Sitemap

Wat is een 403b-plan?

Een 403(b)-plan is een soort pensioenspaarplan dat wordt aangeboden door werkgevers.Volgens dit plan kunnen werknemers tot $ 18.000 per jaar bijdragen aan hun account.Deze bijdragen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de werknemer.Dit maakt het een goede optie voor mensen die in de lagere belastingschijven zitten. De voordelen van een 403(b)-plan zijn onder meer:* Uitgestelde belastinggroei* Werkgeversbijdragen* Lage kostenHet grootste nadeel van een 403(b)-plan is dat het heeft lage contributielimieten en is mogelijk niet voor iedereen geschikt.Als u geïnteresseerd bent in deelname aan een 403(b)-plan, overleg dan met uw werkgever hoe u aan de slag kunt.

Wat zijn de voordelen van een 403b-plan?

Een 403(b)-plan is een pensioenspaarplan dat door veel werkgevers wordt aangeboden.Met het plan kunnen werknemers uitgestelde belastingen sparen, die in de loop van de tijd kunnen groeien en u helpen comfortabel met pensioen te gaan.Hier zijn enkele voordelen van een 403(b)-plan: U kunt tot $ 18.000 per jaar bijdragen in 20

Uw bijdragen worden ingehouden op uw salaris voordat de belastingen worden berekend.

De rekening wordt belastingvrij, wat betekent dat u geen inkomsten- of successierechten hoeft te betalen wanneer u het geld uiteindelijk opneemt.

Als u uw baan opzegt of als uw bedrijf failliet gaat, zijn uw bijdragen beschermd en heeft u nog steeds toegang tot het geld dat op uw account is gespaard.

Er is geen boete voor het vroegtijdig opnemen van geld als u het nodig heeft voor uw pensioen. 403(b) plannen zijn populair onder mensen die willen sparen voor hun pensioen, maar geen federale inkomstenbelasting willen betalen over het geld dat ze sparen.Dit komt omdat de meeste 403 (b) -plannen werknemers in staat stellen het betalen van federale inkomstenbelastingen op hun bijdragen uit te stellen totdat ze met pensioen gaan.Dit betekent dat zelfs als uw salaris stijgt tijdens de jaren dat u spaart voor uw pensioen, u pas belasting hoeft te betalen over de verhoogde inkomsten als u de leeftijd van 70½ bereikt (of later indien van toepassing). Bovendien is er, in tegenstelling tot andere soorten accounts zoals IRA's of 401ks, geen limiet aan hoeveel geld een werknemer elk jaar kan bijdragen aan een 403(b)-plan - dus het is perfect voor mensen die meer flexibiliteit willen als het gaat om sparen voor hun toekomst ."Wat is een 403 b pensioenplan?" van https://www.investopedia.com/terms/p/403-b-retirement-plan/. Geraadpleegd op 8 maart 20

  1. "Wat zijn de voordelen van een 403B-plan?" van https://www2aafoundationorg/advocacy/what-are-the-benefits-of-a-403b-plan/.Toegang tot 8 maart 20 "Hoeveel kunt u besparen op een uitgestelde belastingrekening zoals een 401k of IRA?" van https://financeprofessorbloggerdotcomdotcom/howmuchcanyousaveinaday401korira/. Betreden op 8 maart 20"Hoe werkt een 401k?"van https://wwwfinancialadviceprosdotcom/401kworks/. Geraadpleegd op 8 maart 20"5 soorten pensioenplannen uitgelegd (en hoe ze u beïnvloeden)" van http://moneyish.com/article/5typesoftradeselectionplansexplainedandhowtheyaffectyou/#!. Geraadpleegd op 9 maart 2019 "Belastingen op uw pensioensparen" van http://wwwbankrate dot com /personal finance /taxes /taxesonretirementsavings/.

Hoe draag ik bij aan een 403b-plan?

403(b)-plannen zijn pensioenspaarvehikels die door werkgevers worden aangeboden.Ze stellen werknemers in staat belastingvrij te sparen en toch een bijdrage van hun werkgever te ontvangen.Bijdragen aan een 403(b)-plan zijn niet onderworpen aan federale inkomstenbelastingen wanneer ze worden ingetrokken tijdens de pensioenjaren van de werknemer.

Om bij te dragen aan een 403(b)-plan, moet u een account hebben bij uw werkgever.U kunt ook zelf een account openen als u niet onder het plan van uw werkgever valt.Om bijdragen te betalen, moet u uw werkgever informatie verstrekken over de rekening en het bedrag van elke bijdrage.

U kunt mogelijk op elk moment bijdragen aan een 403(b)-plan intrekken zonder boete of belasting, zolang u aan bepaalde vereisten voldoet, zoals 59½ jaar oud zijn of met pensioen zijn gegaan bij het bedrijf dat het plan heeft gesponsord.Als u echter premies opneemt voordat deze volledig zijn belegd, moet u mogelijk inkomstenbelasting betalen over die bedragen plus rente en boetes.

Bijdragen in een 403(b)-plan zullen belastingvrij worden totdat ze worden uitgekeerd tijdens pensionering, tenzij ze worden ingetrokken voor direct gebruik (zoals het aflossen van schulden). Als uitkeringen worden gedaan vóór de leeftijd van 70½ jaar, kunnen speciale boetes voor vroegtijdige uitkering van toepassing zijn.Houd er bij het opnemen van geld voor direct gebruik rekening mee dat alle inkomsten op deze beleggingen ook belastbaar zijn en kunnen leiden tot extra kosten, zoals vermogenswinstbelasting en belasting voor zelfstandigen.

Bijdragen tot $ 18.000 per jaar ($ 24.000 indien 50 jaar of ouder), maakt het mogelijk voor personen ouder dan 50 jaar die niet in aanmerking komen voor andere vormen van pensioenspaaropties zoals IRA's en 401ks via hun werkgevers kunnen deelnemen aan dit type pensioenspaarvehikel waardoor ze uitstel van inkomstenbelasting op gekwalificeerde bijdragen kunnen krijgen tot de intrekking na het bereiken van de leeftijd van 59 ½ . Werknemers moeten zich binnen 30 dagen na aanvang van hun nieuwe baan inschrijven voor hun werkgeversplan, zodat bijdragen onmiddellijk kunnen worden opgebouwd; echter niet later dan 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin de werknemer de Roth IRA-leeftijd 50 1/2 bereikt, ongeacht of de werkgever Roth IRA-plannen aanbiedt Ook bekend als 401k-plannen Een Roth IRA is een andere naam voor een traditionele individuele pensioenrekening waarna Belasting bij opname alleen gebaseerd is op inkomsten (niet op initiële investering). De maximale jaarlijkse bijdragelimiet is $ 50000 per jaar. Bron: https://www3aioa1c4rcvbnm1nao1fpv3bi1nkp93owy3dnt0iymtaoou03jw53eo8iyiei6wtokq7x9uia2gkiwi6hnyui5eiit7lwiuenux,

.

Wanneer kan ik mijn 403b-abonnement opzeggen?

Als u ouder bent dan 50, kunt u beginnen met het opnemen van geld van uw 403b-plan zodra u voordelen begint te ontvangen.Als u jonger bent dan 50 jaar, moet uw werkgever toestaan ​​dat u uiterlijk op 31 december van het jaar waarin u 50 wordt geld van uw rekening kunt afschrijven.

Hoeveel kan ik elk jaar bijdragen aan mijn 403b-plan?

403 (b) -plannen zijn fiscaal voordelige pensioenspaarvehikels waarmee werknemers tot $ 18.000 per jaar kunnen bijdragen (of $ 24.000 als u 50 jaar of ouder bent). Deze bijdragelimiet wordt verhoogd met $ 5.000 voor elke in aanmerking komende werknemer die 50 jaar of ouder is.Daarnaast kan de werkgever namens zijn werknemers een extra bedrag inleggen.De totale bijdragen aan een 403(b)-plan gedurende het jaar kunnen niet hoger zijn dan 100% van de vergoeding van de deelnemer.Als uw vergoeding lager is dan $ 50.000, kunt u nog steeds deelnemen aan een 403 (b) -plan, zelfs als uw salaris niet voldoet aan de volledige premielimiet.

De maximale jaarlijkse bijdrage die een persoon kan leveren aan zijn 403(b)-account is 20% van zijn inkomen (tot een maximum van $ 55.500 in 2017). Als u ouder bent dan 50 jaar en uw echtgeno(o)t(e) neemt ook deel aan de regeling, dan kunnen zowel u als uw echtgeno(o)t(e) 3% van uw inkomen extra bijdragen aan de rekening (voor een totale bijdragelimiet van 25%). Houd er rekening mee dat deze limieten niet van toepassing zijn als u andere gekwalificeerde pensioenspaarrekeningen heeft, zoals een IRA of Roth IRA.

Als u niet langer in dienst bent van het bedrijf dat uw 403(b)-plan heeft gesponsord toen het werd opgericht, worden eventuele openstaande bijdragen zonder boete van uw rekening afgeschreven.Als u echter vertrekt voordat u al uw bijdragen voor het jaar hebt betaald, worden alle niet-geïnde bijdragen weer toegevoegd aan uw belastbaar inkomen voor dat jaar.

Om in aanmerking te komen voor een 403(b)-plan op het werk, moet u eerst aan bepaalde geschiktheidsvereisten voldoen, waaronder in dienst zijn bij een bedrijf met ten minste één werknemer die in aanmerking komt om deel te nemen aan het plan en die minstens de helft van de minimumloon gedurende elk van de twee meest recente kalenderjaren (of een deel daarvan). Bovendien kunnen bedrijven met minder dan 100 werknemers over het algemeen geen 401k-plannen en 403(b)-plannen aanbieden, maar ze kunnen andere soorten door de werkgever gesponsorde pensioenspaarprogramma's aanbieden, zoals 457-plannen.

Indien na het uitvoeren van alle toepasselijke inhoudingen en aanpassingen (inclusief federale belastingen), inclusief regelmatige toevoegingen door middel van inhouding op de loonlijst of matchingsfondsen verstrekt door werkgevers namens deelnemende werknemers; plus staats- en lokale belastingen indien van toepassing; plus eventuele speciaal vereiste werknemersbijdragen; plus geschatte toekomstige betalingen van federale successierechten die anders van invloed zouden zijn op uitstelbedragen op grond van artikel 402A; plus geschatte toekomstige premies voor Medicare Deel B, indien van toepassing - met uitzondering van de premies die al gedekt zijn door socialezekerheidsuitkeringen - er blijft een overschot aan uitstelbedrag over boven de jaarlijkse toegestane uitstel van uitstel: het overtollige uitstelbedrag mag alleen worden uitgekeerd via uitkeringen van aangewezen Roth-rekeningen binnen 60 dagen na kennisgeving van de personeelsafdeling van de deelnemers waarin staat dat ze met deze optie willen beginnen met het opnemen van uitkeringen in plaats van te wachten tot hun gewone salaris de beschikbare cashflow weerspiegelt die beschikbaar is nadat ze aan alle verplichtingen in verband met het werk hebben voldaan... de aangewezen Roth-rekening moet daarvoor zijn geopend overeenkomstig schriftelijke instructies ontvangen van de afdeling personeelszaken van de deelnemers waarin de intentieverdeling wordt gespecificeerd bij beëindigingsbericht...een kopie moet worden verzonden met een aangetekende post met ontvangstbevestiging, samen met een schriftelijke kennisgeving waarin de deelnemer wordt meegedeeld hoeveel geld er eenmaal op de aangewezen Roth-rekening zal blijven aan de verplichtingen in verband met het dienstverband is voldaan... als de deelnemer niet tijdig actie onderneemt door Roth-account aan te wijzen binnen 60 dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de HR-afdeling dat de uitkering van het dienstverband wordt beëindigd, wordt deze automatisch stopgezet en worden de inkomsten op de activa die daarin worden aangehouden onmiddellijk beschikbaar voor opname zonder boete. "

Aangewezen Roth-account: een soort individuele pensioenrekening die speciaal is ontworpen voor mensen die toegang willen tot hun investeringsinkomsten terwijl ze nog aan het werk zijn - in tegenstelling tot traditionele IRA's die werknemers belastingvrij geld laten opnemen zodra ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.U wijst een Roth IRA aan wanneer u deze opent, zodat na het betalen van belasting op opnames nu de inkomsten belastingvrij worden totdat het overlijden plaatsvindt of opnameverzoeken worden teruggedraaid door een gerechtelijk bevel.

Wat gebeurt er met mijn 403b-account als ik van baan verander?

Als u van baan verandert, wordt uw 403b-account behandeld alsof het is overgedragen aan de nieuwe werkgever.De nieuwe werkgever is dan verantwoordelijk voor alle bijdragen en uitkeringen van de rekening.Als u uw oude baan voor het einde van het jaar verlaat, wordt het resterende saldo op uw 403b-account verdeeld volgens de regels van het plan.

Kan ik mijn 401k overzetten naar een 403b-plan?

403(b)-plannen zijn pensioenspaarplannen die worden aangeboden door werkgevers.Ze stellen werknemers in staat belastingvrij geld te sparen en hun vermogen in de loop van de tijd te laten groeien.Met het plan kunt u uw 401k omzetten in een 403(b)-plan, maar er zijn enkele beperkingen.

De meest voorkomende beperking is dat u minimaal drie jaar bij het bedrijf in dienst moet zijn geweest voordat u uw 401k kunt omzetten in een 403(b).Bovendien is het bedrag dat u elk jaar kunt doorrollen beperkt op basis van uw leeftijd en hoeveel geld u op uw 401k-account heeft op het moment van de omkering.Tot slot, als u uw baan verlaat of van bedrijf verandert, kunt u mogelijk niet blijven bijdragen aan uw 403(b)-plan.

Als deze beperkingen niet op u van toepassing zijn, overweeg dan om een ​​403 b-plan te gebruiken als onderdeel van uw strategie voor pensioenplanning.Een 403b-plan biedt veel van dezelfde voordelen als een 401K-plan, inclusief toegang tot bijdragen van zowel werkgever als werknemer, uitgestelde belastinggroei en automatische overdrachten tussen rekeningen indien in aanmerking komend.Bovendien, aangezien bijdragen op jaarbasis worden gedaan in plaats van wanneer geld op een rekening wordt gestort zoals bij een 401k-plan, is er meestal minder risico verbonden aan beleggen in een 403b-plan in vergelijking met andere soorten investeringen.

Als u niet zeker weet of een 403 b wel of niet geschikt voor u is – of als een van deze beperkingen van toepassing kan zijn – neem dan contact op met een adviseur die u kan helpen met het beantwoorden van vragen en advies kan geven over hoe u dit type pensioenspaarvoertuig het beste kunt gebruiken .

Is er een limiet aan hoeveel geld ik op mijn 403 b-pensioenrekening kan hebben?

Er is geen limiet aan hoeveel geld u op uw 403 b-pensioenrekening kunt hebben.Als u aan het einde van het jaar echter meer dan $ 18.000 op uw rekening heeft staan, wordt u onderworpen aan een boete van 3%.Bovendien, als u ouder bent dan 70 1/2 en uw account meer dan $ 10.000 bevat, wordt u ook onderworpen aan een boete van 10%.

Zijn er investeringsmogelijkheden met een pensioenspaarplan a403b?

403(b) pensioenspaarplannen bieden fiscaal uitgestelde groei en zijn populair bij personen die geen toegang hebben tot een traditioneel 401K-plan.Er zijn verschillende investeringsopties beschikbaar met 403(b)-plannen, waaronder aandelen, obligaties, onderlinge fondsen en andere investeringen.Het belangrijkste voordeel van een 403(b)-plan is dat bijdragen vóór belasting worden betaald, wat kan helpen geld te besparen op belastingen wanneer de rekening uiteindelijk wordt ingetrokken.Bovendien bieden veel werkgevers bijpassende bijdragen voor werknemers die bijdragen aan hun 403 (b) -accounts.

Als ik zelfstandige ben, kan ik dan nog steeds een pensioenspaarrekening A403 b openen?

Een 403(b) pensioenspaarrekening is een fiscaal voordelig spaarplan dat beschikbaar is voor werknemers van non-profitorganisaties en particuliere bedrijven met ten minste 50 werknemers.Bijdragen worden gedaan namens een werknemer en de werkgever past ze dollar voor dollar aan tot 3% van de bijdrage van de werknemer.De maximale contributielimiet voor 2019 is $ 18,50

De belangrijkste voordelen van het opzetten van een 403(b) pensioenspaarrekening zijn:

Als u een zelfstandige bent en toegang wilt tot een A403b Pensioenspaarrekening, zijn hier enkele dingen die u kunnen helpen:

  1. Om in aanmerking te komen voor een 403(b) pensioenspaarrekening, moet uw werkgever door de IRS zijn goedgekeurd als deelnemende organisatie.
  2. Belastinguitgestelde groei - bijdragen worden betaald voordat belastingen worden betaald, waardoor u in de loop van de tijd meer geld kunt besparen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat belastingen een deel van uw beleggingsrendement wegnemen.
  3. Werkgeversmatch - Als u voldoende geld stort op uw 403 (b) pensioenspaarrekening, zal uw werkgever ook bijpassende fondsen bijdragen tot 3% van uw bijdragebedrag (tot $ 3.000 per jaar). Dit betekent dat zelfs als u elke maand slechts een bescheiden bijdrage levert, u in de loop van de tijd behoorlijk wat vermogen kunt vergaren op dit type rekening!
  4. Lage administratieve kosten - In tegenstelling tot andere soorten individuele pensioenrekeningen (IRA's), hoeft u geen vergoedingen of commissies te betalen bij het openen of onderhouden van een 403(b) pensioenspaarrekening bij uw werkgever.Dit maakt het voor u gemakkelijker om geld te besparen en onnodige uitgaven in verband met beleggen te vermijden.
  5. ) Zorg ervoor dat uw bedrijf in aanmerking komt voor het plan - de meeste werkgevers die 401k-plannen aanbieden, bieden ook 403b-plannen aan; neem vooraf contact op met HR- of salarisafdelingen 。) Bekijk het bedrijfsbeleid over hoeveel salaris jaarlijks kan worden bijgedragen voordat u begint met sparen - veel bedrijven beperken de jaarlijkse salarisbijdragen tot 401.000 niveaus ($ 18.000 vóór belastingen in 20. Als het salaris echter niet beperkt is begin dan onmiddellijk bij het toetreden tot het bedrijf met bijdragen, en verhoog de bijdragen geleidelijk naarmate het inkomen stijgt.) Raadpleeg een accountant of financieel planner die gespecialiseerd is in estate planning, aangezien het opnemen van dit soort rekeningen in een estate plan in de toekomst aanzienlijke belastingvoordelen kan opleveren. ) Overweeg het opzetten van Individual Retirement Accounts (IRA) waarbij prioriteit wordt gegeven aan Roth IRA-bijdragen boven traditionele IRA-bijdragen. Bijdragen aan Roth IRA's hebben geen federale inkomstenbelastingboete wanneer ze worden ingetrokken na de leeftijd van 59 ½ .

fiscale gevolgen van bijdragen aan en opnemen van een pensioenspaarrekening A403 b?

Bijdragen aan een 403 b pensioenspaarrekening heeft fiscale gevolgen.Als u bijdragen levert, wordt het geld behandeld alsof het uw eigen inkomen is.Dit betekent dat u belasting betaalt over de inleg en dat eventuele verdiensten op de rekening ook belastbaar zijn.U kunt op elk moment boetevrij geld opnemen van een 403 b-pensioenspaarrekening, maar mogelijk moet u belasting betalen over de opname.Het is belangrijk om een ​​accountant of belastingspecialist te raadplegen om alle fiscale implicaties te begrijpen van bijdragen aan en opnemen van een 403 b pensioenspaarrekening.