Sitemap

Ποιος είναι ο ορισμός της ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων;

Η ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων είναι ένα είδος ασφάλισης που παρέχει κάλυψη σε επιχειρήσεις με ετήσια έσοδα κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.Συνήθως, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια μικρών επιχειρήσεων καλύπτουν ζημιές από πυρκαγιά, κλοπή και φυσικές καταστροφές.Ποια είναι τα οφέλη από την ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων;Οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που διαθέτουν ολοκληρωμένη κάλυψη μπορούν να αισθάνονται πιο σίγουροι για το μέλλον της επιχείρησής τους.Η ολοκληρωμένη κάλυψη μπορεί να προστατεύσει την επιχείρησή σας από απροσδόκητα γεγονότα όπως πυρκαγιές, πλημμύρες ή καταιγίδες.Εκτός από την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων, η ολοκληρωμένη κάλυψη μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να πληροίτε τις προϋποθέσεις για δάνεια και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.Ποια είναι μερικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν αγοράζετε ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων;Όταν αγοράζετε ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων, φροντίστε να ρωτήσετε τον αντιπρόσωπό σας σχετικά με τις εξαιρέσεις συμβολαίου και τα όρια κάλυψης.Επίσης, φροντίστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της πολιτικής, ώστε να κατανοήσετε τι καλύπτεται και τι όχι.Τέλος, έχετε υπόψη σας ότι τα ασφάλιστρα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με παράγοντες όπως το μέγεθος και η τοποθεσία της εταιρείας.Υπάρχουν μειονεκτήματα στην ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων;Μπορεί να υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα στην ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων εάν δεν έχετε επαρκή προστασία σε περίπτωση συμβάντος.Για παράδειγμα, εάν το συμβόλαιό σας δεν καλύπτει ζημιές από πυρκαγιά ή κλοπή πάνω από ένα ορισμένο ποσό, τότε μπορεί να διατρέχετε κίνδυνο εάν συμβεί κάτι που υπερβαίνει αυτά τα όρια.Επιπλέον, εάν η εταιρεία σας έχει σημαντικές απώλειες (πάνω από 250.000 $), μπορεί να γίνει δύσκολο να αποκτήσετε πρόσθετη κάλυψη χωρίς να αυξήσετε σημαντικά τα ασφάλιστρα." Τι είναι η Ασφάλιση Μικρών Επιχειρήσεων;"

Ένας τύπος ασφάλισης ζωής που παρέχει προστασία σε επιχειρήσεις με ετήσια έσοδα κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο συνήθως καλύπτει ζημιές από πυρκαγιά. κλοπή; φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των τυφώνων· ατυχήματα αεροσκαφών· ταραχές/αστική αναταραχή. υλικές ζημιές που προκαλούνται από ζώα· ευθύνη που απορρέει από εργασίες που πραγματοποιούνται εντός του κράτους όπου ο ασφαλισμένος κατοικεί ή ασκεί τις δραστηριότητές του. ευθύνη αυτοκινήτου έως 500 $ ανά περιστατικό/1 εκατομμύριο $ ανά περιστατικό σύνολο. ιατρικές πληρωμές ; δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με ανακλήσεις προϊόντων . πληρωτέοι τόκοι σε δανεικά χρήματα.

Ποια είναι τα είδη ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων;

Υπάρχουν πολλοί τύποι ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων, αλλά οι πιο συνηθισμένοι είναι η περιουσία, η ευθύνη και η αποζημίωση εργαζομένων.

Η ασφάλιση περιουσίας προστατεύει την επιχείρησή σας από ζημιές στα φυσικά της περιουσιακά στοιχεία, όπως κτίρια και εξοπλισμός.Η ασφάλιση αστικής ευθύνης σας καλύπτει εάν κάποιος σας κάνει μήνυση για ζημιές που πιστεύει ότι τις προκαλέσατε, ανεξάρτητα από το αν φταίτε εσείς.Η αποζημίωση των εργαζομένων καλύπτει τους εργαζόμενους που τραυματίζονται στην εργασία.

Κάθε τύπος ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων έχει τις δικές του απαιτήσεις και οφέλη.Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν πράκτορα ή μεσίτη που μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποια πολιτική είναι η καλύτερη για την επιχείρησή σας.

Γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται ασφάλιση;

Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν συνήθως λιγότερα χρήματα και περιουσιακά στοιχεία για προστασία από τις μεγαλύτερες εταιρείες.Αυτό σημαίνει ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να χάσουν χρήματα εάν συμβεί κάτι κακό.Η ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη ζημιών από πράγματα όπως κλοπή, πυρκαγιά, φυσικές καταστροφές και ιούς υπολογιστών. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ασφάλιση τείνουν επίσης να είναι πιο επιτυχημένες επειδή γνωρίζουν ότι καλύπτονται οι κίνδυνοι τους.Χωρίς ασφάλιση, οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να καταλήξουν σε οικονομικά προβλήματα εάν κάτι πάει στραβά. Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων;Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων: ζημιές περιουσίας, ευθύνη, αποζημίωση εργαζομένων και πολιτικές ομπρέλας. Κάθε τύπος συμβολαίου έχει τα δικά του οφέλη και μειονεκτήματα.Είναι σημαντικό να βρείτε το σωστό είδος συμβολαίου για την επιχείρησή σας με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες της. Πόσο κοστίζει η ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων;Η τιμή της ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων ποικίλλει ανάλογα με την κάλυψη που χρειάζεστε και την εταιρεία στην οποία θα επιλέξετε να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας.Ωστόσο, τα περισσότερα συμβόλαια κοστίζουν μεταξύ 100 και 1.000 $ ετησίως. Τι πρέπει να κάνω εάν η μικρή επιχείρησή μου καταστραφεί ή καταστραφεί;Εάν η μικρή επιχείρησή σας έχει καταστραφεί ή καταστραφεί λόγω ατυχήματος ή φυσικής πράξης (όπως ένας τυφώνας), θα πρέπει να υποβάλετε αξίωση στον ασφαλιστή σας το συντομότερο δυνατό.Θα θελήσετε επίσης να επικοινωνήσετε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ώστε να συλλεχθούν και να διατηρηθούν τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που σχετίζονται με το ατύχημα για μελλοντική χρήση. που ειδικεύεται στο να βοηθά τις επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν την κατάλληλη προστασία από απρόβλεπτα γεγονότα όπως πυρκαγιές ή κλοπές».

Ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πολλά πηγαίνουν για τη λειτουργία μιας επιτυχημένης μικρής επιχείρησης - από την προσεκτική διαχείριση των οικονομικών μέχρι την παρακολούθηση των τάσεων του κλάδου - αλλά ένα πράγμα που πολλοί επιχειρηματίες παραμελούν είναι να ασφαλίζουν τις επιχειρήσεις τους έναντι πιθανών ζημιών που προκαλούνται από ατυχήματα ή άλλες καταστροφές που δεν ελέγχουν!Ενώ μπορεί να μην φαίνεται πολύ άνεση όταν όλα φαίνονται να πηγαίνουν ομαλά στην επιφάνεια, η σωστή ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων μπορεί στην πραγματικότητα να λειτουργεί υπέρ μας σε περιπτώσεις που κάτι είναι τελείως λάθος!Εδώ είναι τι πρέπει να ξέρετε για αυτή τη ζωτική πτυχή του οικοσυστήματος της Mallbiz...

Τα βασικά

First things first: even thoughsmallbusinessestypicallyhavelessmoneyandassetstobeingprotectedthantheirlargercorporations counterparts ,theyarestillatriskoflosingmoneyifsomethingbadhappens .Thisis becausetheyoftendonothaveasmuchliquiditytocompensateforlossesincaseofthedamageorsubsequentcostsassociatedwiththeevent(suchaslegalfeesorrepair bills).Thus ,smallbusinessinsurancecanhelpcovertheserisksbyprovidingfinancialprotectionagainstdamageincidents/accidents/naturaldisastersetc.,amongotherthings .

Καταστροφή ιδιοκτησίας

One commontypeoffinancialsupportprovidedbysmallbusinessinsuranceispropertydamagecoverage .Thismeansthatifanythingbadhappensrelatedtothephysicalpropertiesofthesmallbusiness – likefireorthieves breakingintotheoffice –thenthecompanymaybenefitfroma financial settlementpaidoutbytheirpolicyholder .Whilethiscoverageispredominantlyusedinthelargetcorporationsindustry ,itsuseamongstartupsandmicroenterprisesissomewhatofinterestdueto there being amorevariedsetofrisksfacedbythesetwotypesofcompanies .

Πόσο κοστίζει η ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων;

Η ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων είναι ένα είδος ασφάλισης που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να προστατευθούν από οικονομικές ζημίες.Το κόστος της ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων μπορεί να ποικίλλει, αλλά συνήθως κυμαίνεται από περίπου 100 $ ετησίως για βασική κάλυψη έως περισσότερα από 1.000 $ ετησίως για ολοκληρωμένη κάλυψη. Ο πιο σημαντικός παράγοντας κατά την επιλογή ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων είναι η έκπτωση του συμβολαίου.Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο με χαμηλή έκπτωση πιθανότατα θα έχει χαμηλότερα ασφάλιστρα, αλλά θα απαιτήσει επίσης να πληρώσετε περισσότερα σε αξιώσεις εάν συμβεί κάτι.Είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα συμβόλαιο με αρκετή κάλυψη για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από μεγάλες απώλειες, αλλά χωρίς τόση κάλυψη που καταλήγετε να πληρώνετε πάρα πολλά ασφάλιστρα κάθε χρόνο. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων: το μέγεθος και το είδος της επιχείρησής σας, του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείτε, του πιστωτικού σας ιστορικού και του αν έχετε υπαλλήλους ή όχι.Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τιμές και πολιτικές στο διαδίκτυο ή μέσω ενός αντιπροσώπου.

Τι κάλυψη χρειάζονται οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις;

Όταν ξεκινάτε μια μικρή επιχείρηση, είναι σημαντικό να κατανοείτε τους διαφορετικούς τύπους ασφάλισης που χρειάζεται η επιχείρησή σας.Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την κάλυψη που χρειάζεται η μικρή σας επιχείρηση και τι περιλαμβάνει συνήθως.

Οι μικρές επιχειρήσεις δεν απαιτείται να έχουν τόση ασφάλιση όσο οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά υπάρχουν ορισμένα βασικά κομμάτια κάλυψης που πρέπει να ληφθούν υπόψη.Οι περισσότερες μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται γενική ασφάλιση αστικής ευθύνης, ασφάλιση αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές, ασφάλιση αποζημίωσης εργαζομένων και ασφάλιση διαφημιστικής ευθύνης.Άλλοι τύποι κάλυψης μπορεί επίσης να είναι απαραίτητοι ανάλογα με τον συγκεκριμένο κλάδο ή το επιχειρηματικό σας μοντέλο.

Μερικά πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου όταν επιλέγετε ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν:

-Το κόστος των ασφαλίστρων μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο συμβολαίου που επιλέγετε και τις καλύψεις που περιλαμβάνονται.Είναι σημαντικό να συγκρίνετε τις τιμές πριν λάβετε μια απόφαση.

-Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η πολιτική σας περιλαμβάνει κατάλληλα όρια για αξιώσεις κατά της εταιρείας σας.Δεν θέλετε να καταλήξετε με μια πολιτική που δεν παρέχει αρκετή προστασία ή κοστίζει πάρα πολλά χρήματα για τη συντήρηση.

-Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερώσει τον ασφαλιστή σας εάν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοκτησιακή ή διοικητική δομή της εταιρείας σας, ειδικά εάν υπάρχει αλλαγή στο ποιος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των ασφαλίστρων ή την υποβολή αξιώσεων.Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η συνέχεια της κάλυψης σε περίπτωση που συμβεί κάτι κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου.

Πώς μπορώ να λάβω ασφαλιστικές προσφορές για μικρές επιχειρήσεις;

Ποια είναι τα οφέλη της ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων;Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εμπορικής και προσωπικής ασφάλισης για μικρές επιχειρήσεις;Πόσο κοστίζει η ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων;Πού μπορώ να βρω προσιτή ασφάλεια μικρών επιχειρήσεων;Ποιες είναι μερικές συμβουλές για την επιλογή του σωστού ασφαλιστηρίου συμβολαίου για μικρές επιχειρήσεις;

Η ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων προστατεύει την εταιρεία σας από οικονομικές απώλειες λόγω ατυχημάτων, κλοπών ή άλλων απροσδόκητων γεγονότων.Μπορεί επίσης να παρέχει κάλυψη για υλικές ζημιές και αξιώσεις ευθύνης.Υπάρχουν δύο τύποι ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων: εμπορική και προσωπική.

Η εμπορική κάλυψη περιλαμβάνει συνήθως περισσότερες δυνατότητες από την προσωπική κάλυψη, αλλά και οι δύο επιλογές προσφέρουν προστασία έναντι διαφόρων κινδύνων.Και οι δύο τύποι συμβολαίων έχουν ασφάλιστρα που ποικίλλουν ανάλογα με τον κίνδυνο και το ιστορικό της εταιρείας.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να λάβετε προσφορές για ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων.Μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν αντιπρόσωπο ή μεσίτη που ειδικεύεται σε αυτόν τον τύπο κάλυψης ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρονική υπηρεσία προσφοράς όπως το InsureNow ή το QuoteWizard . Μπορεί επίσης να μπορείτε να λαμβάνετε προσφορές από πολλές εταιρείες ταυτόχρονα υποβάλλοντας ένα αίτημα μέσω ενός ιστότοπου όπως το InsureU.

Τα οφέλη από την ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν προστασία έναντι οικονομικών ζημιών λόγω ατυχημάτων, κλοπών ή άλλων απροσδόκητων γεγονότων.Η κάλυψη μπορεί επίσης να παρέχει προστασία για υλικές ζημιές και αξιώσεις ευθύνης.Τα ασφάλιστρα ποικίλλουν ανάλογα με τον κίνδυνο και το ιστορικό της εταιρείας, αλλά και οι δύο τύποι πολιτικών προσφέρουν προστασία έναντι διαφόρων κινδύνων.

Η κύρια διαφορά μεταξύ εμπορικής και προσωπικής ασφάλισης για μικρές επιχειρήσεις είναι ότι η εμπορική κάλυψη συνήθως περιλαμβάνει περισσότερα χαρακτηριστικά από την προσωπική κάλυψη. Και οι δύο επιλογές προσφέρουν προστασία από διάφορους κινδύνους, αλλά τα εμπορικά συμβόλαια τείνουν να έχουν υψηλότερα ασφάλιστρα από τα προσωπικά συμβόλαια. Μια άλλη βασική διαφορά είναι ότι οι προσωπικές πολιτικές καλύπτουν μόνο τους υπαλλήλους, ενώ οι εμπορικές πολιτικές συχνά καλύπτουν και πελάτες. Επιπλέον, οι προσωπικές πολιτικές δεν καλύπτουν συνήθως υποχρεώσεις όπως το κόστος καθαρισμού του περιβάλλοντος, ενώ τα εμπορικά σχέδια καλύπτουν. Τέλος, πολλοί άνθρωποι επιλέγουν προσωπικά σχέδια επειδή είναι φθηνότερα από τα εμπορικά σχέδια. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια. Στην πραγματικότητα, μερικοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι χρειάζονται πιο ολοκληρωμένη κάλυψη όταν ξεκινούν, επειδή η εταιρεία τους δεν παράγει ακόμη πολλά έσοδα.

Το κόστος της ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του συμβολαίου που αγοράζετε και τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Ωστόσο, τα περισσότερα ασφάλιστρα κυμαίνονται από $50 έως $200 ετησίως ανά εργαζόμενο (εξαιρουμένων των μελών της οικογένειας). Το μέσο ασφάλιστρο για μια πολιτική γενικής ευθύνης κυμαίνεται από 130 $ έως 210 $ ετησίως, ενώ ένα συμβόλαιο αυτοκινήτου κοστίζει περίπου 100 $ ετησίως κατά μέσο όρο. Μια πολιτική ζημιών περιουσίας κυμαίνεται κατά μέσο όρο περίπου 60 $ ετησίως ανά εργαζόμενο .) Ορισμένες εταιρείες ενδέχεται επίσης να απαιτούν πρόσθετες χρεώσεις (όπως τέλη αίτησης) προτού εκδώσουν μια προσφορά .)

  1. Τι είναι η ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων;
  2. Πώς μπορώ να λάβω προσφορές για ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων;
  3. Ποια είναι τα οφέλη της ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων;
  4. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της εμπορικής και της προσωπικής ασφάλισης για μικρές επιχειρήσεις;
  5. Πόσο κοστίζει η ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων;
  6. . Πού μπορώ να βρω οικονομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια μικρών επιχειρήσεων;Ένας τρόπος για να βρείτε οικονομικά προσιτή ασφάλεια μικρών επιχειρήσεων είναι να συγκρίνετε τις τιμές στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας υπηρεσίες όπως το InsureNow ή το QuoteWizard .. Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν την επικοινωνία με αντιπροσώπους ή μεσίτες που ειδικεύονται σε αυτόν τον τύπο κάλυψης.Πολλοί ασφαλιστές προσφέρουν εκπτώσεις εάν αγοράσετε το συμβόλαιό σας μέσω αυτών.).Ποιες είναι μερικές συμβουλές για την επιλογή του σωστού ασφαλιστηρίου συμβολαίου μικρών επιχειρήσεων;Μερικές συμβουλές για την επιλογή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τα δικαιώματα για μικρές επιχειρήσεις περιλαμβάνουν την κατανόηση των τύπων προσώπων της εταιρείας μας και την εξέταση των διαθέσιμων επιλογών κάλυψης πριν από την αγορά της πολιτικής.

Πώς επιλέγω τον κατάλληλο ασφαλιστή για τη μικρή μου επιχείρηση;

Όταν επιλέγετε έναν ασφαλιστή για τη μικρή επιχείρησή σας, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη μερικούς βασικούς παράγοντες.

Πρώτα και κύρια, πρέπει να αποφασίσετε τι είδους κάλυψη χρειάζεστε.Αυτό θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και τη φύση της επιχείρησής σας.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να εξετάσετε πόση κάλυψη χρειάζεται η επιχείρησή σας.Και πάλι, αυτό θα διαφέρει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας.

Τέλος, βεβαιωθείτε ότι ο ασφαλιστής είναι αξιόπιστος και έχει καλό ιστορικό παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε μικρές επιχειρήσεις.Υπάρχουν πολλές εξαιρετικές ασφαλιστικές εταιρείες διαθέσιμες σήμερα, επομένως είναι σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας πριν επιλέξετε μία.

Τι πρέπει να αναζητήσω σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μικρών επιχειρήσεων;

Όταν επιλέγετε ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη μερικούς βασικούς παράγοντες.

Πρώτα και κύρια, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η πολιτική καλύπτει όλες τις βάσεις της επιχείρησής σας.Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύπτει υλικές ζημιές, ευθύνη και ατυχήματα, καθώς και τραυματισμούς εργαζομένων.

Επιπλέον, θα θελήσετε να βεβαιωθείτε ότι το συμβόλαιο έχει μια καλή έκπτωση και όρια κάλυψης.Μια υψηλή έκπτωση μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα βραχυπρόθεσμα, αλλά θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσετε για περισσότερες ζημιές από όσες χρειάζεται, εάν συμβεί κάτι κακό.Ομοίως, οι πολιτικές με χαμηλά όρια κάλυψης μπορεί να μην επαρκούν για την κάλυψη του κόστους σας σε περίπτωση ατυχήματος ή αγωγής.

Τέλος, είναι σημαντικό να ψωνίζετε για μια πολιτική που ταιριάζει στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.Κάθε εταιρεία προσφέρει διαφορετικές τιμές και προνόμια, επομένως είναι σημαντικό να συγκρίνετε τις τιμές πριν λάβετε μια απόφαση.

Υπάρχουν διαθέσιμες εκπτώσεις για μικρές επιχειρήσεις που αγοράζουν ασφάλιση;

Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν συνήθως χαμηλότερα ασφάλιστρα από τις μεγαλύτερες εταιρείες, επειδή θεωρούνται ως μια λιγότερο επικίνδυνη επένδυση.Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιμες εκπτώσεις για μικρές επιχειρήσεις που αγοράζουν ασφάλιση μέσω συγκεκριμένων παρόχων.Ορισμένοι ασφαλιστές προσφέρουν μειωμένα επιτόκια σε επιχειρήσεις με υψηλότερες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, ενώ άλλοι προσφέρουν ειδικές εκπτώσεις για εταιρείες με συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων.Είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν ασφαλιστικό πράκτορα για να δείτε εάν υπάρχουν διαθέσιμες εκπτώσεις και ποιες είναι οι απαιτήσεις.

Πόσο συχνά πρέπει να αναθεωρώ την ασφαλιστική μου κάλυψη για τη μικρή επιχείρηση;

Η ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων είναι μια αναγκαιότητα για κάθε επιχείρηση με εργαζόμενους.Ελέγξτε την κάλυψή σας και βεβαιωθείτε ότι καλύπτει τις ανάγκες σας σε τακτική βάση.Ίσως θελήσετε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο προσθήκης ασφάλισης αστικής ευθύνης, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να σας προστατεύσει εάν κάποιος μηνύσει την επιχείρησή σας.

Τι συμβαίνει εάν δεν έχω αρκετή ασφάλιση για τη μικρή μου επιχείρηση;

Εάν είστε ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης, είναι σημαντικό να έχετε επαρκή ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος.Εάν δεν έχετε την κατάλληλη ασφάλιση, η επιχείρησή σας μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρές οικονομικές συνέπειες.Ακολουθούν ορισμένες πιθανές συνέπειες της έλλειψης επαρκούς ασφάλισης για μικρές επιχειρήσεις:

Η επιχείρησή σας μπορεί να αναγκαστεί να κλείσει εάν υποστεί σημαντική ζημιά ή χάσει βασικό προσωπικό λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.Μπορεί επίσης να είστε υπεύθυνοι για την καταβολή αποζημιώσεων που επιδικάστηκαν στο θύμα ή στα θύματα ενός εγκλήματος που διαπράχθηκε στην επιχείρησή σας.Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανασφάλιστες επιχειρήσεις μπορούν ακόμη και να μηνυθούν από τους πελάτες ή τους πιστωτές τους.Επομένως, είναι σημαντικό να ερευνήσετε όλες τις διαθέσιμες επιλογές και να βρείτε τη σωστή πολιτική για τη μικρή επιχείρησή σας.Υπάρχουν διάφοροι τύποι ασφαλιστηρίων συμβολαίων μικρών επιχειρήσεων, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες σας.

Μπορώ να ακυρώσω το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου για μικρές επιχειρήσεις ανά πάσα στιγμή;13Τι θα συμβεί αν υποβάλω αξίωση στο mysmallbusinessinsurancepolicy;

Η ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων είναι σημαντική για κάθε επιχείρηση, αλλά ειδικά για εκείνες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους υψηλού κινδύνου.Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μικρών επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της επιχείρησής σας από οικονομικές απώλειες εάν συμβεί κάτι στην περιουσία σας ή εάν σας μηνύσουν.Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ασφαλιστικής εταιρείας μικρής επιχείρησής σας, ώστε να μπορείτε να κάνετε την πιο αποτελεσματική χρήση της κάλυψής σας.Ακολουθούν ορισμένα πράγματα που πρέπει να έχετε κατά νου όταν πρόκειται για ασφάλιση μικρών επιχειρήσεων:

Μπορώ να ακυρώσω το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου για μικρές επιχειρήσεις ανά πάσα στιγμή;

Εάν διαθέτετε ένα έγκυρο συμβόλαιο με έναν αξιόπιστο ασφαλιστή, τότε γενικά δεν χρειάζεται να το ακυρώσετε, εκτός εάν αλλάξετε τις συνθήκες σας (όπως μετακόμιση ή συγχώνευση με άλλη εταιρεία). Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, είναι καλή ιδέα να αναθεωρείτε την πολιτική σας ετησίως και να ενημερώνετε τυχόν αλλαγές στην προσωπική ή επαγγελματική σας κατάσταση.Εάν αλλάξει κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει την προστασία που προσφέρει το συμβόλαιό σας, φροντίστε να επικοινωνήσετε αμέσως με τον ασφαλιστή σας.

Τι θα συμβεί αν υποβάλω αξίωση στο mysmallbusinessinsurancepolicy;

Γενικά, οι αξιώσεις κατά μικρών επιχειρήσεων είναι συνήθως λιγότερο περίπλοκες από τις αξιώσεις κατά μεγαλύτερων εταιρειών.Αυτό συμβαίνει επειδή οι μικρότερες επιχειρήσεις έχουν συνήθως λιγότερα περιουσιακά στοιχεία και υπαλλήλους που μπορεί να είναι πιο πιθανό να γνωρίζουν για τις διαδικασίες ασφαλείας και να τις ακολουθούν.Οι χρόνοι επεξεργασίας των αξιώσεων θα είναι επίσης συνήθως μικρότεροι για τις μικρότερες επιχειρήσεις, επειδή τείνουν να μην έχουν τόσα επίπεδα διαχείρισης μεταξύ του ιδιοκτήτη/διαχειριστή και του τμήματος αξιώσεων.Ωστόσο, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές τους καλύπτουν όλες τις πιθανές απώλειες – ακόμα κι αν αυτές οι απώλειες φαίνονται απίθανες ή μικρές με την πρώτη ματιά.Για παράδειγμα, η πλήρης αναφορά ζημιών μπορεί να βοηθήσει τους ασφαλιστές να εντοπίσουν πιθανά προβλήματα έγκαιρα, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν προτού μετατραπούν σε δαπανηρές υποχρεώσεις.Τέλος, πάντα να συμβουλεύεστε έναν δικηγόρο εάν πιστεύετε ότι έχει εκμεταλλευτεί άδικα κάποιο από τα μέρη που εμπλέκονται σε μια διαφορά – οι δικηγόροι μπορούν να παρέχουν πολύτιμες συμβουλές για το πώς να προχωρήσετε στις δικαστικές διαδικασίες χωρίς να ζημιωθεί περαιτέρω η φήμη καμίας πλευράς.