligationer). Det finns för- och nackdelar med varje typ av täckning, så det är viktigt att förstå vad de innebär innan du fattar ett beslut.

Ett proffs för aktieförsäkring är att det täcker förluster på alla typer av aktier, oavsett om de är noterade på en större börs som New York Stock Exchange (NYSE) eller inte - vilket innebär att även små investerare kan dra nytta av detta skydd.Detta gör det mer överkomligt än Bond Coverage, som endast erbjuder skydd för värdepapper noterade på större börser.

På nackdelen är det inte alla aktier som omfattas av aktieförsäkringar - så om du äger en penningstock eller ett onoterat företag vars värde inte har någon betydelse på offentliga marknader, kanske den här typen av täckning inte är rätt för dig. Dessutom upplever många att obligationer erbjuder ett bättre övergripande skydd eftersom de tenderar att erbjuda bättre täckning för inflation och räntor. Obligationsförsäkringsbolag tar dock vanligtvis ut högre premier än de som erbjuds för aktietäckning.

Obligationsförsäkringsgivare kommer också med sina egna fördelar och nackdelar: En fördel är att obligationsinnehavare har företräde framför aktieägare när tvister uppstår mellan dem; en annan fördel kan vara att obligationsinnehavare får räntebetalningar även om deras säkerhet inte löses in förrän efter förfallodagen - medan aktieägare vanligtvis inte får betalt förrän deras säkerhet faktiskt förfaller. Slutligen, eftersom obligationer inte handlas lika ofta som aktier, finns det mindre likviditet tillgänglig när priserna faller under par, vilket innebär att innehavare kan ha problem med att ta sig ut utan att ta betydande förluster. I genomsnitt tar obligationsförsäkringsgivare ut lägre premier än de som debiteras för Aktietäckning men högre premier än de som debiteras för Obligationstäckning. Så även om båda typerna erbjuder värdefullt skydd, kan en förståelse för hur var och en fungerar bäst för olika situationer hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om vilket alternativ som kan fungera bäst för dig personligen.

Hur mycket kostar en aktieförsäkring?

Aktieförsäkring är en typ av försäkring som skyddar investerare från att förlora pengar om deras aktieinvesteringar minskar i värde.Det kan kosta allt från ingenting till några hundra dollar per år, beroende på försäkringens täckning och undantag.

De flesta aktieförsäkringar ger täckning för förluster upp till en viss procentandel av investerarens totala investeringsportfölj.Till exempel kommer de flesta försäkringar att täcka förluster upp till 50 % av ditt investerade kapital.Aktieförsäkring har också vanligtvis ett undantag för marknadskrascher, vilket innebär att den inte betalar ut om aktiekurserna faller med mer än en viss procent (vanligtvis 60%).

Förutom att skydda din investering kan aktieförsäkring också ge sinnesfrid under instabila marknader.Om något händer och du förlorar alla dina pengar i dina aktier, kommer en aktieförsäkring åtminstone att ge dig lite finansiell stabilitet medan du räknar ut vad du ska göra härnäst.

Var kan jag få aktieförsäkring?

Det finns några ställen där du kan få en aktieförsäkring.Ett alternativ är att gå igenom din mäklarfirma.Ett annat alternativ är att hitta en oberoende försäkringsagent eller mäklare som är specialiserad på aktieförsäkring.

Några saker att tänka på när du letar efter aktieförsäkring inkluderar kostnaden för täckningen, vilken typ av täckning du behöver och om företaget har en bra historia av att betala skadestånd eller inte.

Vilket är det bästa aktieförsäkringsbolaget?

Det finns inget entydigt svar på denna fråga, eftersom det bästa aktieförsäkringsbolaget för dig kommer att bero på en mängd olika faktorer som är specifika för din individuella situation.Men några allmänna tips som kan vara användbara när man utvärderar aktieförsäkringsbolag inkluderar att leta efter företag med solid finansiell stabilitet och historia av att tillhandahålla kvalitetsservice.Dessutom kan det vara bra att jämföra priser och villkor som erbjuds av olika försäkringsbolag innan du fattar ett beslut.Slutligen, rådgör alltid med en oberoende finansiell rådgivare innan du köper någon typ av försäkring för att säkerställa att du får den mest omfattande täckningen som finns.

Vilka aktier är värda att försäkra?

När du funderar på om du ska köpa aktieförsäkring eller inte, finns det några saker du måste tänka på.

Se först och främst till att företaget du köper aktien från är värt att försäkra.Det betyder att företaget har en bra meritlista och sannolikt kommer att fortsätta att gå bra i framtiden.

För det andra, se till att undersöka vilken typ av täckning din aktieförsäkring erbjuder.Vissa försäkringar täcker endast förluster på grund av marknadskrascher, medan andra erbjuder mer omfattande täckning inklusive affärsmisslyckanden och naturkatastrofer.

Slutligen, fundera över hur mycket pengar du vill spendera på aktieförsäkringspremier.Det finns prisvärda alternativ tillgängliga såväl som dyrare, men det är viktigt att hitta ett som passar din budget.

Finns det några risker förknippade med lagerförsäkring?

Det finns några risker förknippade med aktieförsäkring.Den första är att försäkringen kanske inte täcker alla dina förluster om det inträffar en marknadskrasch.För det andra kan premierna du betalar för försäkringen vara dyra, och du kanske inte kan göra anspråk på några förmåner om det blir en krasch på marknaden.Slutligen kan aktieförsäkring lägga till din totala riskexponering när du investerar i aktier.Om något går fel med din investering, kanske inte en aktieförsäkring hjälper dig att få tillbaka förlorade pengar.

Hur väljer jag en politik för lagerförsäkring?

Det finns några saker att tänka på när du väljer aktieförsäkring.Vilken typ av täckning du behöver, självrisken och hur mycket pengar du vill spendera är alla viktiga faktorer.

Här är några tips om hur du väljer rätt policy för dina behov:

-Börja med att ta reda på vilken typ av täckning du behöver.Du kan behöva skydd mot värdeförlust eller förlust av vinst, beroende på din investering.

-Tänk på din självrisk.Det är det belopp du måste betala innan försäkringsbolaget börjar betala ut förmåner.Om du har en hög självrisk kommer det att kosta mindre per månad att försäkra dina aktier än om du har en låg självrisk.

-Kontrollera de täckningar som erbjuds av olika försäkringsbolag.Vissa företag erbjuder mer omfattande täckning än andra.

-Jämför priser och policyer från olika företag innan du fattar ett beslut.Det är viktigt att hitta en försäkringsgivare som erbjuder bra valuta för pengarna och som uppfyller alla dina specifika behov av aktieförsäkringsskydd.

.Vad ska jag leta efter hos en goodstock-försäkringsgivare?

När du handlar efter en aktieförsäkring är det viktigt att tänka på följande faktorer:

-Företagets finansiella stabilitet

-Företagets historia av att betala fordringar

-Företagets förmåga att tillhandahålla aktuell och korrekt information

-Företagets kundservicekompetens.

Dessutom är det viktigt att jämföra priserna för olika aktieförsäkringsbolag innan du väljer en.Det är också bra att läsa recensioner av olika aktieförsäkringsbolag innan du fattar ett beslut.

.Är min portfölj tillräckligt försäkrad mot förlust?

Vad är aktieförsäkring?

Aktieförsäkring skyddar din portfölj mot förlust i händelse av en finansiell katastrof, som en börskrasch.Försäkringen betalar ut pengar om du förlorar hela eller delar av dina investeringsinnehav.

Du kan köpa aktieförsäkring genom en agent eller online.Du bör alltid jämföra priser och se till att täckningen du väljer motsvarar dina behov.

Om något händer och din portfölj faller under vissa tröskelvärden, kan försäkringen betalas ut omedelbart.Men mer sannolikt kommer det att betala sig över tid, beroende på hur mycket pengar du har investerat och hur mycket marknaden har fallit.

Det finns två typer av aktieförsäkring: hela livet och universellt liv.Universella livförsäkringar betalar ut oavsett hur mycket pengar som finns på ditt konto vid en given tidpunkt; hela livet försäkringar endast utbetalning om du dör innan de gör det.

Båda typerna kommer med avgifter och villkor som varierar beroende på vilken försäkring du köper.Innan du köper någon typ av aktieförsäkring, var noga med att rådgöra med en erfaren finansiell rådgivare för att få en fullständig bild av vad som är tillgängligt för dig och vad som kan passa in i din övergripande risktoleransnivå.