Sitemap

Wat is verzekering?

Verzekering is een vorm van financiële bescherming waarmee mensen zichzelf financieel kunnen beschermen tegen mogelijke risico's.Over het algemeen kan verzekering worden gezien als een manier om het risico op verlies van iets waardevols, zoals geld of eigendom, te verkleinen door een financiële buffer te bieden in het geval van een ongelukkige gebeurtenis.

Er zijn veel verschillende soorten verzekeringen, en elk heeft zijn eigen unieke voor- en nadelen.Enkele veel voorkomende soorten verzekeringen zijn levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, autoverzekeringen, huiseigenarenverzekeringen en huisdierenverzekeringen.Elk type polis heeft zijn eigen regels en vereisten die moeten worden gevolgd om in aanmerking te komen voor dekking.

Als u overweegt een verzekering af te sluiten, is het belangrijk om de verschillende opties die voor u beschikbaar zijn en de kosten die aan elke optie zijn verbonden, te begrijpen.U kunt ook contact opnemen met uw plaatselijke bureau voor consumentenbescherming of online gaan voor informatie over specifieke polissen en tarieven.Vergeet tot slot altijd om kopieën van al uw polissen te bewaren, zodat u ze indien nodig gemakkelijk kunt raadplegen.

Hoe werkt een verzekering?

Verzekering is een systeem waarin mensen die zich misschien geen verlies kunnen veroorloven, ertegen worden beschermd.Het basisidee is dat elke persoon in het systeem betaalt, en als er iets ergs gebeurt en ze niet in staat zijn om de schade of het letsel te betalen, zal de verzekeringsmaatschappij helpen om het te dekken.

Er zijn verschillende soorten verzekeringen, maar ze werken allemaal volgens hetzelfde principe.U sluit een polis af die u voor een bepaald bedrag dekking geeft, meestal tegen zaken als ongevallen, ziekte, diefstal of natuurrampen.Als er iets ergs gebeurt en je bent niet gedekt door je polis, zal de verzekeringsmaatschappij helpen bij het betalen van de schade of het letsel.

Er zijn twee belangrijke manieren waarop een verzekeringsmaatschappij geld verdient: door premies in rekening te brengen (een vergoeding) en door betalingen te innen (meestal via maandelijkse rekeningen). Premies variëren afhankelijk van het type polis dat u koopt, maar variëren meestal van ongeveer $ 10 tot $ 100 per maand.Betalingen zijn meestal lager dan premies, omdat de meeste polissen limieten hebben voor hoeveel iemand verschuldigd kan zijn voordat ze hun premie moeten terugbetalen ("uitbetaling" genoemd).

De meeste mensen hebben minstens één vorm van verzekering nodig: autoverzekering, huiseigenarenverzekering, levensverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering... de lijst gaat maar door!Het is belangrijk om rond te kijken en te vinden wat het beste voor u is - er is geen juist antwoord.

Wie heeft er een verzekering nodig?

Verzekering is een financiële bescherming tegen mogelijke verliezen.Het kan u en uw gezin helpen beschermen tegen de kosten van onverwachte gebeurtenissen, zoals ongevallen, gezondheidsproblemen of diefstal.

Sommige dingen die ervoor kunnen zorgen dat u een verzekering nodig heeft, zijn onder meer:

-Een baan hebben die risico's met zich meebrengt (bijvoorbeeld dokter zijn, bouwvakker)

- Deel uitmaken van een organisatie (bijv.

Wat zijn de voordelen van een verzekering?

Verzekeringen kunnen veel voordelen opleveren voor particulieren en bedrijven.Het kan mensen beschermen tegen financiële verliezen in het geval van een ongeval of ziekte, en het kan bedrijven helpen de kosten te dekken die verband houden met ongevallen of natuurrampen.Bovendien kan een verzekering gemoedsrust bieden aan personen die weten dat ze gedekt zijn in geval van nood.Ten slotte kan een verzekering gezinnen helpen geld te besparen op hun totale budget door uitgaven te dekken die anders buiten hun controle zouden zijn, zoals medische rekeningen.Er zijn een aantal verschillende soorten verzekeringen, dus het is belangrijk om het type te kiezen dat het beste bij uw behoeften past.

Welke verschillende soorten verzekeringen zijn er?

Verzekering is een vorm van financiële bescherming die individuen, families, bedrijven en andere organisaties kan helpen beschermen tegen de mogelijke kosten van onvoorziene gebeurtenissen.Er zijn veel verschillende soorten verzekeringen beschikbaar, elk met hun eigen voor- en nadelen.In deze gids worden enkele van de meest voorkomende soorten verzekeringen besproken en hun respectievelijke voor- en nadelen.

Deze gids is niet bedoeld om volledig te zijn; het is bedoeld om een ​​algemeen overzicht te geven van de verschillende soorten verzekeringen die beschikbaar zijn.Raadpleeg een gekwalificeerde professional voor meer gedetailleerde informatie over een specifiek type verzekering.

Hieronder volgen drie voorbeelden van soorten verzekeringen: levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen en autoverzekeringen.

Levensverzekering: Levensverzekeringen zijn bedoeld om personen te beschermen tegen de mogelijkheid dat ze voortijdig zullen overlijden.Het belangrijkste voordeel van levensverzekeringen is dat het financiële zekerheid kan bieden in geval van een onverwacht overlijden.Levensverzekeringen hebben echter ook verschillende nadelen: ten eerste vereist het doorgaans een grote initiële investering (meestal rond de 10-15% van de poliswaarde), die voor sommige mensen moeilijk te betalen is; ten tweede hebben levensverzekeraars doorgaans zeer hoge tarieven (tot 100%), waardoor dekking relatief duur is; en tot slot keren levensverzekeraars over het algemeen alleen uit als u binnen een bepaalde periode (meestal 10 jaar) overlijdt.

Ziektekostenverzekering: De zorgverzekering biedt bescherming tegen medische kosten voor het geval u ziek wordt of gewond raakt.Zorgverzekeraars bieden doorgaans twee soorten dekking: catastrofale dekking (die grote medische kosten dekt, zoals een operatie of bevalling) en uitgebreide dekking (die kleinere medische kosten dekt, zoals doktersbezoeken). Beide vormen van ziektekostenverzekering hebben hun eigen voor- en nadelen: zo kan een catastrofale dekking goedkoper zijn dan een uitgebreide dekking, maar niet alle medisch noodzakelijke kosten; bovendien is een uitgebreide ziektekostenverzekering misschien goedkoper dan individuele zorgplannen, maar biedt het niet zoveel flexibiliteit als het gaat om het kiezen van artsen of ziekenhuizen.

Autoverzekering: Autoverzekering beschermt personen die auto's bezitten tegen financiële verliezen veroorzaakt door ongevallen waarbij deze auto's betrokken zijn.Autoverzekeraars bieden doorgaans drie soorten polissen aan: aansprakelijkheid, aanrijding en uitgebreid. Aansprakelijkheidspolissen dekken schade die u veroorzaakt tijdens het besturen van uw auto; aanrijdingspolissen dekken schade aan andere voertuigen tijdens het rijden; en uitgebreide polissen dekken zowel schade aan uw auto als eventuele verwondingen die u anderen toebrengt tijdens het besturen van uw auto.Alle drie soorten autoverzekeringen hebben hun eigen voor- en nadelen:-bijvoorbeeld,-aansprakelijkheidspolissen zijn goedkoper dan een aanrijdingspolis, maar dekken GEEN verwondingen die je andere auto's toebrengt,-een uitgebreide polis kan duurder zijn dan een autoverzekering of een aanrijdingspolis, maar ze dekken alle schade en ook de meeste verwondingen die je auto veroorzaakt.

Welke verzekering past bij mij?

Verzekering is een manier om uzelf en uw gezin te beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen.Er zijn veel soorten verzekeringen en elk heeft zijn eigen voor- en nadelen.Hier is een gids om u te helpen beslissen welk type verzekering voor u geschikt is:

Een opstalverzekering beschermt uw eigendom tegen schade of diefstal door mensen die er niet mogen zijn.Deze polis omvat meestal dekking voor schade veroorzaakt door natuurrampen zoals orkanen of aardbevingen, evenals materiële schade veroorzaakt door ongevallen (zoals gebroken ruiten).

Een autoverzekering beschermt u en uw auto bij een ongeval.Uw polis dekt schade aan het voertuig zelf of eventuele passagiers erin, inclusief claims voor persoonlijk letsel.Mogelijk hebt u ook een aansprakelijkheidsdekking nodig als iemand gewond raakt tijdens het rijden onder invloed van alcohol of drugs.

In sommige gevallen wilt u misschien ook een onverzekerde dekking voor automobilisten, die betaalt voor verwondingen die worden opgelopen wanneer een andere bestuurder geen verzekering heeft.

Een levensverzekering biedt financiële bescherming als u plotseling overlijdt zonder dat kinderen of andere personen ten laste voor hen kunnen zorgen.Het beleid varieert sterk in termen van premies en uitkeringen bij overlijden, dus het is belangrijk om de tarieven te vergelijken voordat u er een koopt.Sommige levensverzekeraars bieden ook arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan die uitkeren als u arbeidsongeschikt raakt door een ziekte of ongeval buiten het werk. . .

  1. Verzekering voor huizenbezitters
  2. Autoverzekering
  3. Levensverzekering

Hoeveel kost een verzekering?

Verzekeringen kunnen een zeer kostbare aangelegenheid zijn.Het bedrag dat u voor de verzekering betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie en het soort dekking dat u nodig heeft.Enkele algemene vuistregels kunnen u echter helpen bij het inschatten van de verzekeringskosten:

-Het gemiddelde gezin besteedt ongeveer $ 1.500 per jaar aan premies voor ziektekostenverzekeringen.

-Een basisbeleid voor huiseigenaren kost doorgaans ongeveer $ 100 per jaar.

-De tarieven van autoverzekeringen variëren sterk op basis van uw rijrecord en locatie.De National Association of Insurance Commissioners (NAIC) meldt dat de gemiddelde jaarlijkse premie voor een standaard bestuurdersbeleid $ 848 is.

-Pakketten met arbeidsvoorwaarden voor werknemers omvatten vaak door de werkgever betaalde premies voor ziektekostenverzekeringen, evenals andere voordelen zoals dekking voor tandartsen en gezichtsvermogen.Uit een onderzoek van Towers Watson bleek dat de gezondheidszorg voor werknemers in 2015 goed was voor 16% van de totale vergoedingen voor in de VS gevestigde bedrijven met ten minste 1.000 werknemers.[1] Het is dus belangrijk om rekening te houden met alle kosten die gepaard gaan met het verlenen van gezondheidszorg bij het schatten van de kosten van een insurAnchor-tekst: "Hoeveel kost een verzekering?"

Bij het overwegen om al dan niet levens-, arbeidsongeschiktheids- of autoverzekeringen af ​​te sluiten, is het belangrijk om rekening te houden met deze vier factoren: uw leeftijd, gezondheidsgeschiedenis, rijrecord en locatiefactoren.[2] Leeftijdsfactor - Jongere mensen zijn over het algemeen minder geneigd om claims in te dienen dan oudere mensen, waardoor ze mogelijk lagere premies hebben; dit betekent echter niet dat ze immuun zijn voor ongelukken of ziekte.Gezondheidsgeschiedenisfactor - Als u in het verleden grote medische gebeurtenissen heeft gehad (zelfs als deze klein waren), zullen uw tarieven hoger zijn dan die van iemand die nooit een ernstige ziekte of verwonding heeft gehad.Rijrecordfactor - Bestuurders die bij meer ongevallen betrokken zijn geweest, betalen doorgaans meer voor autoverzekeringen omdat hun tarieven deze verhoogde risicofactor weerspiegelen; evenzo zullen bestuurders die in gebieden met veel ongevallen wonen ook meer betalen voor autodekking dan degenen die in gebieden met weinig ongevallen wonen, zelfs als hun eigen rijrecord verder identiek is.Locatiefactor - Het feit dat u in één gebied woont, betekent niet dat u automatisch door hetzelfde bedrijf wordt gedekt als het gaat om auto- of levensverzekeringen; verschillende verzekeraars richten zich voornamelijk op bepaalde geografische regio's (oostelijke vs westelijke staten). Om een ​​nauwkeurige offerte van een verzekeraar te krijgen, moet u al uw specifieke behoeften opsommen - niet alleen wat op het eerste gezicht het belangrijkst lijkt.

Hoe sluit ik een verzekering af?

Er zijn een paar manieren om een ​​verzekering af te sluiten:

-Je kunt naar je plaatselijke winkel gaan en het kopen.

-Je kunt online gaan en het kopen.

-Je kunt het krijgen via je werkgever.

-Je kunt het krijgen van een overheidsprogramma zoals Medicare of Medicaid.

-Je kunt het krijgen van een particulier bedrijf.

Wat moet ik doen als ik een claim heb?

Als u een claim heeft, zijn er een aantal dingen die u moet doen.Neem eerst contact op met uw verzekeringsmaatschappij om erachter te komen wat hun polis is en of zij de claim wel of niet dekken.Als ze het niet willen dekken, vraag hen dan waarom en probeer een schikking met hen te onderhandelen.Als dat niet werkt, dient u een rechtszaak aan.Bewaar tot slot kopieën van alle correspondentie met betrekking tot de claim, zodat u uw zaak indien nodig kunt bewijzen.

Wat als ik geen verzekering kan betalen?

Als u zich geen verzekering kunt veroorloven, zijn er een paar opties voor u beschikbaar.Mogelijk kunt u een ziektekostenverzekering afsluiten via uw werkgever, of u kunt een individuele ziektekostenverzekering kopen.Als u geen individuele ziektekostenverzekering kunt betalen, komt u mogelijk in aanmerking voor een door de overheid gesponsorde ziektekostenverzekering.Er zijn ook een aantal andere opties beschikbaar, waaronder het kopen van een particuliere ziektekostenverzekering via een online marktplaats of per telefoon.

Zijn er fiscale voordelen aan het hebben van een verzekering?

Verzekeringen kunnen op verschillende manieren fiscale voordelen opleveren.Ten eerste, als u gedekt bent door een verzekering en een kwalificerende gebeurtenis heeft, kan de verzekeringsmaatschappij mogelijk namens u aanspraak maken op belastingaftrek.Dit staat bekend als de ziektekostenaftrek.Ten tweede, als u een ziektekostenverzekering koopt via een werkgever, kan het bedrijf mogelijk geld bijdragen aan uw dekking.Dit staat bekend als werknemersbijdragen of werkgeversbijdragen voor de premies voor ziektekostenverzekeringen.Ten slotte, als u als zelfstandige werkt en voor uzelf een ziektekostenverzekering afsluit, kunt u de kosten van die dekking mogelijk aftrekken van uw inkomen.Nogmaals, dit staat bekend als de zelfstandigenaftrek voor de ziektekostenverzekering.Elk van deze belastingvoordelen heeft specifieke geschiktheidsvereisten waaraan moet worden voldaan om ze te claimen.Het is belangrijk om een ​​belastingadviseur te raadplegen om te bepalen welke van deze voordelen het beste bij u en uw situatie past.

Moet ik mijn woning, auto of andere spullen verzekeren?

Als u overweegt om uw woning, auto of andere bezittingen al dan niet te verzekeren, zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden.

Eerst en vooral is het belangrijk om te begrijpen welke soorten dekkingen beschikbaar zijn via een verzekeringspolis.Dekking kan materiële schade, aansprakelijkheidsbescherming en diefstalpreventie omvatten.Het is ook belangrijk om te overwegen wat u maandelijks wilt en kunt betalen voor dekking.

Een andere factor waarmee u rekening moet houden bij de beslissing om uw bezittingen al dan niet te verzekeren, zijn de premiekosten en het eigen risico dat bij elk type dekking hoort.De premiekosten zijn afhankelijk van de leeftijd van uw huis, auto of andere verzekerde eigendom, evenals van uw locatie.Eigen risico's zullen ook variëren op basis van de gekozen dekking en kunnen zo laag zijn als $ 250 voor aansprakelijkheidsbescherming.

Ten slotte is het belangrijk om te onthouden dat verzekeringspolissen niet alles dekken - raadpleeg altijd een agent of makelaar voordat u beslissingen neemt over het verzekeren van uw bezittingen.Zij kunnen u helpen te bepalen welke soorten dekking het beste bij u passen en geven advies over hoeveel u maandelijks voor deze dekking moet betalen.

Wat gebeurt er als ik geen verzekering heb?

Als u geen verzekering heeft, kan uw gezondheid en veiligheid in gevaar komen.Je zou zonder dekking in een ziekenhuis kunnen belanden, of erger.Er zijn manieren om uzelf te beschermen tegen dure medische rekeningen als er iets gebeurt.

Hier zijn enkele tips om u op weg te helpen:

  1. onderzoek verschillende soorten verzekeringen en beslis welke het beste voor u is;
  2. zorg ervoor dat je genoeg geld hebt gespaard om eventuele kosten te dekken;
  3. maak een plan voor hoe u zou omgaan met een noodsituatie als deze zich zou voordoen;
  4. praat met uw familie en vrienden over hun verzekeringspolissen en of zij de kosten kunnen dekken als u iets overkomt;
  5. bewaar kopieën van al uw belangrijke documenten (ID, bewijs van verblijf, autoregistratie) op een veilige plaats, zodat u er gemakkelijk bij kunt als er iets gebeurt.