Sitemap

Hur mycket kostar studielånet i genomsnitt per månad?

Utbetalningar av studielån görs vanligtvis varje månad, men beloppet som betalas kan variera beroende på lånetyp och låntagarens inkomst.Enligt The Student Loan Report är en genomsnittlig betalning av studielån $351 per månad.Detta antal kan dock variera avsevärt beroende på en låntagares inkomst och lånetyp.Till exempel kommer en låginkomststudent som lånar pengar genom Federal Perkins Loan Program sannolikt att betala mindre än någon som lånar pengar genom en privat långivare. I genomsnitt tjänar låntagare med federala lån något mer än låntagare med privata lån – 372 USD per månad kontra $351 per månad.Denna skillnad beror främst på att federala lån har lägre räntor än privatlån har.Även om det kan tyckas som att betala mer varje månad skulle spara pengar i det långa loppet, kan det faktiskt vara skadligt för din finansiella stabilitet att ha skulder som tar upp så mycket av din månadsbudget." Hur mycket kostar studielånebetalningar per månad i genomsnitt?"ger användbar information för dem som funderar på att ta ett studielån eller för nuvarande studenter som försöker förstå sina månatliga utgifter."

Artikeln ger användbar information om hur mycket studielån som vanligtvis betalas ut varje månad och vilka faktorer som kan påverka detta belopp.Den ger också lite allmän statistik om olika typer av studielån och hur de står sig i förhållande till räntor och månatliga betalningar.Sammantaget är den här artikeln användbar för alla som funderar på att ta ett studielån eller förstå sina nuvarande utgifter relaterade till dessa skulder.

Vad är den genomsnittliga månatliga betalningen för studielån?

Den genomsnittliga månatliga betalningen för studielån är cirka 300 USD.Detta antal kan dock variera beroende på lånetyp och ränta.Om du har federala studielån kan dina betalningar vara lägre på grund av regeringens återbetalningsplan.Privata studielån har vanligtvis högre betalningar på grund av deras högre räntor.

Hur mycket betalar de flesta per månad för sina studielån?

De flesta betalar i genomsnitt cirka 350 USD per månad för sina studielån.Detta belopp kan dock variera beroende på din lånetyp och hur mycket du är skyldig.Det finns några faktorer som kan påverka dina månatliga betalningar, såsom din inkomst och räntan på ditt lån.Om du har problem med att betala tillbaka dina studielån finns det olika alternativ som hjälper dig att komma igång.

Vad är intervallet för månatliga betalningar för studielån?

Vilka är de faktorer som påverkar betalningen av studielån?Vad är en typisk återbetalningsplan för studielån?Hur jämför federala och privata studielån när det gäller räntor och månatliga betalningar?Vilka är konsekvenserna av att inte betala tillbaka studielånet i tid?

Utbetalningar av studielån kan vara dyra, men det finns sätt att göra dem mer hanterbara.I den här guiden kommer vi att diskutera vad som påverkar betalningarna av studielån, hur de varierar beroende på lånemetod och några tips för att få ut det mesta av din skuld.

Vad påverkar betalningen av studielån?

Det finns några faktorer som kan påverka din månatliga betalning för ett studielån.Beloppet du betalar varje månad beror på flera faktorer, inklusive:

-Räntan du debiteras

- Längden på din låneperiod

-Din kreditpoäng

-Din inkomstnivå

-Mängden pengar du lånar

Några saker som inte kommer att påverka din betalning inkluderar: -Antalet år kvar av din återbetalningsperiod -Du kan alltid justera ditt återbetalningsschema om det behövs. -Din familjs ekonomiska situation -Om du behöver ta ytterligare lån för att täcka undervisningskostnaderna kommer de inte att påverka din månatliga betalning. -Hur mycket pengar du tjänar efter examen. än nya.

Det finns också några saker som kan bidra till att minska din totala kostnad för att återbetala ett studielån: -Att göra extra återbetalningar varje månad kan resultera i mindre totala belopp som betalas över tiden.Detta innebär mindre stress och krångel från att ha stora saldon kvar i slutet av återbetalningen.Du kan ta reda på hur mycket extra återbetalningar skulle spara genom att använda vår återbetalningskalkylator. - Att konsolidera flera skulder till en större skuld kan leda till lägre räntor och minskade månatliga betalningar.Prata med en expert om konsolideringsalternativ som är specifika för studenter innan du tar några steg framåt. -Minska din månatliga betalning om möjligt Ett vanligt sätt att minska det belopp du betalar varje månad är genom att refinansiera eller konsolidera befintliga skulder till ett enda kontrakt med en lägre ränta (räntorna varierar beroende på vilken typ eller långivare). Det här alternativet är dock inte tillgängligt för alla låntagare, så det är viktigt att först prata med en rådgivare som kommer att kunna identifiera om denna strategi skulle fungera bäst för dig givet individuella omständigheter.Överväganden som nuvarande kreditvärdighet, inkomstnivåer etc bör alla beaktas när man fattar detta beslut eftersom refinansiering/konsolidering kan leda till högre lånekostnader på vägen om det görs felaktigt eller utan råd från en expert.. Dessutom finns det många andra tillgängliga alternativ utöver att bara minska betalningar som anstånd (en tillfällig avstängning) eller anstånd (en försening av påbörjad återbetalning). Konsulter kan hjälpa dig att identifiera vilket alternativ som kan fungera bäst för dig baserat på individuella omständigheter.

Faktorer som påverkar betalningar av studielån Federala lån vs privata lån Federala lån har vanligtvis lägre räntor än privatlån men kräver ett långsiktigt åtagande (upp till 30 år kontra 10 år) vilket innebär att även om räntorna stiger under lånets löptid är mindre risk förknippad med federala lån eftersom de inte är föremål för marknadsfluktuationer som privatlån ofta är... Räntan börjar samlas från dag 1 medan privatlån i allmänhet tillåter upp till 120 dagar efter examen innan några avgifter/räntor börjar ackumuleras. Båda typerna erbjuder flexibla återbetalningsplaner men federala Perkins-lån kan inte konsolideras till andra federalt stödda skulder så försiktighet måste iakttas när du väljer mellan dessa två typer. Privata lån vs direkta subventionerade Staffordlån Direktsubventionerade Staffordlån erbjuder lägre initiala räntor än både privata lån och federalt subventionerade Stafford-lån men eftersom de är direkta statliga garanterade bär de något högt hennes risk på grund av "default" riskerar eftersom Uncle Sam inte får betalt tillbaka först ifall något går fel som leder till datumet då kapitalbelopp och upplupna räntor normalt skulle förfalla ..

Finns det skillnad i betalningar mellan privata och federala studielån?

När du tar ett studielån lånar du pengar av en långivare.Lånebeloppet, och den ränta som gäller för det, kommer att baseras på din kreditvärdering och andra faktorer.

Det finns inget svar på denna fråga eftersom betalningar av studielån kan variera beroende på många faktorer inklusive din inkomstnivå, vilken typ av lån du har (privat eller federalt) och hur länge du planerar att behålla lånet utestående.Men enligt Student Loan Heros rapport 2018 om genomsnittliga studielånsbetalningar per kategori*, har privata lån vanligtvis lägre månatliga betalningar än federala lån.Detta beror på att privata långivare är mer benägna att erbjuda låga räntor och längre återbetalningstider.

*Rapporten innehåller data från över 1 miljon låntagare som tog studielån 2017.

Hur påverkar återbetalningsplanen det månatliga betalningsbeloppet för studielån?

Det finns inget svar på denna fråga eftersom beloppet du betalar per månad kommer att variera beroende på din återbetalningsplan för studielån och hur mycket skuld du har.Men enligt Student Loan Hero är den genomsnittliga månatliga betalningen för ett studielån med en 10-årig återbetalningsplan $134,92.Om du har en kortare återbetalningstid kan dina betalningar bli lägre.Dessutom, om du har federala lån, kan dina räntor också påverka ditt månatliga betalningsbelopp.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa bara är medelvärden och att varje persons situation är unik.Därför är det alltid bäst att prata med en rådgivare om dina specifika återbetalningsalternativ för studielån för att få en exakt uppskattning av vad du kommer att betala varje månad.

Påverkar räntorna storleken på månatliga studielånsbetalningar?

Hur påverkar betalningar av studielån en låntagares kreditvärdighet?Vilka faktorer kan påverka mängden månatliga studielånebetalningar?Hur lång tid tar det att betala av ett studielån?Kan man få lägre ränta på ett studielån om man har bra kredit?Vilka är några sätt att minska mängden månatliga studielån?Minskar inkomstbaserade återbetalningsplaner månatliga betalningsbelopp?Kan jag konsolidera mina federala och privata lån till en betalning varje månad?Hur vet jag om jag är kvalificerad för inkomstbaserade återbetalningsplaner?"

Utbetalningar av studielån: Genomsnittliga belopp per månad

Det genomsnittliga beloppet som låntagare betalar per månad i studielån är $35Privata lån: $301

Federala lån: $348

Räntor och månatliga betalningsbelopp

Storleken på din månatliga studielånsbetalning kommer att påverkas av din ränta, som bestäms av din långivare.Räntorna varierar från långivare till långivare, så det är viktigt att leta runt innan du väljer en.Sänkta räntor kanske inte alltid är tillgängliga via banker eller andra långivare, men det finns många onlineresurser som kan hjälpa dig att hitta det bästa erbjudandet.

Om du har utmärkt kredit kan du kanske få en lägre ränta på dina lån än någon med sämre kreditvärdighet.Tänk dock på att låga räntor oftast bara gäller för nya lån och inte kan användas för att betala av befintliga skulder.

Faktorer som påverkar månatliga studielånsbetalningar

Det finns många faktorer som kan påverka hur mycket låntagare betalar per månad i sina studielån - inklusive deras totala utestående saldo, deras nuvarande ränta och eventuella specialerbjudanden eller rabatter de kan vara berättigade till.Det är viktigt att rådgöra med en erfaren finansiell rådgivare om du är osäker på hur dessa faktorer kan påverka din individuella situation.

Det tar vanligtvis cirka 10 år att helt återbetala ett federalt subventionerat Stafford-lån (lån som togs före 1 juli 200)

  1. Detta antal ändras beroende på typen av skuld, men det är i allmänhet högre för federala lån än privata lån.Tabellen nedan visar det genomsnittliga månatliga betalningsbeloppet för olika typer av skulder.
  2. , medan de flesta privatlån kräver 20 år eller mer innan de betalas av helt (förutsatt att ingen ytterligare upplåning föreligger). Inkomstbaserade återbetalningsplaner kan minska månatliga betalningsbelopp I vissa fall kommer låntagare som kvalificerar sig för inkomstbaserade återbetalningsplaner att se sina månatliga betalningsbelopp minskade avsevärt baserat på deras inkomstnivå och kvarvarande skuldbörda.Det finns flera olika inkomstbaserade återbetalningsplaner tillgängliga från både den federala regeringen och många delstatsregeringar samt privata långivare som Sallie Mae Bank. För att lära dig mer om att kvalificera sig för en inkomstbaserad återbetalningsplan eller ta reda på om du för närvarande är inskriven i en, besök vår webbplatss avsnitt om att betala tillbaka din studieskuld . Sätt att minska mängden månatliga lånebetalningar Det finns flera enkla steg som låntagare kan vidta för att minska det belopp de betalar varje månad mot sin utestående skuldbelastning - inklusive att konsolidera flera skulder till en hanterbar betalning varje månad, med hjälp av graderade betalningsalternativ , ansöker om anstånd och söker råd från en erfaren finansiell rådgivare. Påverkar räntorna storleken på månatliga studielånsbetalningar?Ja - när du beräknar vilken procentandel av dina bruttoårsinkomster som ska gå till att återbetala din skuldbelastning (dvs. hur mycket huvudmannen och räntan ska bidra med), överväg både APR (årlig procentsats) för dina lån och räntan på det aktuella lånet.

Hur lång tid måste låntagare göra månatliga betalningar på sina studielån?

Den genomsnittliga betalningen av studielån är $335 per månad.Detta antal kan dock variera beroende på låntagarens lånetyp och återbetalningstidens längd.De flesta låntagare måste göra månatliga betalningar i 10 år eller längre.

Finns det några konsekvenser för att missa studielån?

Ett studielån betalas vanligtvis den första i månaden.Om du inte gör en betalning senast det datumet får det konsekvenser.De flesta långivare kommer att ta ut ränta på eventuellt obetalt saldo från föregående månad, och kan även införa andra påföljder som att öka dina betalningar eller minska din kreditpoäng.Det finns vissa undantag från dessa regler, så det är viktigt att kontrollera med din långivare innan du missar en betalning.Men i allmänhet, om du inte betalar ditt studielån i sin helhet varje månad, måste du så småningom betala tillbaka mer än det ursprungliga beloppet som du lånade.

Kan låntagare förskottsbetala sina studielån utan påföljd?

Utbetalningar av studielån baseras vanligtvis på en procentandel av låntagarens inkomst.Det finns dock några undantag från denna regel.För låntagare som har federala studielån kan de i allmänhet förskottsbetala sina lån utan påföljd så länge de gör det inom 60 dagar efter att de fått meddelande från sin långivare om att lånet har förlängts eller refinansierats.Det finns inte heller någon påföljd för att skjuta upp betalningarna om du har privata studielån.

Om du bestämmer dig för att förskottsbetala dina studielån, se till att göra det korrekt för att undvika eventuella påföljder.Här är några tips:

  1. Se till att du förstår din återbetalningsplan och vilka avgifter som kommer att gälla om du väljer att förskottsbetala dina studielån;
  2. Jämför olika långivares räntor och villkor innan du fattar ett beslut;
  3. Kontakta alltid din långivare om du bestämmer dig för att förskottsbetala ditt studielån för att få reda på eventuella tillämpliga påföljder; och
  4. Håll koll på hur mycket pengar du har sparat genom att skjuta upp betalningar varje månad så att du kan beräkna eventuellt associerat räntesparande.

Vad händer om en låntagare inte har råd med sitt månatliga studielån?

Om en låntagare inte har råd med sitt månatliga studielån, kan lånet vara i fallissemang.I de flesta fall kommer detta att resultera i en förlust av berättigande till framtida federala studielån och kan också leda till löneutmätning eller beslag av tillgångar.Om du kämpar för att betala dina månatliga studielån, finns det några saker du kan göra för att försöka komma tillbaka på rätt spår. Prata först med din långivare om möjliga alternativ för att minska eller fördröja ditt återbetalningsschema.För det andra, titta på refinansiering av ditt lån om du kan hitta en lägre ränta som fortfarande uppfyller dina betalningar.Slutligen, överväg att söka ekonomiskt stöd från program som utbildningsdepartementets program för förlåtelse av studielån eller privata långivare.Dessa program kan hjälpa till att minska eller eliminera din utestående skuld helt och hållet.

Är det möjligt att omförhandla villkoren för ett studielåneavtal vid behov?

Studielånebetalningarna kan vara ganska höga i genomsnitt, beroende på lånetyp och ränta.Om du tycker att din månatliga studielånsbetalning är för hög kan det vara möjligt att omförhandla villkoren i ditt avtal.Men om du inte kan göra det, kan det finnas andra alternativ tillgängliga för dig, som att söka en konsolidering eller refinansiering av dina lån.Prata med en finansiell rådgivare om din specifika situation innan du fattar några beslut.

13 ) Vilka resurser finns tillgängliga för att hjälpa låntagare att hantera sina studielåneskulder effektivt?

Det finns ett antal resurser tillgängliga för att hjälpa låntagare att hantera sina studielåneskulder effektivt.Några alternativ inkluderar:

-Använda onlineverktyg och miniräknare för att uppskatta hur mycket pengar du behöver betala tillbaka varje månad baserat på din månadsinkomst och ditt studielånssaldo;

- Delta i kostnadsfria eller billiga workshops som erbjuds av din långivare, statlig myndighet eller annat finansiellt resurscenter;

-Kontakta din tjänsteman (företaget som hanterar dina studielån) för hjälp med att göra betalningar, ansöka om anstånd eller söka efterskänkning av skulder;

-Deltagande i nationella eller lokala konsumentgrupper.