Sitemap

Jak dlouho bude úpadek na mé kreditní zprávě?

Doba, po kterou bude úpadek na vaší kreditní zprávě, závisí na typu úpadku a státu, ve kterém jste podali žádost.Většina bankrotů zůstane ve vaší kreditní zprávě po dobu 10 let, ale některé mohou zůstat pouze tři nebo šest let.Je důležité sledovat stav vašeho případu úpadku, abyste mohli aktualizovat jakékoli informace, které mohou být nepřesné nebo zastaralé. Máte-li dotazy ohledně doby trvání bankrotu ve vaší kreditní zprávě, obraťte se na některého z našich odborníků na adrese 1-800-685-3247.

Jak dlouho trvá, než bude z mé kreditní zprávy odstraněn konkurz podle kapitoly 7?

Obvykle trvá přibližně 6 měsíců, než bude z vaší kreditní zprávy odstraněn konkurz podle kapitoly 7.Tento časový rámec se však může lišit v závislosti na konkrétních okolnostech každého jednotlivého případu.Máte-li jakékoli dotazy týkající se toho, jak dlouho ve vaší kreditní zprávě zůstane úpadek podle kapitoly 7, kontaktujte prosím jednoho z našich odborníků na čísle 1-800-685-3247.

Jak mohu zlepšit své kreditní skóre po úpadku?

Neexistuje žádný stanovený časový limit, jak dlouho ve vaší kreditní zprávě zůstane úpadek.Pokud jste však po podání žádosti podnikli vhodná opatření k obnovení svého úvěru, jako je splacení dluhů včas a udržování dobré úvěrové historie, většina poskytovatelů úvěrů by při posuzování vaší způsobilosti pro nové půjčky nebo pojistky neměla o úpadku uvažovat.

Kromě toho, pokud zažádáte o bankrot podle kapitoly 7 nebo 13, všechny vaše minulé bankroty budou automaticky zrušeny 10 let po datu posledního vyrovnání.To znamená, že veškeré negativní informace o těchto podáních budou z vaší kreditní zprávy po uplynutí této doby odstraněny.

Pokud zvažujete vyhlášení úpadku, je důležité poradit se se zkušeným úvěrovým poradcem, který vám může pomoci porozumět důsledkům tohoto rozhodnutí a poskytnout vodítko k obnovení vašeho úvěru.

Jaké jsou některé způsoby, jak obnovit úvěr po bankrotu?

  1. Úpadek může zůstat ve vaší kreditní zprávě až 10 let, ale existuje několik věcí, které můžete udělat, abyste svůj kredit po bankrotu obnovili.
  2. Snažte se zachovat nízký profil a vyvarujte se používání svého starého jména nebo čísla sociálního zabezpečení.
  3. Ujistěte se, že máte aktuální informace o svém kreditním skóre a kreditních zprávách, abyste věděli, kde jste.
  4. Využijte renomovanou agenturu nebo program pro úvěrové poradenství, které vám pomohou obnovit váš kredit.
  5. Mějte na paměti, že může trvat několik měsíců nebo dokonce let, než vaše nové kreditní skóre vykáže výrazné zlepšení, takže se nenechte odradit, pokud věřitelé zaznamenají dopady bankrotu až po určité době.

Jak mohu obnovit úvěr po úpadku?

Jaké jsou dopady bankrotu na úvěr?Jak dlouho trvá, než bude z vaší kreditní zprávy odstraněn konkurz?

  1. Úpadek může zůstat ve vaší kreditní zprávě až 10 let.
  2. Odstranění úpadku z vaší kreditní zprávy může trvat až 6 měsíců.
  3. Čím déle ve vaší kreditní zprávě zůstane úpadek, tím těžší je získat v budoucnu schválení úvěrů a hypoték.
  4. Pokud podáte návrh na konkurz podle kapitoly 7 nebo 13, všechny vaše dluhy budou splaceny, ale jakékoli rozsudky nebo zástavní práva vůči vám se mohou stále objevit ve vaší kreditní zprávě.
  5. Více o tom, jak bankrot ovlivňuje váš kredit, se můžete dozvědět na našich webových stránkách nebo se obrátit na některého z našich poradců na čísle 1-800-242-769

Mohu si po vyhlášení konkurzu koupit dům?

Když podáte návrh na konkurz, soud nařídí zmrazení vaší kreditní zprávy.To znamená, že jakékoli nové půjčky nebo žádosti o úvěr nebudou schváleny, dokud nebude dokončen váš bankrot.Doba, po kterou bude váš úpadek na vaší kreditní zprávě, se liší v závislosti na typu úpadku, který zadáte, a na výši zbývajícího dluhu.

Průměrná doba, po kterou bankrot podle kapitoly 7 zůstává na úvěrové zprávě, je přibližně 10 let, zatímco podle kapitoly 13 zůstává na úvěrové zprávě přibližně 20 let.To se však může lišit v závislosti na historii jednotlivce s věřiteli a závažnosti jejich finanční situace v době, kdy podal návrh na konkurz.

Pokud uvažujete o koupi domu po vyhlášení konkurzu, je důležité vědět, že většina poskytovatelů půjček vám neschválí, pokud do té doby nebude váš dluh odstraněn nebo výrazně snížen.Proto je důležité úzce spolupracovat se zkušeným hypotečním makléřem, pokud plánujete koupi domu v blízké budoucnosti.

Kdy mohu znovu podat návrh na konkurz podle kapitoly 7?

Pokud jste v minulosti nepodali návrh na prohlášení konkurzu, existuje šestiletá čekací lhůta, než budete moci podat nový návrh.

Pokud jste byli během posledních šesti let zbaveni úpadku, můžete podat žádost znovu, aniž byste museli čekat celých šest let.

Budete se muset informovat u svého státního konkurzního soudu nebo u agentury pro právní služby, abyste zjistili, zda je to možné a jaké kroky budete muset podniknout.

Budou všechny mé dluhy splaceny v konkurzu podle kapitoly 7?

Ve většině případů bankrot zůstane na vaší kreditní zprávě po dobu 7 let.Z tohoto pravidla však existují určité výjimky, například pokud máte výživné na děti nebo alimenty, které byly splněny v předchozím úpadku.Kromě toho všechny studentské půjčky, které byly vyřízeny v předchozím bankrotu, budou obecně odstraněny po 10 letech.A konečně, jakékoli daňové zástavní právo, které bylo zrušeno v předchozím konkurzu, bude obecně odstraněno po 5 letech.

Mějte na paměti, že doba, po kterou váš úpadek zůstává na vaší kreditní zprávě, je pouze jedním faktorem, který mohou věřitelé použít při zvažování, zda vám schválí nový úvěr či nikoli.Také mějte na paměti, že výše dluhu, který vám zbývá v době vašeho propuštění, může také ovlivnit vaši schopnost získat schválení nového úvěru.

Máte-li dotazy ohledně doby trvání vašeho úpadku ve vaší kreditní zprávě nebo ohledně dalších aspektů procesu podání návrhu na prohlášení konkursu, obraťte se prosím na zkušeného právníka v oblasti spotřebitelského práva.

Musím se v konkurzu podle kapitoly 7 vzdát veškerého svého majetku?

Úpadek zůstane na vaší kreditní zprávě po dobu sedmi let.Pokud však vyhlásíte bankrot podle „kapitoly 13“, oddlužení zůstane na vaší kreditní zprávě po dobu 10 let.

Máte-li nějaké otevřené účty, které jsou starší než šest měsíců, budou také hlášeny během období vašeho úpadku.

Kromě toho se ve vaší kreditní zprávě mohou po dobu až pěti let od data podání objevit jakékoli rozsudky nebo zástavní práva vůči vám, které byly podány po datu vašeho prohlášení o úpadku.