Sitemap

Τι είναι το πιστωτικό κάρμα;

Το Credit Karma είναι ένας ιστότοπος που βοηθά τους ανθρώπους να βελτιώσουν το πιστωτικό αποτέλεσμά τους.Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πιστωτικό ιστορικό σας και προσφέρει εργαλεία που σας βοηθούν να βελτιώσετε το πιστωτικό σας σκορ.Το Credit Karma παρέχει επίσης φορολογικές συμβουλές για άτομα που έχουν χαμηλό ή καθόλου εισόδημα.

Εάν χρησιμοποιείτε το Credit Karma για να βελτιώσετε το πιστωτικό σας σκορ, ο ιστότοπος ενδέχεται να μπορέσει να μειώσει το ποσό των τόκων που πληρώνετε για τα δάνειά σας.Αυτό θα μπορούσε να σας εξοικονομήσει χρήματα μακροπρόθεσμα.Επιπλέον, η χρήση του Credit Karma θα μπορούσε να σας διευκολύνει να λάβετε έγκριση για νέα δάνεια στο μέλλον.

Το πιστωτικό κάρμα επιβάλλει φόρους: Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος και δεν αναφέρετε αναλυτικά τις εκπτώσεις στο Πρόγραμμα Γ του Εντύπου 1040, τότε η χρήση του Πιστωτικού Κάρμα δεν θα επηρεάσει καθόλου τους φόρους σας, επειδή θα ταξινομηθούν ως επιχειρηματικά έξοδα αντί για προσωπικά έξοδα.Ωστόσο, εάν εργάζεστε και αναφέρετε αναλυτικά τις εκπτώσεις στο Πρόγραμμα Γ του Εντύπου 1040, τότε η χρήση του Credit Karma ενδέχεται να επηρεάσει τους φόρους σας, επειδή ορισμένα από τα στοιχεία που χρεώνουν (όπως οι ετήσιες αμοιβές) μπορούν να θεωρηθούν εκπιπτόμενα επιχειρηματικά έξοδα.Και στις δύο περιπτώσεις, η διαβούλευση με έναν λογιστή θα ήταν καλύτερη ιδέα από το να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά που σας λέει το Credit Karma σχετικά με το ποσό φόρου που μπορεί να οφείλετε με βάση την ανάλυση της ατομικής σας κατάστασης.

Είναι το Credit Karma μια δωρεάν υπηρεσία;

Το Credit Karma είναι μια δωρεάν υπηρεσία που παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στο πιστωτικό σκορ και το ιστορικό τους.Το Credit Karma δεν παρέχει φορολογικές συμβουλές.Θα πρέπει να ζητήσετε φορολογική συμβουλή από λογιστή ή φοροτεχνικό.

Ο ιστότοπος της Credit Karma αναφέρει: «Δεν προσφέρουμε νομικές, οικονομικές ή επενδυτικές συμβουλές».Αυτό σημαίνει ότι το Credit Karma δεν μπορεί να σας βοηθήσει με νομικά ζητήματα, όπως είσπραξη χρεών ή χρεοκοπία.

Επιπλέον, το Credit Karma δεν μπορεί να σας βοηθήσει με οικονομικό προγραμματισμό ή επενδύσεις.

Τέλος, το Credit Karma δεν μπορεί να σας βοηθήσει με τους φόρους σας.Θα πρέπει να ζητήσετε φορολογική συμβουλή από λογιστή ή φοροτεχνικό.

Πώς λειτουργεί το πιστωτικό κάρμα;

Το Credit Karma είναι ένας ιστότοπος που επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται το πιστωτικό αποτέλεσμά τους και να βελτιώνουν τις προοπτικές δανεισμού τους.Ο ιστότοπος παρέχει επίσης εργαλεία για την παρακολούθηση των πιστωτικών αποτελεσμάτων, την παρακολούθηση της χρήσης της πίστωσης και την έγκαιρη πραγματοποίηση πληρωμών.Το Credit Karma δεν παρέχει φορολογικές συμβουλές.

Ο κύριος σκοπός ενός πιστωτικού σκορ είναι να βοηθήσει τους δανειστές να καθορίσουν εάν πρέπει να σας χορηγήσουν δάνειο ή να σας προσφέρουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.Ένα καλό πιστωτικό σκορ σημαίνει ότι είναι πιθανό να εξοφλήσετε τα χρέη σας πλήρως και εγκαίρως.Η πιστωτική σας βαθμολογία βασίζεται σε πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη οικονομική σας συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που έχετε δανειστεί, του χρόνου που τα έχετε εξοφλήσει και των τύπων δανείων που έχετε λάβει.

Το πιστωτικό ιστορικό σας μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, όπως το πόσα χρήματα δανείζεστε, οι όροι των δανείων σας και η ποιότητα των οφειλετών σας.Το Credit Karma λαμβάνει υπόψη τόσο την κατάσταση του τρέχοντος λογαριασμού σας (π.χ. οφειλόμενο τρέχον υπόλοιπο) όσο και την ιστορική δραστηριότητα του λογαριασμού σας (π.χ. τα μέσα αποπληρωμένα υπόλοιπα).

Για να βελτιώσετε τις προοπτικές δανεισμού σας, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε όλους τους λογαριασμούς σας – συμπεριλαμβανομένων αυτών με χαμηλά υπόλοιπα – έτσι ώστε τυχόν ανεξόφλητα χρέη να υπολογίζονται στο συνολικό προφίλ χρέους σας.Αυτό θα βοηθήσει στη μείωση της πιθανότητας οι δανειστές να δουν οποιονδήποτε λογαριασμό ως υψηλού κινδύνου ή καθυστερημένο σε σύγκριση με άλλους λογαριασμούς του χαρτοφυλακίου σας.

πιστωτικοί φόροι κάρμα - Η Credit Karma δεν παρέχει φορολογικές συμβουλές, αλλά ο ιστότοπός της μπορεί να είναι χρήσιμος στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές πτυχές των προσωπικών οικονομικών κάποιου θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά τους να πληρούν τις προϋποθέσεις για συγκεκριμένους τύπους δανείων ή να λαμβάνουν ευνοϊκά επιτόκια σε προϊόντα όπως τα στεγαστικά δάνεια. παράδειγμα: εάν κάποιος έχει πολλούς ιατρικούς λογαριασμούς που οφείλονται πριν από χρόνια, οι οποίοι τώρα θα πέσουν εντός 7 ετών από την ημερομηνία απαλλαγής από την πτώχευση, τότε ναι, αυτοί οι ιατρικοί λογαριασμοί ενδέχεται να επηρεάσουν την ικανότητά του να εγκριθεί για υποθήκη, παρόλο που μπορεί να μην χρωστάει τίποτα επί του παρόντος Το στεγαστικό τους δάνειο, καθώς δεν υπάρχει αρκετή πρόσφατη δραστηριότητα που σχετίζεται με αυτό. Επιπλέον, αυτό το άτομο μπορεί να θέλει να εξετάσει το ενδεχόμενο ενοποίησης ορισμένων ή όλων αυτών των παλαιών οφειλών σε νέα προϊόντα χρέους χαμηλότερου επιτοκίου, απλώς και μόνο επειδή η ύπαρξη χρέους άνω του 1 τύπου ο καθιστά περισσότερο δύσκολο κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας υποβολής αίτησης, ειδικά εάν η αίτηση για κάτι όπως η αναχρηματοδότηση, όπου το υπερβολικό χρέος σε πολλά προϊόντα προκαλεί κόκκινη σημαία μικρό..

Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του Credit Karma;

Το Credit Karma είναι ένας ιστότοπος που βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν το πιστωτικό αποτέλεσμά τους και πώς αυτό επηρεάζει τις ευκαιρίες δανεισμού τους.Το Credit Karma παρέχει επίσης εργαλεία για να βοηθήσει τους ανθρώπους να βελτιώσουν το πιστωτικό αποτέλεσμά τους.Τα οφέλη από τη χρήση του Credit Karma περιλαμβάνουν:

-Η γνώση της πιστωτικής σας βαθμολογίας μπορεί να σας βοηθήσει να πάρετε πιο έξυπνες αποφάσεις σχετικά με τον δανεισμό, όπως για παράδειγμα εάν θα πάρετε δάνειο ή θα νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο.

-Η χρήση των εργαλείων του Credit Karma μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τυχόν λάθη στην πιστωτική σας αναφορά και να τα διορθώσετε, ώστε η βαθμολογία σας να βελτιωθεί.

-Το να έχετε ένα καλό πιστωτικό σκορ μπορεί να μειώσει το ποσό που πληρώνετε σε επιτόκια για δάνεια, στεγαστικά δάνεια και άλλους τύπους χρέους.

-Το πιστωτικό κάρμα προσφέρει επίσης δωρεάν αναφορές που δείχνουν τη θέση σας όσον αφορά την προσιτότητα του χρέους, τη συνολική διαθέσιμη πίστωση και πολλά άλλα.

Το Credit Karma παρέχει φορολογικές υπηρεσίες;

Ναι, το πιστωτικό κάρμα προσφέρει φορολογικές υπηρεσίες.Θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τους φόρους σας και πώς μπορεί να επηρεαστούν από το πιστωτικό σας σκορ.Επιπλέον, μπορούν να παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή φόρων χρησιμοποιώντας πιστώσεις και μειώσεις που είναι διαθέσιμες σε εσάς με βάση το εισόδημά σας και την οικονομική σας κατάσταση.

Η πλειονότητα των φορολογουμένων χρησιμοποιεί λογιστή ή φοροτεχνικό για να καταθέσει τους φόρους τους, αλλά αν έχετε υψηλό πιστωτικό αποτέλεσμα, η χρήση πιστώσεων και εκπτώσεων που είναι διαθέσιμες σε εσάς μέσω του πιστωτικού αποτελέσματός σας μπορεί να είναι επωφελής για εσάς.Αυτό συμβαίνει επειδή το IRS τείνει να βλέπει ευνοϊκά τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους δίνονται λόγω της καλής τους πιστοληπτικής ικανότητας.Με άλλα λόγια, η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων εκπαίδευσης και αναζήτησης εργασίας που συνεπάγεται η καλή πίστωση μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα σε φόρους στη συνέχεια.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το εάν το Credit Karma μπορεί να σας βοηθήσει με τους φόρους σας, μη διστάσετε να απευθυνθείτε για βοήθεια.Θα χαρούν να συζητήσουν μαζί σας τη συγκεκριμένη κατάστασή σας και να δουν ποιες επιλογές μπορεί να είναι διαθέσιμες για τη βελτίωση της φορολογικής σας δήλωσης συνολικά.

Εάν ναι, τι είδους φορολογικές υπηρεσίες προσφέρει το Credit Karma;

Εάν έχετε πιστωτικό σκορ από το Credit Karma, η εταιρεία μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει με τους φόρους.Το Credit Karma προσφέρει μια ποικιλία φορολογικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας που σας βοηθά να υπολογίσετε την επιστροφή χρημάτων και την κατάσταση κατάθεσης, την προετοιμασία των φόρων σας στο διαδίκτυο και πολλά άλλα.Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία για βοήθεια σχετικά με τους φόρους.

Πώς λειτουργεί η φορολογική υπηρεσία του Credit Karma;

Η Credit Karma είναι μια εταιρεία παρακολούθησης και βαθμολόγησης πιστώσεων που προσφέρει υπηρεσίες φορολογικής προετοιμασίας.Η φορολογική υπηρεσία του Credit Karma λειτουργεί βοηθώντας σας να κατανοήσετε τους ομοσπονδιακούς και κρατικούς φόρους εισοδήματός σας με βάση το πιστωτικό σας σκορ.Αυτός ο οδηγός θα εξηγήσει πώς λειτουργεί η φορολογική υπηρεσία του Credit Karma, ποιοι παράγοντες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φόρων σας και μερικές συμβουλές για τη μεγιστοποίηση της επιστροφής χρημάτων σας.

Πώς λειτουργεί η φορολογική υπηρεσία του Credit Karma;

Για να χρησιμοποιήσετε τη φορολογική υπηρεσία του Credit Karma, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.Αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, θα μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες πληροφορίες πιστωτικού αποτελέσματος και χρέους.Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να εισαγάγετε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς φόρους εισοδήματός σας: τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισής σας (εάν υπάρχει), την κατάσταση κατάθεσης κ.λπ.Τέλος, θα υποβάλετε τους φόρους σας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα ή την εφαρμογή μας για κινητά.

Ποιοι παράγοντες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φόρων μου;

Οι κύριοι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φόρων σας περιλαμβάνουν: Το προσαρμοσμένο ακαθάριστο εισόδημά σας (AGI), το φορολογητέο εισόδημά σας, τα εκπιπτόμενα έξοδά σας και τα πιστώσεις/ποσά έκπτωσης.Το AGI υπολογίζεται αφαιρώντας τυχόν μη φορολογητέο εισόδημα από το συνολικό φορολογητέο εισόδημα.Το φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται προσθέτοντας όλα τα ποσά στη γραμμή 41 του εντύπου 1040 (Η.Π.Α.) ή στη γραμμή 26 του εντύπου 1040Α (Καναδάς). Τα Εκπιπτόμενα Έξοδα περιλαμβάνουν στοιχεία όπως ιατρικά έξοδα, απώλειες ατυχημάτων κ.λπ., ενώ τα Ποσά Πιστώσεων/Απκράτησης περιλαμβάνουν πράγματα όπως πιστώσεις παιδιών ή κρατήσεις για φιλανθρωπικές συνεισφορές.Σημειώστε ότι ορισμένες πιστώσεις ενδέχεται να μειώσουν το φορολογητέο εισόδημα κάτω από το μηδέν. σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα το θεωρούσαμε καθόλου φορολογητέο εισόδημα!Για παράδειγμα, εάν έχετε ζημιά 3.000 $ από μια κατάρρευση χρηματιστηρίου αλλά έχετε 2.000 $ επιχειρηματικά έξοδα που εκπίπτουν στο Πρόγραμμα Α του Εντύπου 1040A , τότε το καθαρό ποσό μετά από αυτές τις μειώσεις θα θεωρηθεί "μηδενικό" φορολογητέο εισόδημα - το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να μην λαμβάνεται έκπτωση για ομοσπονδιακούς φόρους ($0 + $2k = $2k) . Ο τελικός υπολογισμός λαμβάνει απλώς το άθροισμα όλων των γραμμών 46 ή 47 της φόρμας 1040 U.S. ή της γραμμής 28aofForm1040A Canada ).

Υπάρχει χρέωση για τη χρήση της φορολογικής υπηρεσίας Credit Karma;

Η Credit Karma είναι μια εταιρεία παρακολούθησης και βαθμολόγησης πιστώσεων που προσφέρει επίσης φορολογικές υπηρεσίες.Η Credit Karma δεν έχει καμία χρέωση που να σχετίζεται με τη φορολογική της υπηρεσία.Ωστόσο, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό TaxAct που παρέχεται από το Credit Karma, θα χρειαστεί να καταβάλετε εφάπαξ τέλος 19,99 $.Επιπλέον, θα χρειαστεί να εγγραφείτε για λογαριασμό στο TaxACT για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογισμικό TaxAct.

Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχω για να χρησιμοποιήσω τη φορολογική υπηρεσία του Credit Karma;

Η Credit Karma είναι μια εταιρεία παρακολούθησης και βαθμολόγησης πιστώσεων.Για να χρησιμοποιήσετε τη φορολογική τους υπηρεσία, θα χρειαστεί να δώσετε το όνομά σας, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση και τα στοιχεία του εργοδότη σας.Επιπλέον, θα χρειαστεί να παρέχετε τα έτη για τα οποία θα θέλατε να ενημερωθεί το πιστωτικό αποτέλεσμά σας.Τέλος, θα χρειαστεί να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, όπως έναν αριθμό λογαριασμού ή έναν αριθμό δρομολόγησης τράπεζας.

Μόλις συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες, το Credit Karma θα δημιουργήσει μια αναφορά που περιγράφει την τρέχουσα πιστωτική σας βαθμολογία και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τυχόν καθυστερημένους λογαριασμούς που αναφέρονται σε αυτούς.Αυτή η αναφορά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συστάσεις για το πώς να βελτιώσετε το πιστωτικό σας σκορ.

Εάν αποφασίσετε ότι θέλετε το Credit Karma να βοηθήσει στην εξόφληση τυχόν καθυστερημένων λογαριασμών που αναφέρονται στην αναφορά σας, ενδέχεται να απαιτήσουν πρόσθετη τεκμηρίωση, όπως απόδειξη χρέους ή δικαστικά έγγραφα.

Πόσο ακριβής είναι η φορολογική υπηρεσία του Credit Karma;

Το Credit Karma είναι ένας δημοφιλής διαδικτυακός πόρος για την παρακολούθηση του πιστωτικού αποτελέσματός σας και τη βελτίωση της οικονομικής σας ζωής.Η εταιρεία προσφέρει επίσης μια φορολογική υπηρεσία που ισχυρίζεται ότι είναι ακριβής και χρήσιμη.Αλλά το πιστωτικό κάρμα κάνει πραγματικά φόρους;

Η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει μια οριστική απάντηση σε αυτή την ερώτηση.Γενικά, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εάν η φορολογική υπηρεσία του Credit Karma είναι ακριβής ή χρήσιμη, επειδή η εταιρεία δεν δημοσιεύει πολλές πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία της.Ωστόσο, ορισμένες κριτικές υποδηλώνουν ότι η υπηρεσία μπορεί να είναι χρήσιμη εάν αναζητάτε βοήθεια για την κατανόηση της ατομικής φορολογικής σας κατάστασης.Γενικά, ωστόσο, είναι δύσκολο να πούμε εάν η φορολογική υπηρεσία του Credit Karma είναι πραγματικά ακριβής ή χρήσιμη χωρίς περισσότερες πληροφορίες.

Μπορώ να εμπιστευτώ τηνCreditKarma με τα προσωπικά μου στοιχεία;

Ναι, το πιστωτικό κάρμα φορολογεί.Το Credit Karma θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το πιστωτικό αποτέλεσμά σας και τις πιθανές ευκαιρίες δανεισμού.Ωστόσο, δεν πουλάμε ούτε κοινοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.Μπορείτε να εμπιστευτείτε ότι θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να βελτιώσουμε την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και τις επιλογές δανεισμού σας.

Είναι τοCreditKarma ασφαλές στη χρήση;

Το Credit Karma είναι μια δημοφιλής υπηρεσία παρακολούθησης πιστώσεων και τήρησης βαθμολογιών.Μερικοί άνθρωποι ανησυχούν ότι η χρήση του μπορεί να τους αναγκάσει να πληρώσουν φόρους για τα χρήματα που κερδίζουν από την υπηρεσία.Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το πιστωτικό κάρμα προκαλεί φορολογικά προβλήματα.Στην πραγματικότητα, ορισμένοι ειδικοί λένε ότι η χρήση του Credit Karma μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να αποφύγετε την πληρωμή φόρων για το εισόδημά σας.

Ακολουθούν τέσσερις λόγοι για τους οποίους η χρήση του Credit Karma μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα σε φόρους:

  1. Το Credit Karma σάς βοηθά να παρακολουθείτε το πιστωτικό αποτέλεσμά σας, ώστε να γνωρίζετε πού βρίσκεστε.Το πιστωτικό σας σκορ επηρεάζει το ύψος των τόκων που είναι διατεθειμένες να χρεώσουν οι τράπεζες για δάνεια, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη συνολική σας οικονομική σταθερότητα.Παρακολουθώντας το πιστωτικό αποτέλεσμά σας με το Credit Karma, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι παραμένει υψηλό και να αποφύγετε να πληρώνετε υψηλότερα επιτόκια για δάνεια ή ασφάλιστρα.
  2. Εάν κάποιος υποβάλει μια δόλια φορολογική δήλωση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σας, η IRS μπορεί να επιβάλει κυρώσεις εναντίον του και να κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία (όπως σπίτια ή αυτοκίνητα). Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε το Credit Karma για να παρακολουθείτε τα οικονομικά σας και να παρακολουθείτε το πιστωτικό σας σκορ, τότε είναι πιο πιθανό να συλλάβετε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα προτού γίνει πολύ σοβαρή.Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει αποφυγή δαπανηρών κυρώσεων και πιθανών κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων στην πορεία.
  3. Οι φορολογικοί νόμοι αλλάζουν συχνά –ακόμα και μέσα σε ένα έτος– πράγμα που σημαίνει ότι μερικές φορές οι φορολογούμενοι καταλήγουν να οφείλουν περισσότερους φόρους από ό,τι περίμεναν όταν οι δηλώσεις τους διεκπεραιώνονται από το IRS. Παρακολουθώντας τις αλλαγές στην ομοσπονδιακή φορολογική νομοθεσία με τη λειτουργία "Φορολογικές ειδοποιήσεις" του Credit Karma, οι φορολογούμενοι έχουν την ευκαιρία να παραμείνουν μπροστά από πιθανά προβλήματα και ενδεχομένως να εξοικονομήσουν χιλιάδες δολάρια σε πρόσθετους φόρους που οφείλονται κάθε χρόνο .
  4. Τέλος, πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους οικονομικά εργαλεία (όπως το πιστωτικό κάρμα) ως μέρος ενός ευρύτερου οικονομικού σχεδίου που έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική τους υγεία. Η χρήση αυτών των εργαλείων μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τα πρότυπα δαπανών τους, να λάβουν έξυπνες αποφάσεις σχετικά με τη μείωση του χρέους και να αναπτύξουν στόχους αποταμίευσης.

Κριτικές πελατών για τοCreditKarma;

Το Credit Karma είναι ένας ιστότοπος που επιτρέπει στους πελάτες να ελέγχουν το πιστωτικό σκορ και το ιστορικό τους.Πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτόν τον ιστότοπο για να βοηθήσουν στη βελτίωση του πιστωτικού τους αποτελέσματος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα επιτόκια δανείων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν επίσης το πιστωτικό κάρμα για να αμφισβητήσουν ανακριβείς πληροφορίες στην πιστωτική τους αναφορά.Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η χρήση του Credit Karma θα επηρεάσει τους φόρους σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να βελτιώσετε το πιστωτικό σας σκορ, αλλά η χρήση του Credit Karma δεν είναι ένας από αυτούς.Στην πραγματικότητα, η χρήση του Credit Karma θα μπορούσε να βλάψει το πιστωτικό αποτέλεσμά σας, εάν δεν αφιερώσετε χρόνο για να διαχειριστείτε σωστά τον λογαριασμό σας.Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί διαθέσιμοι πόροι στο διαδίκτυο που μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε πώς να διατηρείτε σωστά το πιστωτικό αποτέλεσμά σας.

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το Credit Karma κερδίζει χρήματα δίνοντας δωρεάν πιστώσεις ή χρεώνοντας υψηλές χρεώσεις για υπηρεσίες όπως η παρακολούθηση ή η διόρθωση σφαλμάτων στην πιστωτική αναφορά ενός πελάτη.Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ούτε από την εταιρεία ούτε από ανεξάρτητους ερευνητές.Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι δεν υπάρχει σαφές όφελος από τη χρήση του Credit Karma έναντι άλλων μεθόδων βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας.

Συνολικά, δεν είναι σαφές εάν το Credit Karma κάνει κάτι πέρα ​​από το να βοηθά τους καταναλωτές να κατανοήσουν τα οικονομικά τους και να βελτιώσουν τη συνολική τους βαθμολογία πίστωσης - και τα δύο μπορεί να έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στη φορολογική υποχρέωση».

-Το πιστωτικό κάρμα δεν φορολογεί επειδή δεν υπάρχει σαφές όφελος από τις υπηρεσίες του.-Τα άτομα που το χρησιμοποιούν για προσωπικούς οικονομικούς σκοπούς ενδέχεται να δουν κάποια οφέλη, αλλά αυτά τα οφέλη αντισταθμίζονται κατά πολύ από τα αρνητικά που σχετίζονται με την κακή χρήση.-Υπάρχουν πολλές άλλες καλύτερες επιλογές για τη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας κάποιου από τη χρήση πιστωτικού κάρμα.