Sitemap

Wat is de verjaringstermijn voor schulden in Californië?

De verjaringstermijn van schulden in Californië is zes jaar.Dit betekent dat schuldeisers een schuld slechts gedurende zes jaar vanaf de datum waarop deze is ontstaan, kunnen nastreven.Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel.Als de schuldeiser bijvoorbeeld weet of reden heeft om te weten dat de schuldenaar een materieel feit heeft verzwegen, kan de verjaringstermijn worden verlengd tot 10 jaar.Bovendien, als er fraude is gepleegd bij het verkrijgen van de schuld, kan de verjaringstermijn worden verlengd tot 20 jaar vanaf het moment waarop deze oorspronkelijk is ontstaan.

Hoe lang hebben schuldeisers om een ​​schuld na te streven?

In Californië hebben schuldeisers drie jaar de tijd om een ​​schuld na te streven.Deze tijdslimiet wordt de "statuut van beperkingen" genoemd.De verjaringstermijn begint te lopen wanneer u zich ervan bewust wordt dat u geld verschuldigd bent, niet wanneer de schuld daadwerkelijk opeisbaar wordt.Dus als u pas op de hoogte bent van de schuld nadat de deadline van drie jaar is verstreken, kan uw schuldeiser nog steeds proberen deze te innen.Dit zal echter moeilijker zijn omdat er minder bewijs zal zijn om een ​​vordering te ondersteunen. Als u denkt dat uw schuldeiser de deadline heeft gemist, kunt u een "petition for relief" indienen bij de rechtbank.Dit verzoekschrift vraagt ​​de rechtbank om de verjaringstermijn te verlengen of op te heffen, zodat uw schuldeiser uw schuld kan blijven nastreven.Als de rechtbank uw verzoek toewijst, heeft uw schuldeiser meer tijd om het te incasseren. Het indienen van een verzoek om kwijtschelding is echter niet altijd gemakkelijk of gegarandeerd succes.Mogelijk moet u overtuigend bewijs leveren dat aantoont waarom de verjaringstermijn moet worden verlengd - of zelfs helemaal moet worden opgeheven. - Natalie Bednarz

Het statuut van verjaring in Californië is drie jaar lang en begint te lopen zodra iemand weet dat hij geld schuldig is aan een schuld zonder deze nog te hebben afbetaald (hoewel hij dat op dat moment misschien nog niet wist). Als iemand faillissement aanvraagt ​​binnen 3 jaar nadat hij op de hoogte is van zijn schulden, mogen concurrente schuldeisers niet proberen iets van hem af te nemen, maar beveiligde schuldeisers kunnen nog steeds achter wat er over is, wat doorgaans veel minder is dan wanneer ze worden ingediend tijdens een reguliere faillissementsprocedure, waar alle ongedekte schulden worden weggevaagd en alle activa worden verkocht, inclusief aandelen in onroerend goed, waardoor mensen erg kwetsbaar kunnen worden, vooral als ze daarna weer werkloos worden, aangezien de meeste banen geen pensioenuitkeringen bieden, zoals sociale zekerheid enz.

De belangrijkste reden waarom iemand binnen 3 jaar faillissement wil aanvragen, is meestal omdat ze hun maandelijkse betalingen niet meer kunnen betalen en het gevoel hebben dat ze vastzitten tussen een rots en een harde plek waar ze hoe dan ook failliet gaan, maar door dit allemaal onbeveiligd te doen schulden zouden worden weggevaagd, wat betekent dat er geen loonbeslag of inbeslagname van activa zou kunnen plaatsvinden, zelfs als er iets over zou zijn als al het andere was weggenomen, inclusief huizen / voertuigen enz ... hoewel beveiligde schuldeisers zoals hypotheken nog steeds zouden bestaan, alleen met aanzienlijk lagere bedragen verschuldigd in vergelijking met reguliere faillissementsprocedures waarbij alle ongedekte schulden volledig worden gewist en alleen achterblijft wat verschuldigd is aan gedekte leningen.

Er is geen garantie dat het indienen van een vrijstelling op grond van sectie 707(b) van de faillissementswet zal resulteren in een verlenging of ontheffing van de verjaringstermijn; veel mensen vinden dit proces echter nuttig, gezien de potentiële voordelen.

Faillissementadvocaten raden individuen vaak aan om een ​​advocaat te raadplegen voordat zij Chapter 7- of 13-zaken indienen om hun kansen op een succesvolle uitkomst te maximaliseren, of ze nu hulp zoeken op grond van artikel 707 (b) of anderszins, afhankelijk van individuele omstandigheden.

Kunnen schuldeisers procederen nadat de verjaringstermijn is verstreken?

In Californië is er een verjaringstermijn die schuldeisers moeten volgen om u aan te klagen voor uw schuld.Deze verjaringstermijn is doorgaans drie jaar, maar kan korter of langer zijn, afhankelijk van het type schuld.Nadat de verjaringstermijn is verstreken, kunnen schuldeisers geen juridische stappen tegen u ondernemen voor uw schuld.Dit betekent echter niet dat ze zullen stoppen met proberen de schuld bij u te incasseren.Schuldeisers kunnen nog steeds contact met u opnemen over uw schuld en proberen deze op andere manieren van u te innen, zoals loonbeslag of beslaglegging op activa.Als u na het verstrijken van de verjaringstermijn uw schulden niet betaalt, kunnen schuldeisers juridische stappen tegen u ondernemen om hun geld terug te krijgen.

Als ik mijn schuld niet terugbetaal, zal de schuldeiser mij dan automatisch aanklagen?

In Californië hebben schuldeisers een beperkte periode om een ​​schuld na te streven.Over het algemeen hebben schuldeisers twee jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke schuld om een ​​rechtszaak aan te spannen.Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als de schuldeiser tevergeefs heeft geprobeerd de schuld te innen voordat hij een rechtszaak aanspande of als de schuldenaar failliet is.Als u uw schuld niet binnen deze termijn terugbetaalt, kan uw schuldeiser ervoor kiezen om u in plaats daarvan aan te klagen.

Hoe vaak kan een schuldeiser contact met mij opnemen over een achterstallige schuld?

In Californië hebben schuldeisers het recht om een ​​schuld na te streven tot drie jaar nadat deze achterstallig is geworden.Na het verstrijken van die termijn mag de schuldeiser alleen contact met u opnemen over de schuld als er een openstaand saldo is of als er een andere juridische procedure loopt met betrekking tot de schuld.

Wat moet ik doen als een schuldeiser mij aanklaagt voor een oude schuld?

Als u geld schuldig bent aan een schuldeiser in Californië, kan de schuldeiser u aanklagen voor die schuld.Over het algemeen hebben schuldeisers twee jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke schuld om een ​​rechtszaak aan te spannen.Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel.Als u bijvoorbeeld op frauduleuze wijze uw schuld hebt verborgen of verkeerd heeft voorgesteld, heeft de schuldeiser mogelijk minder tijd om u aan te klagen.Bovendien, als de verjaringstermijn voor uw schuld al is verstreken, kan de schuldeiser u niet vervolgen voor die schuld.

Wat zijn mijn rechten als het gaat om omgaan met schuldeisers?

Als het om schulden gaat, zijn er een paar dingen die u moet weten over schuldeisers in Californië.Over het algemeen hebben schuldeisers het recht om uw schuld tot drie jaar na de vervaldatum op te eisen.Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als u faillissement aanvraagt ​​of als de schuldeiser de schuld niet bij u kan incasseren.Bovendien kunnen schuldeisers bepaalde schulden - zoals studieleningen - voor onbepaalde tijd nastreven.Om uw rechten te beschermen en de rechten van uw schuldeiser te begrijpen, is het belangrijk om met een advocaat te spreken.

Kan ik zelf onderhandelen met schuldeisers of heb ik een advocaat nodig?

Er is geen definitief antwoord op deze vraag, aangezien de tijdsduur dat schuldeisers een schuld in Californië kunnen nastreven afhankelijk is van de specifieke feiten en omstandigheden van elk geval.Over het algemeen hebben schuldeisers echter een beperkte periode (doorgaans ongeveer zes maanden) om juridische stappen tegen u te ondernemen om uw schuld te innen.Als u zelf met uw schuldeisers kunt onderhandelen, kan dit de tijd verkorten die zij hebben om een ​​incassoprocedure tegen u te voeren.Als u hulp nodig heeft bij het onderhandelen met uw schuldeisers of als u juridisch advies wilt inwinnen, raadpleeg dan een advocaat.

Hoe kan ik ongewenst contact van schuldeisers helemaal stoppen?

Er is geen vaste tijdslimiet voor schuldeisers om een ​​schuld in Californië na te streven.Hoe langer een schuldeiser echter moet proberen een schuld te innen, hoe moeilijker het wordt.Over het algemeen hebben schuldeisers zes maanden vanaf de datum van wanbetaling (de datum waarop u uw schulden niet hebt betaald) om u aan te klagen en een vonnis tegen u te krijgen.Daarna hebben ze drie jaar de tijd om het vonnis te incasseren.Als ze niet binnen drie jaar incasseren, vervalt het vonnis automatisch.Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel: als er sprake is van fraude bij het niet betalen of als de verjaringstermijn al is verstreken.In deze gevallen kunnen schuldeisers uw schuld nog steeds nastreven, zelfs als de deadline van zes maanden is verstreken.Ten slotte zijn er bepaalde soorten schulden, zoals studieleningen, die speciale verjaringstermijnen hebben die per staat verschillen.Als je problemen hebt met het betalen van je schulden en hulp wilt bij het oplossen ervan, overweeg dan om met een advocaat te praten.

Wat zijn enkele gebruikelijke verdedigingen tegen een rechtszaak door een schuldeiser?

Een schuldeiser kan een rechtszaak aanspannen om een ​​schuld in Californië te innen als de schuldenaar niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de schuldeiser betaalt.Een schuldeiser kan ook een vordering instellen als de schuldenaar niet reageert op een schriftelijke sommatie.De schuldeiser kan de schuld slechts nastreven zolang het duurt om deze te innen.De schuldenaar kan verweer voeren tegen een rechtszaak door een schuldeiser, bijvoorbeeld door te bewijzen dat hij of zij is vrijgesteld van het betalen van de schuld of dat de schuld niet geldig is.

Als ik win in de rechtbank, betekent dat dan dat de schuld volledig is weggevaagd?

In Californië kan een schuldeiser tot drie jaar nadat het vonnis is gewezen een schuld nastreven.Daarna begint de verjaringstermijn te lopen.Dit betekent dat de schuldeiser slechts drie jaar de tijd heeft om de schuld bij u te incasseren.Als de schuldeiser op enig moment tijdens deze periode van drie jaar bij u probeert te incasseren en u betwist de schuld voor de rechtbank, dan kan de verjaringstermijn worden verlengd totdat een definitieve uitspraak in uw voordeel is gedaan.Maar zelfs als de verjaringstermijn wordt verlengd, bestaat er nog steeds een kans dat de schuldeiser de schuld bij u kan incasseren.

Mag een incassobureau mijn onbetaalde schuld melden bij kredietbureaus?

Er is geen vaste tijdslimiet voor hoe lang een schuldeiser een schuld in Californië kan nastreven.Er zijn echter bepaalde regels die moeten worden gevolgd om het incassorecht te behouden.Over het algemeen hebben schuldeisers vanaf de datum van de laatste communicatie met u zes maanden de tijd om een ​​rechtszaak aan te spannen of andere juridische stappen te ondernemen om de schuld te innen.Als u niet reageert op pogingen van uw schuldeiser om de schuld te innen, kunnen ze het uiteindelijk opgeven en stoppen met proberen.

Als mijn vordering eenmaal is verkocht aan een incassobureau, kan een ander bedrijf dan ook proberen deze bij mij te incasseren?

In Californië kunnen schuldeisers een schuld tot zes jaar na verkoop aan een incassobureau nastreven.Daarna mag de nieuwe incassant alleen nog incasseren bij de oorspronkelijke schuldeiser.