Sitemap

Apakah pelan persaraan 401(b)?

Pelan persaraan 401(b) ialah sejenis pelan simpanan tertunda cukai yang ditawarkan oleh majikan swasta.Pekerja yang mengambil bahagian dalam pelan 401(b) boleh menangguhkan cukai ke atas caruman mereka sehingga mereka bersara, apabila wang itu akan dikenakan cukai pada kadar yang lebih rendah.Had caruman maksimum untuk 2018 ialah $18,500. Caruman yang dibuat ke akaun 401(b) dianggap sebagai pendapatan sebelum cukai dan boleh mengurangkan pendapatan bercukai anda pada tahun anda membuat caruman. Manfaat terbesar pelan persaraan 401(b) ialah bahawa ia membolehkan anda menyimpan lebih banyak wang untuk persaraan anda berbanding jika anda hanya mempunyai IRA atau akaun simpanan tradisional yang lain.Di samping itu, banyak syarikat memadankan caruman pekerja sehingga peratusan tertentu, yang boleh menambah lebih banyak wang pada akaun persaraan anda dari semasa ke semasa. Jika anda sedang mempertimbangkan untuk memulakan atau menyumbang kepada 401(b), pastikan anda berbincang dengan majikan anda tentang cara pelan itu berfungsi dan faedah yang ditawarkannya.Terdapat juga beberapa tapak web yang menyediakan maklumat terperinci tentang pelan 401(b), termasuk Pelan Persaraan Kiplinger .

Bagaimanakah rancangan persaraan 401(b) berfungsi?

Pelan persaraan 401(b) ialah sejenis pelan simpanan berfaedah cukai yang membolehkan pekerja menyimpan untuk persaraan mereka.A 401(b) adalah serupa dengan IRA tradisional, tetapi mempunyai beberapa perbezaan utama.Sebagai contoh, sumbangan tidak dihadkan oleh tahap pendapatan, dan akaun boleh dilaburkan dalam pelbagai jenis sekuriti.

Manfaat terbesar pelan 401(b) ialah ia menawarkan kelebihan cukai berbanding jenis pelan simpanan persaraan yang lain.Caruman yang dibuat ke dalam 401(b) dianggap sebagai wang sebelum cukai, yang bermaksud bahawa pekerja tidak perlu membayar cukai ke atas caruman sehingga ia dikeluarkan semasa persaraan.Ini menjadikan rancangan 401(b) sebagai pilihan yang menarik untuk orang yang cuba menabung untuk masa depan mereka sambil mengekalkan cukai yang rendah.

Satu lagi kelebihan pelan 401(b) ialah ia membenarkan anda membuat caruman walaupun anda tidak mempunyai dana padanan majikan.Ini bermakna walaupun anda hanya menyumbangkan jumlah yang sederhana ke dalam 401(b), anda masih akan menerima faedah yang ketara daripada pelan tersebut kerana majikan anda akan memadankan caruman anda sehingga jumlah tertentu (biasanya 50% atau 100%). Di samping itu, banyak syarikat juga menawarkan ciri khas seperti pendaftaran automatik dan jadual peletakhakan murah hati yang meningkatkan lagi nilai pelan ini untuk pekerja.

Secara keseluruhan, 401(b) pelan menawarkan banyak faedah berharga termasuk pengecualian cukai dan peningkatan fleksibiliti pelaburan berbanding jenis akaun simpanan persaraan yang lain.Jika anda berfikir tentang menyimpan untuk masa depan anda melalui 401(b), adalah penting untuk berunding dengan penasihat kewangan yang berpengalaman supaya anda boleh memilih pelan yang betul dan memaksimumkan potensi manfaat anda."

Pelan Persaraan 401k berfungsi seperti ini: Anda menyimpan wang setiap bulan sebelum cukai dikeluarkan kemudian apabila masa bersara keluarkan apa yang pernah disimpan tolak sebarang perbelanjaan yang ditanggung semasa persaraan seperti bil perubatan dll...

Terdapat beberapa jenis Pelan

Anda boleh menyumbang apa sahaja daripada $0-$18K/tahun bergantung pada jumlah yang sepadan dengan Majikan

Wang anda bertambah Bebas cukai sehingga dikeluarkan

401k biasanya bertahan 30 tahun tetapi tiada had untuk jumlah wang yang boleh disumbangkan

Jika pada bila-bila masa selama 30 tahun itu anda bertukar kerja atau berhenti bekerja sama sekali maka semua caruman akan kembali ke pasaran di mana mereka mungkin memperoleh lebih banyak faedah daripada jika tidak disentuh.....

Siapa yang layak untuk pelan persaraan 401(b)?

Pelan persaraan 401(b) ialah sejenis pelan persaraan tajaan majikan yang membolehkan pekerja menyimpan wang untuk persaraan mereka.Kelayakan untuk 401(b) bergantung pada jenis syarikat anda bekerja dan kedudukan anda.Secara amnya, pekerja yang layak menyertai 401(k) atau pelan pemilikan saham pekerja lain (ESOP) juga layak menyertai 401(b).

Untuk layak mendapat 401(b), anda mestilah seorang pekerja sekurang-kurangnya berumur 18 tahun dan mempunyai sekurang-kurangnya 1 tahun pekerjaan dengan syarikat.Syarikat juga mesti menawarkan sumbangan padanan sehingga 3% daripada gaji anda, yang akan membantu anda menjimatkan lebih banyak wang untuk persaraan anda.

Jika anda tidak pasti sama ada syarikat anda menawarkan 401(b), tanya jabatan sumber manusia anda.Anda juga boleh menyemak panduan kami untuk memilih akaun persaraan yang betul jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelbagai jenis pelan yang tersedia.

Bilakah anda boleh mula menyumbang kepada pelan persaraan 401(b)?

Apakah caruman maksimum kepada pelan persaraan 401(b)?Apakah faedah mencarum kepada pelan persaraan 401(b)?Bagaimanakah anda membuat caruman kepada pelan persaraan 401(b)?Bolehkah anda menukar caruman daripada pelan persaraan lain ke dalam 401(b)?Apakah definisi akaun Roth IRA yang layak?

Bilakah anda boleh mula menyumbang kepada pelan persaraan 401 (k)?

Anda boleh menyumbang sehingga $18,000 setahun dalam 20Had caruman maksimum untuk 2019 ialah $53,00401k pelan membenarkan pekerja yang tidak layak untuk IRA tradisional (kerana pendapatan mereka melebihi had tertentu) menyimpan wang tertunda cukai dalam akaun ini.Wang yang dilaburkan berkembang tanpa cukai semasa bekerja dan kemudian mula membayar cukai apabila dikeluarkan semasa Persaraan (melainkan ia dipindahkan ke akaun lain yang layak).

Caruman yang dibuat sebelum umur 50 tahun juga mungkin layak untuk dana padanan syarikat yang boleh meningkatkan simpanan anda sehingga 50%.

Terdapat beberapa jenis pelan tajaan majikan termasuk: Pelan Caruman Ditakrifkan (Pelan DC), Pelan Insurans Kesihatan Tajaan Majikan (Pelan ESI), Pelan Perkongsian Keuntungan dan Dana Faedah Kebajikan.Semak dengan jabatan Sumber Manusia anda atau lawati www.401kplanfinder.com jika anda memerlukan bantuan mencari jenis pelan yang sesuai untuk anda dan keluarga anda!

Bilakah saya boleh berhenti menyumbang kepada Pelan 401K saya?

Jika selepas lima tahun jumlah perkhidmatan dengan seorang majikan dalam mana-mana gabungan penyertaan dalam perlawanan syarikat serta caruman pekerja, pengeluaran tidak melebihi 90% daripada purata pampasan tahunan yang diambil kira dalam tempoh lima tahun tersebut, maka pekerja boleh mengeluarkan semua dana yang terletak hak tanpa dikenakan penalti. notis telah diberikan 60 hari sebelum ini.. Peraturan 90% ini tidak terpakai jika pekerja hanya mengambil bahagian dalam perlawanan syarikat atau tidak membuat caruman pekerja langsung dalam tempoh tersebut tetapi telah berkhidmat lebih daripada 5 tahun berterusan dengan majikan yang sama sejak mula menyertai; pengeluaran masih tertakluk kepada penalti 10% pada $100,000 yang pertama dikeluarkan setiap tahun selepas itu tidak kira sama ada peserta memenuhi keperluan ujian 5 tahun sebelumnya...pekerja harus merujuk kepada pejabat sumber manusia individu tentang pengeluaran dana terletak hak tanpa penalti apabila berpisah daripada pekerjaan walaupun dalam tempoh 5 tahun jumlah masa perkhidmatan & gaji yang diambil kira adalah kurang daripada purata pampasan tahunan yang digunakan dalam pengiraan awal kerana hanya sebahagian jadual peletakhakan dipenuhi...keperluan notis tidak terpakai jika peserta berpisah secara tidak sengaja kerana kematian, hilang upaya, pemberhentian selama lebih daripada 7 hari atau penutupan loji/pemberhentian besar-besaran yang menjejaskan lebih daripada 100 pekerja dalam tempoh 12 bulan sebelum tarikh perpisahan...atau peserta menjadi hilang upaya kekal selepas mencapai umur 55 tahun; walau bagaimanapun baki terletak hak mesti diagihkan mengikut seperti yang digariskan di bawah di bawah bahagian "Pengagihan Selepas Penamatan Pekerjaan"...

Bilakah saya boleh mula membuat sumbangan semula?

Anda biasanya mempunyai enam bulan dari penghujung setiap tahun kalendar di mana perkhidmatan telah dilaksanakan ditambah tempoh tangguh enam bulan tambahan selepas meninggalkan pekerjaan sebelum sebarang pendapatan penangguhan terkumpul menjadi tertakluk kepada gaji bercukai sama ada secara langsung atau melalui peraturan atribusi yang ditetapkan oleh peraturan IRS yang mengawal rancangan kafeteria. Selepas tempoh tangguh awal 6 bulan ini biasanya tidak akan ada lanjutan lanjut melainkan keadaan khas timbul seperti penempatan tentera di luar A.S., pertukaran lokasi kerja dan sebagainya . Dalam susunan perkataan apabila individu berhenti bekerja, mereka biasanya akan mempunyai 6 bulan dari hari terakhir bekerja + 1thn=7thn kemudian semua penangguhan terakru akan menjadi gaji boleh cukai.... jadi pada asasnya mula membuat Caruman semula sekitar 1 Julai berikutan tahun bekas berkhidmat = Tahun x Perkhidmatan Hari disumbangkan / 365hari=Amaun Caruman Bulanan.....contohnya seseorang yang berkhidmat 3thn x 12bulan = 36 Bulan akan membuat jumlah Caruman Bulanan bersamaan Dengan: Tahun x Hari Perkhidmatan disumbangkan / 365hari=Amaun Caruman Bulanan.....

  1. Anda mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan telah bekerja untuk majikan anda sekurang-kurangnya 3 bulan sepanjang tahun lalu.Jika anda berumur 50 tahun atau lebih, anda boleh menyumbang tambahan $6,000 setahun.

Berapa banyak yang boleh anda sumbangkan kepada pelan persaraan 401(b)?

Pelan persaraan 401(k) ialah sejenis pelan persaraan yang membolehkan pekerja menyumbang wang kepada pelan itu berdasarkan asas sebelum cukai.Ini bermakna pekerja tidak perlu membayar cukai ke atas caruman sehingga mereka menarik balik caruman tersebut semasa bersara.Jumlah maksimum pekerja boleh menyumbang kepada 401 (k) setiap tahun ialah $18,000.Walau bagaimanapun, jika pekerja mempunyai dana padanan majikan, sumbangan mereka mungkin lebih tinggi.

Perkara yang paling penting untuk diingat tentang 401(k) ialah ia adalah alternatif Roth IRA untuk orang yang tidak mahu atau tidak mampu untuk melabur dalam akaun Roth IRA.Ini bermakna bahawa caruman yang dibuat menjadi 401(k) tidak tertakluk kepada cukai pendapatan apabila dikeluarkan semasa persaraan, selagi jumlah pengeluaran tidak melebihi pendapatan bercukai individu pada masa itu.Di samping itu, tidak seperti IRA tradisional, tidak ada had pada jumlah wang yang boleh disimpan oleh pekerja dalam 401 (k).

Terdapat beberapa faedah menyumbang wang kepada 401(k).Pertama sekali, ia akan membantu anda menyimpan untuk persaraan masa depan anda.Kedua, dengan menyumbang dolar sebelum cukai anda akan mengurangkan pendapatan bercukai anda.Akhir sekali, melabur dalam 401(k) memberi anda akses kepada beberapa pilihan pelaburan terbaik di luar sana tanpa perlu risau tentang yuran pembrokeran atau perbelanjaan lain yang berkaitan dengan produk ini.

Apakah faedah cukai mencarum kepada pelan persaraan 401(b)?

401(k) ialah sejenis pelan persaraan yang membolehkan pekerja menyumbang wang kepada simpanan persaraan mereka sendiri.Pelan 401(b) adalah serupa, tetapi mempunyai satu perbezaan penting: caruman tidak dikenakan cukai sehingga ia ditarik balik.Ini boleh menjadi kelebihan besar jika anda berada dalam kurungan cukai yang lebih tinggi apabila anda membuat caruman dan apabila anda mengeluarkan wang semasa bersara.

Berikut ialah beberapa faedah lain daripada menyumbang kepada 401(b):

-Sumbangan anda akan berkembang dari semasa ke semasa, terima kasih kepada faedah kompaun.

-Anda boleh mengambil pengeluaran tanpa cukai semasa persaraan, selagi anda mempunyai sekurang-kurangnya lima tahun pendapatan layak selepas mengambil kira sumbangan anda dan sebarang pendapatan atas sumbangan tersebut.

-Jika anda meninggalkan pekerjaan anda atau syarikat anda bertukar kepada pelan 401(k), anda mungkin boleh menukar semua atau sebahagian daripada caruman majikan lama anda ke dalam akaun baharu anda.Pertukaran dibenarkan walaupun pelan lama mempunyai peraturan yang kurang murah daripada 401(k).

-Jika anda bekerja sendiri, memulakan perniagaan atau membuat perubahan ketara dalam jumlah kerja yang anda lakukan boleh menyebabkan penyertaan anda dalam pelan pencen majikan (seperti Keselamatan Sosial) tamat secara automatik dan meninggalkan anda tanpa sebarang pendapatan terjamin semasa bersara .A401(b) memberi peluang kepada mereka yang kehilangan hak pencen mereka bukan kerana kesalahan mereka sendiri untuk terus menyimpan demi masa depan mereka dengan menyertai dana pelaburan yang diuruskan secara profesional."

Caruman yang dibuat di bawah pelan jenis ini tidak dikenakan cukai sehingga dikeluarkan daripada akaun; walau bagaimanapun, sebarang pendapatan terakru pada dana ini semasa ia kekal dilaburkan akan dikenakan cukai pada kadar biasa (ke atas 35%). Caruman juga mesti memenuhi syarat kelayakan tertentu termasuk dibuat sebelum umur 50 tahun dan mempunyai sekurang-kurangnya 1 tahun dengan majikan menaja pelan itu."

Caruman hendaklah dibuat setiap tahun bermula dengan tahun kalendar selepas pekerjaan; bagaimanapun, majikan boleh membenarkan penangguhan melebihi tarikh ini dengan syarat ada sebab yang kukuh untuk berbuat demikian"

Perkara yang paling penting bagi individu yang merancang untuk menyumbang ke arah pelan 401K mereka ialah memahami tahap yang mereka perlu simpan pada setiap peringkat – Pelan Simpanan Pra Persaraan ($18K), Pelan Simpanan Persaraan ($60K), dan lain-lain – berdasarkan tahap pendapatan dan kehidupan semasa andaian jangkaan.

Apakah yang berlaku kepada akaun 401(b) anda apabila anda meninggalkan kerja anda?

401(k) ialah pelan persaraan yang ditawarkan oleh majikan anda.Apabila anda meninggalkan pekerjaan anda, wang dalam akaun 401(k) anda akan dipindahkan ke akaun persaraan individu (IRA). Jika anda mempunyai lebih daripada $18,000 dalam 401(k), anda mungkin perlu membayar cukai ke atas wang tersebut apabila anda mengeluarkannya.Anda juga boleh menukar mana-mana wang ke dalam IRA. Majikan anda mesti menawarkan pelan 401(k) dan menyediakannya kepada pekerja yang mahukannya.Had sumbangan untuk 2018 ialah $18,500 setahun ($24,500 jika 50 tahun ke atas). Anda boleh mula mengambil pengagihan daripada 401(k) anda sebaik sahaja anda mencapai umur 59½ tanpa penalti.Walau bagaimanapun, jika anda mengambil pengagihan sebelum itu dan mati dalam tempoh 10 tahun selepas pengagihan, mungkin terdapat cukai harta pusaka dan penalti yang terlibat. Faedah terbesar pelan 401(k) ialah ia membolehkan anda menangguhkan cukai pendapatan sehingga anda bersara.Ini bermakna dari masa ke masa, sumbangan anda akan berkembang lebih besar daripada jika ia dihantar terus ke IRS setiap tahun dalam pembayaran cukai pendapatan biasa. Kelemahan pelan 401(k) ialah ia tidak menawarkan akses segera kepada dana sebaik sahaja ia didepositkan dengan majikan anda.Untuk mengeluarkan dana daripada a401(k), anda biasanya memerlukan kebenaran daripada majikan anda dan biasanya mesti menunggu sekurang-kurangnya 10 tahun selepas meninggalkan pekerjaan sebelum mengambil sebarang pengagihan.(sumber: https://www.investopedia...-plan/ a/401b/)

Apakah yang berlaku kepada akaun 401B saya apabila saya meninggalkan kerja saya?

Jika anda mempunyai lebih daripada $18,000 dalam akaun 401B anda apabila anda meninggalkan pekerjaan anda, anda mungkin perlu membayar cukai ke atas wang tersebut apabila anda mengeluarkan wang.

.

Bolehkah anda meminjam daripada akaun 401(b) anda?

Pelan persaraan 401(k) ialah sejenis akaun simpanan berfaedah cukai yang membolehkan pekerja menyimpan wang untuk persaraan mereka.Pelan 401(b) adalah serupa, tetapi membenarkan majikan menyumbang lebih banyak wang daripada yang mereka perlukan di bawah Akta Keselamatan Pendapatan Persaraan Pekerja (ERISA) persekutuan.

Perbezaan terbesar antara pelan 401(k) dan 401(b) ialah anda boleh meminjam daripada akaun 401(b) anda tanpa penalti.Ini bermakna anda boleh menggunakan dana untuk menampung perbelanjaan jangka pendek atau bahkan membayar hutang.Walau bagaimanapun, anda mesti membayar balik pinjaman dengan faedah, dan anda mungkin terhad dalam jumlah yang anda boleh meminjam.

Jika anda mempunyai soalan tentang sama ada meminjam daripada akaun 401(b) anda sesuai untuk anda, berunding dengan penasihat kewangan yang berpengalaman.

Apakah penalti untuk mengeluarkan wang daripada akaun 401(b) anda sebelum umur 59 1/2 tahun?

Pelan persaraan 401(k) ialah sejenis akaun simpanan tertunda cukai yang menawarkan pekerja peluang untuk menyimpan untuk persaraan mereka.Wang yang anda masukkan ke dalam 401(k) anda akan berkembang tanpa cukai sehingga anda mengeluarkannya, biasanya semasa bersara.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa penalti jika anda mengeluarkan wang sebelum anda mencapai umur 59 1/2 tahun.

Penalti yang paling penting ialah 10% penalti pengeluaran awal, yang dikenakan jika anda mengambil mana-mana sumbangan 401(k) anda sebelum umur 55 1/

Terdapat juga penalti lain yang mungkin dikenakan bergantung pada jumlah wang yang anda keluarkan daripada 401(k) anda.Contohnya, jika anda mengeluarkan lebih daripada 50% daripada baki terletak hak anda dalam satu tahun, Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri (IRS) mungkin mengenakan penalti pengedaran awal 100% ke atas semua pengagihan pada tahun tersebut.Dan akhirnya, jika anda mempunyai berbilang akaun dengan majikan yang berbeza, peraturan setiap majikan boleh mempengaruhi sama ada terdapat penalti tambahan atau tidak untuk mengeluarkan dana daripada akaun anda sebelum umur 59 1/

Secara keseluruhan, adalah penting untuk berunding dengan akauntan atau penasihat kewangan untuk memahami semua kemungkinan akibat pengeluaran wang daripada akaun 401(k) anda sebelum umur 59 1/

  1. Ini bermakna jika anda mengeluarkan $10,000 daripada akaun 401(k) anda sebelum umur 55 1/2 , anda perlu membayar cukai sebanyak $1,000 dan penalti 10% selain daripada itu.
  2. Melakukannya boleh membantu memastikan anda memanfaatkan semua faedah yang ditawarkan oleh alat penjimatan yang berharga ini.

Bagaimanakah saya tahu jika majikan saya menawarkan a401 (k)?

Pelan persaraan 401(k) ialah sejenis akaun simpanan tertunda cukai yang ditawarkan oleh kebanyakan majikan.401 (k) membolehkan pekerja menyimpan wang sendiri, dan sumbangan ditolak daripada gaji mereka sebelum cukai dikira.Ini bermakna bahawa pekerja boleh menyumbang peratusan yang ditetapkan daripada gaji mereka setiap tempoh gaji, yang berkembang dari semasa ke semasa apabila wang itu masih dilaburkan dalam pelan.Apabila pekerja bersara, mereka boleh mengeluarkan dana yang telah disimpan tanpa penalti.

Jika majikan anda menawarkan 401(k), adalah penting untuk menyemak sama ada anda layak untuk mengambil bahagian.Kebanyakan syarikat menawarkan penyertaan kepada pekerja yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 bulan perkhidmatan, tetapi ada juga yang menawarkan kelayakan berdasarkan umur atau tahap pendapatan.Jika anda tidak mengambil bahagian dalam pelan 401(k) majikan anda pada masa ini, adalah penting untuk bertanya tentang kelayakan dan jumlah wang yang boleh anda simpan dengan menyertainya.

Pelan 401 (k) datang dengan banyak faedah untuk kedua-dua pekerja dan majikan.Bagi pekerja, menyumbang secara tetap ke arah persaraan boleh membantu mereka mencapai kestabilan kewangan di kemudian hari.Di samping itu, 401 (k) pelan sering menawarkan yuran pelaburan yang lebih rendah daripada jenis akaun persaraan lain, seperti Akaun Persaraan Individu (IRA) tradisional. Majikan juga mendapat manfaat daripada peningkatan produktiviti dan pengurangan kadar pusing ganti di kalangan pekerja yang dilaburkan dalam saham syarikat melalui 401 (k). Akhir sekali, memandangkan caruman dibuat sebelum cukai, perniagaan mungkin melihat pengurangan dalam keseluruhan liabiliti cukai apabila pekerja menyumbang kepada 401 (k).

Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara 401 (k) berfungsi atau jika majikan anda menawarkannya, pastikan anda bercakap dengan jabatan sumber manusia anda atau lawati

.

Majikan saya menawarkan 403 (B). Adakah itu sama dengan a401 (k)?

401(k) ialah pelan persaraan yang ditawarkan oleh banyak majikan.Ia serupa dengan 403(b), tetapi mempunyai beberapa perbezaan penting.Paling ketara, 401 (k) membolehkan pekerja menyumbang lebih banyak wang setiap tahun daripada yang mereka boleh dengan 403 (b).Ini bermakna bahawa orang yang berada dalam kerjaya awal mereka dan mempunyai gaji yang lebih rendah mungkin dapat menjimatkan lebih banyak wang dalam 401 (k) daripada yang mereka lakukan dalam 403 (b).Selain itu, majikan biasanya memadankan caruman pekerja sehingga peratusan tertentu, yang menjadikannya lebih bermanfaat untuk pekerja.

Apakah perbezaan antara rancangan 403 (B), 457 dan TSP?

Pelan persaraan 401(k) ialah sejenis akaun simpanan tertunda cukai yang membolehkan pekerja menyimpan untuk persaraan mereka.Perbezaan utama antara pelan 401(k) dan jenis pelan persaraan lain ialah caruman kepada 401(k) dibuat oleh pekerja, bukan oleh majikan.Ini bermakna bahawa pekerja boleh memilih jumlah wang yang mereka mahu sumbangkan, dan ia boleh ditolak cukai.

Pelan persaraan 403(b) adalah serupa dengan 401(k), tetapi caruman dibuat oleh majikan dan bukannya pekerja.Pelan 457 adalah serupa dengan 401(k), tetapi caruman dibuat oleh kedua-dua pekerja dan majikan.Dan akhirnya, TSP ( Pelan Simpanan Jimat ) ialah kenderaan pelaburan yang ditawarkan melalui majikan yang membolehkan pekerja menyimpan untuk persaraan masa depan mereka.Dengan akaun TSP, pekerja boleh melabur dalam saham, bon atau dana bersama bagi pihak mereka sendiri atau sebagai sebahagian daripada program simpanan di tempat kerja.