Sitemap

Welke invloed heeft een lening op het inkomen?

Wanneer u een lening aangaat, wordt het geld dat u leent als inkomen beschouwd.Dit betekent dat de rente over uw lening meetelt als belastbaar inkomen.Bovendien, als u maandelijks moet betalen voor uw lening, worden die betalingen ook als inkomen geteld.Ten slotte zal een eventuele stijging van uw schulden in de loop van de tijd ook leiden tot een verhoging van uw belastbaar inkomen.

Wat is de definitie van inkomen?

Wat is de definitie van lening?Hoe telt een lening als inkomen?Kan ik een lening gebruiken om mijn huur te betalen?Kan ik een lening gebruiken om boodschappen te doen?Kan ik een lening gebruiken om de betaling van mijn auto te betalen?

Het antwoord op deze vraag hangt af van uw specifieke situatie.Over het algemeen geldt dat als u geld leent van een geldschieter om iets te kopen of andere uitgaven te financieren, die schuld voor belastingdoeleinden als een "inkomstenbron" wordt beschouwd.Er zijn echter enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als u het geleende geld gebruikt om de kosten van levensonderhoud op korte termijn (zoals huur) of onverwachte uitgaven (zoals autoreparaties) te dekken. Uiteindelijk is het belangrijk om een ​​accountant of financieel adviseur te raadplegen om te bepalen of geld lenen als inkomen telt en welke belastingen van toepassing zijn.

Over het algemeen tellen leningen niet als inkomen, tenzij ze specifiek worden gebruikt voor het kopen van artikelen die kunnen worden verkocht en inkomsten genereren.Als u bijvoorbeeld een persoonlijke lening aangaat om meubels te kopen die in uw huis worden gebruikt maar nooit worden verkocht, wordt die schuld over het algemeen niet als belastbaar inkomen beschouwd.

Als u echter een persoonlijke lening aangaat om items te kopen die niet kunnen worden doorverkocht (zoals voertuigen), dan zou de rente op die leningen waarschijnlijk als belastbaar inkomen worden aangemerkt.Bovendien kunnen eventuele kosten in verband met het afsluiten van een persoonlijke lening - zoals opstartkosten - ook oplopen en ertoe leiden dat er extra belastingen moeten worden betaald.

Uiteindelijk is het belangrijk om een ​​accountant of financieel adviseur te raadplegen om te bepalen of geld lenen als inkomen telt en welke belastingen van toepassing zijn.

Moet een lening worden terugbetaald om als inkomen te tellen?

Als u een lening aangaat, wordt het geld dat u leent als inkomen beschouwd.Dit betekent dat de rente op uw lening en eventuele andere bijbehorende kosten allemaal worden geteld als belastbaar inkomen.Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel.Als u de lening gebruikt om iets te kopen dat een wederverkoopwaarde heeft (zoals meubels of een auto), dan telt alleen het bedrag dat u daadwerkelijk aan het artikel uitgeeft als inkomen.

Als u niet begrijpt hoe leningen uw belastingen kunnen beïnvloeden, praat er dan over met een accountant of belastingspecialist.Ze kunnen ervoor zorgen dat al uw inkomsten correct worden gerapporteerd en dienovereenkomstig worden belast.

Zijn er uitzonderingen op deze regel?

Er zijn enkele uitzonderingen op de regel dat een lening niet meetelt als inkomen.Als u een persoonlijke lening heeft afgesloten van een familielid of vriend, kan de lening als een uitzondering op de regel worden beschouwd.Bovendien, als je een studielening hebt afgesloten en momenteel op school zit, kan de lening ook als een uitzondering op de regel worden beschouwd.Ten slotte kunnen sommige soorten leningen die gewoonlijk "subprime" -leningen worden genoemd, ook als een uitzondering op deze regel worden beschouwd.Dit soort leningen vereisen doorgaans hogere kredietscores dan traditionele leningen en kunnen daarom moeilijker te verkrijgen zijn.

Welke invloed hebben leningen op belastingen?

Wanneer u een lening aangaat, wordt het geld dat u leent als inkomen beschouwd.Dit betekent dat de rente die u betaalt over uw lening meetelt als belastbaar inkomen.Bovendien zijn alle betalingen die u op uw lening doet (zoals hoofdsom en rente) ook belastbaar.

Dit betekent dat als uw totale inkomen $ 50.000 is en u een lening van $ 5.000 afsluit om de kosten te dekken, uw bruto-inkomen $ 55.000 is ($ 50.000 + $ 5.000). Uw belastingen worden dan gebaseerd op dit bruto-inkomen.

Als uw totale inkomen lager is dan $ 50.000, wordt het grootste deel van uw bruto-inkomen uit leningen tegen een lager tarief belast.Als uw totale inkomen bijvoorbeeld slechts $ 30.000 is en u een lening van $ 5.000 afsluit om de kosten te dekken, dan zou slechts 50% van uw bruto-inkomen uit de lening worden belast tegen het standaardtarief (dat momenteel ongeveer 25% is). Dit betekent dat u alleen belasting hoeft te betalen over $ 2.500 van het bruto-inkomen ($ 30K - $ 2K = $ 28K).

Echter,. zelfs als uw totale inkomen meer is dan $ 50.000 en u sluit een grote lening af, zoals een hypotheek of autonota, het kan nog steeds helemaal niet worden belast, afhankelijk van hoeveel van de schuld binnen bepaalde limieten valt die zijn vastgesteld door de belastingwetgeving.Onder de huidige belastingwetgeving worden bijvoorbeeld de meeste hypotheken met een aanvangssaldo onder de FHA-richtlijnen niet belast, maar grotere leningen volgens de FHA-richtlijnen kunnen nog steeds binnen bepaalde beperkingen vallen wat betreft belasting.Raadpleeg een accountant of belastingspecialist voor meer informatie over hoe leningen in specifieke situaties van invloed kunnen zijn op belastingen.

Tellen alle soorten leningen als inkomen?

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, aangezien het antwoord zal afhangen van de specifieke feiten en omstandigheden van uw geval.Over het algemeen zijn de meeste experts het er echter over eens dat leningen (inclusief studieleningen) meetellen als inkomen.

Dit komt omdat leningbetalingen als regelmatig inkomen worden beschouwd.Dit betekent dat u ze kunt gebruiken om uw rekeningen en andere uitgaven die verband houden met uw dagelijks leven te betalen.Als u in gebreke blijft bij het aflossen van een lening, kan dit bovendien leiden tot financiële problemen en zelfs faillissement.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel.Zo tellen studieleningen die zijn geclassificeerd als 'renteloze' leningen over het algemeen niet als inkomen.Dit komt omdat dit soort leningen geen rentebetalingen bevatten - in plaats daarvan zijn ze uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.

Bovendien kunnen sommige soorten leningen onder bepaalde omstandigheden worden vrijgesteld van het tellen als inkomen.Overheidsuitkeringen zoals sociale zekerheid of werkloosheidsverzekering mogen bijvoorbeeld niet als inkomen worden meegeteld bij het berekenen van de geschiktheid voor huisvesting of andere programma's.Het is dus belangrijk om met een ervaren jurist te praten als je vragen hebt of een bepaalde lening in jouw geval als inkomen meetelt.

Wat zijn de gevolgen van het niet terugbetalen van een lening?

Als u een lening aangaat, rekent de bank of andere kredietverstrekker erop dat u dat geld terugbetaalt.Als u de lening niet op tijd terugbetaalt, kunnen de gevolgen ernstig zijn.Als u bijvoorbeeld een lening van $ 5.000 niet binnen zes maanden terugbetaalt, kan uw kredietscore met 50 punten dalen en kan uw vermogen om in de toekomst geld te lenen, worden beïnvloed.Bovendien, als u in gebreke blijft met een lening en gedurende meer dan 90 dagen helemaal geen betalingen doet, kan de geldschieter de schuld achterstallig verklaren en een gerechtelijke procedure starten om deze terugbetaald te krijgen.Als dit gebeurt, blijft de rente op de schuld oplopen terwijl deze in collecties is (wat snel kan oplopen), en alle activa die aan de schuld zijn gekoppeld (zoals uw huis) kunnen op een veiling worden verkocht.Ten slotte, als je een uitstaande federale studielening hebt wanneer je uit militaire dienst wordt ontslagen of wanneer je de school verlaat na het voltooien van je opleiding, worden die schulden automatisch opeisbaar, zelfs als ze momenteel niet worden terugbetaald.Dit betekent dat zelfs als u een laag inkomen heeft of werkloos bent, het terugbetalen van deze leningen nog steeds een prioriteit kan zijn voor schuldeisers.

De gevolgen van het niet terugbetalen van een lening zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder hoeveel geld verschuldigd is en of er pandrechten (juridische uitspraken tegen leners) zijn geplaatst op het onroerend goed dat bij de lening hoort.Maar in het algemeen:

-Als iemand $ 10.000 of minder aan onbetaalde schulden verschuldigd is uit eerdere leenactiviteiten in combinatie met het huidige maandelijkse inkomen - exclusief kinderbijslag - wordt die persoon niet beschouwd als in financiële problemen;

-Als iemand meer dan $ 10K verschuldigd is, maar niet meer dan $ 50K in combinatie met het huidige maandelijkse inkomen - exclusief kinderbijslag - komt hij mogelijk in aanmerking voor sommige vormen van vrijstelling, zoals loonbeslag;

-Als iemand meer dan $ 50.000 verschuldigd is in combinatie met het huidige maandelijkse inkomen - exclusief kinderbijslag - dan zal hij hoogstwaarschijnlijk faillissement moeten aanvragen, tenzij hij elke maand voldoende cashflow kan krijgen om zijn uitgaven plus ten minste 10% van zijn totale uitstaande schuld;

-Federale studieleningen kunnen niet worden afgelost door middel van een faillissement, behalve in zeer zeldzame gevallen waarin er sprake is van fraude.In de meeste gevallen moeten studenten die federale studieleningen verschuldigd zijn, ofwel een plan uitwerken met hun geldschieters of een kwijtingsprocedure doorlopen, wat kan leiden tot aanzienlijke boetes, waaronder het verlies van het recht op bepaalde overheidsuitkeringen zoals voedselbonnen en huisvestingshulp.

Kan een lening als inkomen worden geteld als deze niet wordt gebruikt voor persoonlijk gewin?

Een lening kan als inkomen worden geteld als het niet wordt gebruikt voor persoonlijk gewin.Als u bijvoorbeeld een lening aangaat om een ​​auto te kopen en het geld gebruikt om uw creditcardschuld af te betalen, wordt de lening niet als inkomen beschouwd.Als u het geld van de lening echter gebruikt om aandelen of obligaties te kopen, wordt de lening waarschijnlijk als inkomen beschouwd.Het hangt allemaal af van hoe u het geld van de lening gebruikt.

Wat gebeurt er als iemand faillissement aanvraagt ​​na het aangaan van een lening?

Als iemand na het afsluiten van een lening faillissement aanvraagt, wordt de lening over het algemeen als inkomen beschouwd om te voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor steunprogramma's van de overheid, zoals voedselbonnen en hulp bij huisvesting.Dit komt omdat de schuld werd gebruikt om artikelen of diensten te kopen die als levensbehoeften kunnen worden beschouwd.In sommige gevallen kan dit leiden tot een verhoging van de maandlasten op de lening, waardoor het moeilijker wordt om af te lossen.Bovendien, als de persoon zijn leningen niet op tijd heeft kunnen terugbetalen, kan het in de toekomst moeilijk zijn om nieuw krediet te krijgen.

Hoe verhoudt dit type schuld zich tot andere vormen van schulden, zoals creditcards of kredietlijnen?

Schuld is een term die verwijst naar een verplichting die u in de toekomst moet terugbetalen.Er zijn veel verschillende soorten schulden en elk heeft zijn eigen voor- en nadelen.

Lening telt als inkomen als u deze met rente moet terugbetalen.Dit betekent dat uw maandelijkse betalingen toenemen naarmate u meer geld leent, en het totale bedrag dat u verschuldigd bent, zal hoger zijn dan de oorspronkelijke kosten van de lening.

Creditcards en kredietlijnen worden beschouwd als schulden met een lage rente omdat er meestal een vaste rente is, wat betekent dat uw totale schuld na verloop van tijd sneller zal groeien dan wanneer u geld had geleend met een lening met een hogere rente.

Er zijn voor- en nadelen aan beide soorten schulden, maar algemene leningen kunnen riskanter zijn omdat ze regelmatige betalingen vereisen die snel kunnen oplopen als er iets misgaat met uw financiën.Als u het zich kunt veroorloven om uw lening snel af te lossen, is lenen via een lening wellicht de beste optie voor u.Anders is het wellicht beter voor uw financiële zekerheid op de lange termijn om een ​​creditcard of kredietlijn met een lagere rente te kiezen.